Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Ebola Sierra Leone

Ebola

In één jaar tijd stierven in Sierra Leone, Liberia en Guinée meer dan 11.000 mensen aan de besmettelijke ziekte ebola.

De epidemie is nu voorbij, maar nog steeds ondersteunt Cordaid klinieken en medisch personeel om de gezondheidszorg te verbeteren en de kans op een nieuwe uitbraak zo klein mogelijk te maken.

De ebola-epidemie (2014-2015) legde een deken van angst over West-Afrika. Marjan Kruijzen, Cordaids gezondheidszorgexpert in Sierra Leone, vertelt:  “Mensen vinden dit erger dan de burgeroorlog van twaalf jaar geleden. ‘Toen wisten we waar het gevaar vandaan kwam,’ zeggen ze. Nu is het gevaar overal.”

Tijdens de epidemie ondersteunde Cordaid medische klinieken, zowel financieel als met persoonlijke beschermingsmiddelen.

Cordaid werkt altijd zoveel mogelijk via lokale organisaties en zendt geen eigen medisch personeel uit. Wel werkten we samen met het ministerie van Gezondheidszorg in Sierra Leone om zorginstellingen open te houden, zodat zwangere moeders en patiënten met andere ziekten zoals malaria de zorg konden krijgen die ze nodig hadden.

Ebolavrij in 2016 – Hoe nu verder?

In maart 2016 is West-Afrika officieel ebolavrij verklaard. Nu begint de lange weg naar herstel van de gezondheidszorg en de economie.

Met Giro555 organiseerde Cordaid een nationale Stop Ebola-actie, waarbij maar liefst 10,5 miljoen euro werd gedoneerd. Mede dankzij dit geld konden wij effectieve hulp bieden en de ebola-epidemie een halt toeroepen in Sierra Leone, Guinée en Liberia.

In dit overzicht kun je lezen welke resultaten wij met onze partners hebben behaald. Lees hier ook de eindrapportage van Cordaid’s activiteiten, gefinancierd uit de Giro555-actie.

Samen met lokale gemeenschappen blijft Cordaid werken aan het voorkomen van nieuwe ebolabesmettingen.

Re-integratie en psychosociale hulp

De ebolaramp heeft veel wezen en weduwen nagelaten. Zij zijn vaak getraumatiseerd en het is voor hen moeilijk om weer geaccepteerd te worden door de gemeenschap. Er rust een stigma op hen; bijvoorbeeld, vrouwen die hun man aan ebola hebben verloren worden beschuldigd een heks te zijn.

“Mensen denken dat hekserij de reden is dat zij ebola hebben overleefd en hun man niet”, zegt directeur Siapha Kamara van partnerorganisatie SEND, “Vooral vrouwen worden slecht behandeld. Ze worden verstoten door hun familie”. Cordaid-partners als SEND bieden psychosociale steun en organiseren demonstraties tegen stigmatisatie en geweld tegen overlevenden.

Gezondheidsvoorlichting over ebola

Behalve voorlichtingsspotjes op de radio, werd uitleg over het voorkomen van ebolabesmetting ook van mond tot mond verspreid. “In ons netwerk gaven mensen elkaar door hoe zij ebola konden voorkomen,” zegt Kamara. Hij is trots op zijn medewerkers, die ondanks de dreiging gewoon hun werk bleven doen: “Zij waren allemaal helden”.

Ebola Sierra Leone

Distributie medische hulpgoederen

Vorig jaar zijn hulpverleners ter plekke samen met de lokale bevolking meteen aan de slag gegaan met de medische hulpgoederen, die met het marineschip de Karel Doorman verscheept werden. Tussen de hulpgoederen zaten bijvoorbeeld thermometers, zodat mensen tijdig konden checken of zij koorts hadden. Ook werden speciale pakken verscheept voor hulpverleners, om het besmettingsrisico te minimaleren.

Voedseldistributie Sierra Leone Ebola

Handenwas-stations

Ook werden speciale handenwasstations geïnstalleerd. Met regelmatig handenwassen kan het risico op ebola beperkt worden. “In sommige delen van Sierra Leone zie je de emmers waarmee mensen hun handen wassen. Mensen zijn gewend geraakt aan zulke maatregelen”, zegt Kamara.

WASH Ebola Sierra Leone

Distributie van zaaigoed en gereedschap

In Sierra Leone werd de landbouw hard geraakt door de ebolacrisis. Niet alleen stierven er mensen aan de ziekte, maar ook werden wegen afgesloten, waardoor boeren niet meer bij hun land konden komen en de oogst dus verloren ging. Markten werden ontoegankelijk en zaaigoed schaars. Veel boeren hebben de rijst die bedoeld was om te planten opgegeten, omdat er simpelweg niet genoeg te eten was. “Om ervoor te zorgen dat ze voor het seizoen daarna wél voldoende eten en zaaigoed zouden kunnen bewaren, introduceerden wij een nieuw type opslagzakken, die bestaan uit drie lagen, waardoor zaaigoed beter bewaard blijft,” legt Cordaid-programmamedewerker Voedselzekerheid Marja Rijerse uit. “ De oogst was nog helemaal goed en de boeren waren verbaasd dat de ratten de zakken niet als voedsel hadden herkend. Alles was nog kurkdroog. Ze waren allemaal ontzettend enthousiast!”

Voedseldistributie Sierra Leone

Training van personeel

Ebola heeft tragisch duidelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van een zwak gezondheidszorg systeem, zegt Cordaid-programmamedewerker Gezondheidszorg Marjan Kruijzen: “Dat is waar nu in moet worden geïnvesteerd. Het opleidingsniveau van medisch personeel is te laag en het management is vaak zwak. Het is cruciaal dat we nu daarop inzetten, om zo epidemieën als deze te voorkomen en medische zorg structureel te verbeteren”.