Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Luz vecht tegen ongelijkheid

Luz Adriana Rodas, vecht voor vrouwenrechten en tegen seksueel geweld in Colombia.  

We hebben een netwerk opgericht dat het makkelijker maakt voor slachtoffers van seksueel geweld om misbruik te rapporteren. Dat was een grote stap! In veel regio’s bieden we ook uitgebreide zorgpakketten op maat aan voor vrouwen die te maken krijgen met huiselijk of seksueel geweld. 

Het is zo belangrijk dat we dit soort successen vieren en onder de aandacht brengen. Zeker als je kunt laten zien dat je echt ergens komt als je samenwerkt. Wij bundelen onze krachten, maar we zoeken ook de verbinding met mannenSamen komen we vooruit. Zoals we dat nu hebben gedaan met het netwerk voor toezicht op geweld tegen vrouwen, dat is niet eerder gebeurd waar ik woon.  

We mogen geen gas terugnemenEbestaat nu wel een uitgebreid zorgpakket voor vrouwen die te maken krijgen met geweldmaar het aanbieden ervan gaat niet overal goedOok willen wij als netwerk meer erkenning van de overheid.

We gaan door met ons werk, zodat iedere vrouw toegang krijgt tot de steun die ze nodig heeft en waar ze recht op heeft. Zodat de rechten van alle vrouwen worden gewaarborgd en gerespecteerd.  

Bij dit werk moeten we mannen blijven betrekken. Ook zij zijn een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen het patriarchale denken en doen, en de ellende die daaruit voortkomt. Het is een moeilijke strijd, die moed vergt. Maar samen kunnen we de strijd winnen.”