Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Armoede

Cordaid bestrijdt armoede

Cordaid werkt zowel in het buitenland als in Nederland aan het bestrijden van armoede. Armoede verschilt van land tot land, maar kent overal overeenkomsten.

Gelukkig wordt er veel vooruitgang geboekt op het gebied van armoedebestrijding. Enkele jaren geleden was het aantal mensen dat onder de armoedegrens leefde nog 1,2 miljard, vandaag zijn dat er 789 miljoen.

Hulp heeft dus zin! Daarom moeten we ons blijven inzetten voor mensen die zich nu nog in een uitzichtloze situatie bevinden.

Wat is armoede?

Gezien vanuit een Nederlands perspectief is armoede best relatief. Iemand die moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen en niet genoeg geld heeft om op vakantie te gaan of nieuwe kleding te kopen, is voor Nederlandse begrippen arm.

Gelukkig kunnen mensen die het financieel moeilijk hebben in ons land wel naar de dokter, kunnen ze vrijwel altijd rekenen op een dak boven hun hoofd en zijn er hulpinstanties waar je in geval van nood een beroep op kunt doen.

We spreken van extreme armoede als mensen niet genoeg geld hebben om rond te komen, niet kunnen eten, de kinderen niet naar school kunnen en ze zich geen gezondheidszorg kunnen veroorloven.

Kortom, mensen die in armoede leven hebben onvoldoende kansen om mee te doen in de samenleving en hebben geen toekomstperspectief.

Wat is de armoedegrens?

Wereldwijd leven dus nog 789 miljoen mensen in extreme armoede. Dat zijn mensen met een dagelijks inkomen onder de armoedegrens. Die grens ligt op 1,90 dollar per dag, omgerekend nog geen 1,70 euro.

Cordaid helpt de allerarmsten om boven de armoedegrens uit te komen, zodat zij voldoende inkomen hebben om eten, drinken, onderdak, onderwijs en medische zorg te kunnen betalen.

Het is onze missie om mensen de middelen te geven om uit de armoede te ontsnappen, zodat ze uiteindelijk in staat zijn op eigen kracht een welvarend bestaan op te bouwen.

Armoede in Nederland

Cordaid sluit ook de ogen niet voor wat er in eigen land gebeurt. Steeds meer mensen in Nederland verliezen hun werk en inkomen, terwijl kosten stijgen. De overheid trekt zich steeds meer terug en vraagt de inzet van burgers om problemen als armoede en sociale uitsluiting aan te pakken.

Cordaid vindt dat de overheid een vangnet moet vormen voor de meest kwetsbaren in ons land, maar ondersteunt tegelijk initiatieven van mensen die bijvoorbeeld vanuit een uitkering werken aan het verbeteren van hun positie, of biedt mensen die buiten hun schuld om in financiële problemen zijn geraakt een steuntje in de rug.

Onze aanpak

Cordaid is een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die werkt vanuit een katholieke inspiratie. We helpen iedereen in nood, ongeacht hun geloof. Over de hele wereld ondersteunen we duizenden projecten, die worden uitgevoerd door lokale organisaties. Zij kennen het land, de omstandigheden en de mensen goed.

Samen met deze lokale organisaties bestrijden we armoede, maar we doen meer: we bouwen aan bloeiende gemeenschappen. Want armoede bestrijden is veel meer dan zorgen dat mensen voldoende inkomen hebben. Het is ook zorgen dat mensen erbij horen, mee kunnen doen en zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun eigen dorp of gemeenschap.

Doe mee

Met de bijna 250.000 gulle gevers in Nederland die Cordaid steunen, kunnen we al heel veel doen. Maar met jouw steun kunnen we nog meer doen om armoede de wereld uit te helpen.

Help mee de armoede in de wereld te bestrijden
Doneer nu

Onze projecten

Samenwerken aan een sterker zorgsysteem in Zuid-Soedan

In Zuid-Soedan leidt Cordaid sinds 2015 medisch personeel op, levert medicijnen tegen hiv en tbc en rust laboratoria uit met noodzakelijke apparatuur.

Lees meer
Gezondheidszorg Zuid-Soedan

Bestrijding van AIDS en tuberculose in de Democratische Republiek Congo

Met de steun van het Global Fund geeft Cordaid behandelingen aan mensen met hiv en tuberculose in de Democratische Republiek Congo (DRC). Met lokale partners runnen we gemeenschapscentra om de toegang tot gezondheidszorg en informatie te verbeteren.

Lees meer
Gezondheidszorg DR Congo
noodhulp Oekraïne

Noodhulp voor ontheemde Oekraïners

Met de opbrengst van de Giro555-actie verleent Cordaid via lokale zusterorganisaties noodhulp in Oekraïne aan oorlogsslachtoffers.

Lees meer
Noodhulp Oekraïne