ANBI

  Stichting Cordaid is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor genieten onze donateurs belastingvoordeel.

  Ten behoeve van de registratie als ANBI maakt de Stichting Cordaid melding van het volgende:

  Doelstelling van de organisatie

  Cordaid is een maatschappelijke organisatie voor ontwikkeling en samenwerking die aan bloeiende gemeenschappen bouwt in fragiele staten en conflictgebieden.

  Hier leest u meer over Cordaid’s visie en missie.

  Lees het beleidsplan.

  Bestuur en beloningsbeleid

  Cordaid heeft twee directeuren. Simone Filippini volgde in 2013 René Grotenhuis op als ceo. Henri van Eeghen is coo. Hier leest u meer over hen.

  Cordaid heeft ook een Raad van Toezicht en een Internationale Adviesraad.

  Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Cordaid de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels (zie www.vfi.nl). De adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm van het jaarinkomen. Voor de berekening van deze weging – die opgesteld wordt door controller van Cordaid – is de nieuwste VFI richtlijn per 01.01.2012 toegepast. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 470 punten voor de CEO met een maximaal jaarinkomen in EUR 124.233 en 432 punten voor de COO met een maximaal jaarinkomen van EUR 109.550. De voor de toetsing aan VFI-maxima relevante werkelijke jaarinkomens
  van de directie bedroegen in 2012 voor R.B.M. Grotenhuis (1 fte/12 mnd.) € 111.592 en voor H.L. van Eeghen (1 fte/12 mnd.)
  € 102.560. Deze beloningen bleven dus binnen VFI-maxima.

  Jaarverslag

  Het beloningsbeleid van de directie staat verder toegelicht in het jaarverslag. Hierin vindt u ook een verslag van de uitgeoefende activiteiten inclusief financiële verantwoording.

  Overig

  Het RSIN/fiscaal nummer van de organisatie is 808298276.

  Contactgegevens van het hoofdkantoor en de veldkantoren vindt u hier.