Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Droogte Ethiopie

Geef voor Ethiopië

In Afrika is een ramp van ongekende omvang gaande

Door de ergste droogte in 50 jaar mislukken de oogsten. In Ethiopië dreigen 6 miljoen mensen slachtoffer te worden van de droogte. Cordaid zorgt voor voedsel, water en medicijnen. Maar zonder uw hulp staan we machteloos. Laat deze mensen in nood niet aan hun lot over.

Wat is er aan de hand in Ethiopië?

Door aanhoudende droogte in grote delen van Afrika zijn de oogsten mislukt en is er veel vee gestorven. Alleen al in Ethiopië dreigt er op dit moment een hongersnood te ontstaan voor bijna 6 miljoen mensen.

In sommige delen van Ethiopië heeft het twee jaar lang niet geregend.

El Niño, het klimaatfenomeen dat de regio’s rond de evenaar met zo’n drie graden opwarmt, komt eens in de drie tot zeven jaar voor. De El Niño van 2015 was één van de heftigste ooit (bron: KNMI). Hierdoor heeft het centrale en oostelijke deel van Ethiopië moeten lijden onder een lange periode van grote droogte.

De droogte zorgde ervoor dat meertjes en waterbekkens langzaam opdrogen. Het vee, de belangrijkste bron van inkomsten, kan niet meer drinken en eten en dus moeten de nomaden steeds verder weg van huis trekken om hun dieren in leven te houden. Daardoor wordt melk en vlees schaars en raken de nomadenfamilies zelf ook ondervoed.

De groene honger

Ook al regent het weer in delen van Ethiopië en keert het groen langzaam terug in het landschap, heerst er nog altijd een schrijnend tekort aan voedsel. De verstrekking van voedselpaketten en andere vormen van hulp om de weerbaarheid in het gebied te vergroten, blijven dus onverminderd van groot belang.

Na jaren van droogte heeft de plotselinge regen zelfs voor nieuwe problemen gezorgd. Er zijn in het totaal verdorde landschap namelijk overstromingen onstaan die veel schade hebben toegebracht aan de infrastructuur van de landbouw en veeteelt.

De overheid in Ethiopië heeft programma’s opgezet om voedselhulp aan de getroffen gebieden te leveren. Maar vanwege de hoge urgentie van het probleem, vraagt de regering ook om internationale steun.


Help Ethiopië

Doneer

Wat doet Cordaid in Ethiopië?

Samen met de Afar Pastoralist Development Organization (APDA) zorgt Cordaid sinds 2011 voor water- en voedselhulp aan de nomaden in Afar, een regio in het noordoosten van Ethiopië.

In de afgelopen jaren hebben we met onze projecten al bijgedragen aan het verminderen van de kwetsbaarheid van de veehouders, bijvoorbeeld door het aanleggen van watervoorzieningen, bemiddeling in conflicten met naburige herdersvolken, gezondheidszorg, dierenartsentraining en het stimuleren van economische activiteiten zoals veevoederproductie.

Noodhulp

Nu de situatie zeer urgent is geworden verleent Cordaid noodhulp. Meer dan 5300 kwetsbare mensen krijgen voedselpakketten; degenen die lijden aan acute ondervoeding krijgen een behandeling; en APDA houdt de voedseltoestand scherp in de gaten.

Ruim 13.000 huishoudens zijn al hun vee kwijtgeraakt

Ook heeft Cordaid tijdens de ergste droogteperiode water gebracht naar afgelegen districten. Eens in de vier dagen vervoerde een truck 2.000 liter water naar een gemeenschap of dorp in Afar.

  • 2,982,000 liter water uitgedeeld
  • 353,580 kilo mais uitgedeeld
  • 4,340 kinderen hebben bijvoeding gekregen
  • 1,342 mensen zijn geholpen met medicijnen

5 vragen over de droogte in Ethiopië

Dagelijks stromen onze online kanalen, zoals Facebook en Twitter, vol met prangende vragen over de noodhulp die we bieden aan Ethiopië. Hieronder geven we antwoord op de 5 meest gestelde en opvallende vragen over de huidige noodsituatie.

1. Waarom doet de Ethiopische regering zelf niets aan de gevolgen van de droogte?

In tegenstelling tot de grote hongersnood in de jaren tachtig, heeft de Ethiopische regering al in een vrij vroeg stadium ingegrepen. De overheid was zelfs de eerste die reageerde met noodhulp door voedsel en water te leveren aan de gebieden die in de moeilijkheden raakten. Aangemoedigd door de internationale gemeenschap heeft de regering ook geïnvesteerd in Disaster Risk Reduction (DRR), projecten om de gevolgen van toekomstige rampen te beperken.

De medewerking van de Ethiopische autoriteiten heeft ervoor gezorgd dat de ramp veel minder groot is dan die had kúnnen zijn. Maar sommige rampen zijn nu eenmaal groter dan wat wie dan ook aan kan. De overheid kan deze ramp niet alleen de baas zijn en heeft onze hulp hard nodig.

2. Er zijn al zoveel hulpacties geweest voor Ethiopië. Heeft dat dan niets opgeleverd?

Hulp levert enorm veel op, alleen is dat niet altijd direct zichtbaar. In brede zin is de situatie van veel ontwikkelingslanden de afgelopen dertig jaar aanzienlijk verbeterd. In de jaren tachtig zijn meer dan 400.000 mensen omgekomen tijdens de hongersnood in Ethiopië. Een dergelijke ramp kunnen we nu voorkomen door op tijd in te grijpen. Het helpt mee dat de politieke situatie in het land nu een stuk rustiger is en de hulpverleners onder betere omstandigheden hun werk kunnen doen.

Op talloze gebieden gaat het in Ethiopië juist veel beter dan ooit. Toch kan het land deze acute crisis niet alleen aan. Dat de gevolgen van klimaatverandering daar op dit moment zo meedogenloos zouden toeslaan, was niet te voorspellen.

 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden.

3. Het regent nu in Ethiopië. Dan zijn de problemen toch opgelost?

Dat er inmiddels regen is gevallen in het gebied, betekent niet dat de problemen minder urgent zijn. Integendeel, het zal nog maanden duren voordat de grond weer gereed is voor het verbouwen van gewassen en het ernstig verzwakte vee in staat zal zijn om melk te produceren.

Daarnaast brengt de regenval ook nieuwe problemen met zich mee. In de vorm van beschadigde landbouwgrond en overstromingen bijvoorbeeld. Ernstig uitgedroogde dieren overlijden bij plotselinge blootstelling aan koud regenwater vaak aan onderkoeling en het water raakt snel besmet met allerlei bacteriën, waar vooral kinderen ziek van worden.

4. Is hongersnood niet gewoon het gevolg van overbevolking? Moeten we niet zorgen dat de bevolking krimpt in plaats van hulp bieden?

Overbevolking is in veel gebieden in Afrika een groot probleem. Door hulp te bieden op de manier waarop wij dat doen, dragen we bij aan de bestrijding ervan. Overbevolking is in veel gevallen namelijk een gevolg van armoede. Talloze voorbeelden tonen aan dat wanneer de leefsituatie van een bevolking verbetert, het aantal kinderen per gezin afneemt. Daarnaast werken we ook veel aan projecten op het gebied van gezinsplanning.

Maar hoe dan ook, wij geloven dat we mensen in nood moeten helpen – dat ze daar recht op hebben – los van de andere problemen die zich in een land afspelen.

5. Waarom zou ik me druk maken over Ethiopië als we al zoveel problemen hebben in eigen land?

Nederland kent helaas ook armoede en daarom bieden wij ook hier hulp. Lees hier wat Cordaid doet in Nederland.

Er zijn echter gebieden in de wereld waar de nood een stuk hoger is op dit moment en ook daar willen wij ons voor inzetten.

Daarnaast is het belangrijk om te realiseren dat wat ogenschijnlijk ver weg gebeurt, directe gevolgen heeft in ons eigen land. Problemen als oorlog, armoede en klimaatverandering kennen vaak geen grenzen en komen uiteindelijk ook bij ons terecht. De huidige ontwikkelingen in Europa hebben dat meer dan ooit aangetoond. Nederland is dus zelf ook gebaat bij hulp over de grens.

Maar bovenal zien wij het als onze missie om mensen in nood te helpen. Het is natuurlijk een persoonlijke keuze om daar wel of niet aan bij te willen dragen


Help Ethiopië

Doneer