Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Actievoorwaarden Lichtpuntjes sms-actie van Cordaid

De actievoorwaarden zijn van toepassing op de sms-actie, onderdeel van de campagne ’Word een lichtpuntje voor een ander’ van Cordaid, ten bate van noodhulp projecten dichtbij en ver weg om mensen in nood te helpen met o.a. voedsel, dekens, onderdak of hulp om uit de schulden te komen, hierna te noemen: ‘actie’ voor het Nederlandse publiek, hierna te noemen: ‘deelnemers’, door Cordaid.

Omschrijving van de actie

Het Nederlandse publiek wordt op verschillende manieren opgeroepen een sms te sturen met het woord ‘LICHT’ (of ‘CORDAID’ of ‘LIGT’) naar nummer 4004 en om van daaruit te doneren. Het betreft een vrijwillige en eenmalige donatie.

Sms-actie ’Word een lichtpuntje voor een ander’

Via verschillende kanalen en middelen, zoals promo’s op tv, oproepen binnen tv-programma’s van RTL en online middelen, wordt de ontvanger van de boodschap opgeroepen de campagne te steunen met een sms naar 4004 met de sms-tekst ‘LICHT’ (of ‘CORDAID’ of ‘LIGT’).

Voor deze sms naar 4004 (met de tekst ‘LICHT’ (of ‘CORDAID’ of ‘LIGT’)) worden de normale kosten voor het verzenden van een sms-bericht gerekend. Vervolgens wordt deze sms beantwoord met een gratis dank-sms. In deze dank-sms staat een link naar een mobiele pagina waar men zelf het te doneren bedrag kiest of invult. Via de eigen bank(omgeving) wordt de donatie via een iDEAL betaling in orde gemaakt. Echter, men doneert pas als binnen de bank(omgeving) het gehele betaalproces is doorlopen. Dit betreft een eenmalige donatie.

Waar gaat de opbrengst van de actie naartoe?

Het geld dat Cordaid door deze actie ontvangt, wordt besteed aan noodhulp projecten dichtbij en ver weg om mensen in nood te helpen met o.a. voedsel, dekens, onderdak of hulp om uit de schulden te komen.

Artikel 1 Algemeen

 • De campagne ‘Word een lichtpuntje voor een ander’ is georganiseerd voor mensen van 18 jaar of ouder, woonachtig in Nederland. Deelname aan deze actie houdt de aanvaarding in van de actievoorwaarden zonder enig voorbehoud.
 • Deelname aan de actie met de sms-tekst ’LICHT’ (of ‘CORDAID’ of ‘LIGT’) is mogelijk t/m 28-2-2021.
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.
 • Cordaid behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden te allen tijde aan te passen. Cordaid behoudt zich het recht voor de actie voortijdig te beëindigen dan wel te verlengen.
 • Aan deze actie zijn naast de kosten voor het versturen van de sms en de donatiegelden geen andere kosten verbonden.

Artikel 2 Actiemechanisme

 • De deelnemer doet mee aan de sms-actie ten behoeve van de campagne ’Word een lichtpuntje voor een ander’ van Cordaid, door een sms met de tekst ‘LICHT’ (of ‘CORDAID’ of ‘LIGT’) te sturen naar 4004. Als reactie ontvangt de deelnemer een dank-sms, hierna te noemen ‘retour-sms’. In deze retour-sms staat een link naar een mobiele pagina, waar de deelnemer een donatiebedrag kan kiezen of invullen. Via een iDEAL betaling vanuit de eigen bank(omgeving) wordt de donatie aan Cordaid voldaan.
 • De hoogte van deze eenmalige donatie is afhankelijk van de keuze van de deelnemer zelf, exclusief de telefoonkosten voor het versturen van de sms. Heb je een abonnement inclusief gratis sms’en inclusief naar 4-cijferige codes, dan zijn er geen extra telefoonkosten.
 • Dit is geen abonnementsdienst. Afmelden van deze dienst is dus niet nodig, omdat het een eenmalige dienst betreft.
 • Ben je jonger dan 18 jaar? Zonder schriftelijke toestemming van je ouders of wettelijk vertegenwoordiger mag je niet meedoen aan deze sms-actie. Doe je mee, dan gaat Cordaid ervan uit dat je de schriftelijke toestemming van je ouders of wettelijk vertegenwoordiger hebt.
 • Voor het uitvoeren van deze dienst werkt Cordaid samen met CM.com Netherlands B.V., CM Payments B.V. en Abbi Insights B.V. CM Payments B.V. garandeert dat de gedoneerde bedragen vanuit de campagne bij Cordaid terecht komen. CM Payments B.V. werkt onder vergunning van DNB.
 • De gedoneerde bedragen worden via Stichting Derdengeld aan Cordaid overgemaakt. De iDEAL kosten bedragen € 0,14 per geslaagde transactie.

Artikel 3 Gebruik gegevens

 • Alle gegevens die Cordaid verkrijgt in het kader van deze actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden behandeld.  Zie ook het Cordaid Privacy statement: www.cordaid.org/nl/privacy-statement
 • De gegevens worden verzameld ten behoeve van Cordaid.
 • Cordaid zal de verzamelde gegevens nooit verkopen aan derde partijen.
 • Cordaid zal deelnemers mogelijk benaderen via het voor het sms’en gebruikte mobiele telefoonnummer om te bedanken voor de gegeven bijdrage, meer uitleg te geven over deze actie en het werk van Cordaid en (andere) mogelijkheden te bespreken om een bijdrage te leveren aan het werk van Cordaid.
 • Afmelden voor telefonisch contact kan direct tijdens het telefoongesprek of meld het op de Cordaid website.
 • Eventuele e-mails en sms updates van Cordaid worden alleen aan het e-mailadres of 06-nummer van een deelnemer gestuurd, indien deze daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 • Cordaid is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
 • Meer specifiek is Cordaid, niet aansprakelijk:
  • voor de inhoud van de door deelnemers gemaakte uitnodiging via social media kanalen zoals (maar niet beperkt tot) Facebook, Twitter om ook te sms’en en eventueel daaruit voortkomende schade;
  • voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in het netwerk, computer hardware of software van welke aard dan ook, die tot gevolg heeft dat ten onrechte donaties sms’jes worden verstuurd of worden verrekend door de provider;
  • voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.

Artikel 5 Diversen

 • Op deze actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de actie en/of de test voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag.
 • Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Cordaid een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

 

Cordaid, Grote Marktstraat 45, 2511 BH, Den Haag.
KvK nummer: 41160054, btw-nummer: NL 80.82.98.276 B01
Donateursservice: 070 – 313 62 33 (maandag t/m donderdag: 8.30 tot 21.00 uur, vrijdag: 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag: 10.00 tot 16.00 uur), e-mail [email protected]

Den Haag, januari 2021