Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Ali vecht tegen ongelijkheid

Ali Moadebwerkt met jongeren in Noord-Irak, woont in Kirkoek (Koerdische Autonome Regio) 

Ik ben heel trots op het humanitaire werk en het vrijwilligerswerk dat ik doe in het Youth Voices programma. Het begon in december 2018. Met 23 andere jongerenleiders uit Kirkoek, Mosoel en Erbil gingen we aan de slag. Samen organiseerden we activiteiten om geweld tegen vrouwen aan te kaarten en tegen te gaan. En onder jongeren te praten over scheve man-vrouwverhoudingen. 

In de meest dichtbevolkte delen van Kirkoek reisden we rond met een mobiel theaterstuk. Dat was nog vóór corona. Met dat stuk lieten we zien hoe seksueel geweld en geweld tegen vrouwen echt levens kan verwoesten. Er kwamen meer dan 1.500 mensen kijken.

Intimidatie van meisjes op school was ook een onderwerp waar we aandacht voor vroegen. Dat deden we samen met de politie in Kirkoek. En we hingen honderden posters op met een alarmnummer om geweld en intimidatie te melden en te bespreken. 

Vrouwenrechten zijn mensenrechten. Zonder gelijkheid tussen man en vrouw is er geen rechtvaardigheid en komt het nooit goed met de maatschappij. Het zorgt voor vrede. Het voorkomt zoveel ellende. Ellende waar veel vrouwen voortdurend mee te maken krijgen, of het nu fysiek is, psychisch, of sociaal. Of financieel, in de vorm van armoede. 

Een vrouw die kan studeren, kan zich persoonlijk ontwikkelenOok haar kinderen zullen, door haar voorbeeld, zelfbewuster worden en ook zelf willen studeren. Zo worden zij deel van een generatie die het land en de samenleving veiliger en welvarender kunnen maken. 

Gendergelijkheid en vrouwenrechten zijn cruciaal. Iedereen moet zich daarvoor inzetten.