Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Het Omzien naar Elkaar Fonds

Vanuit het Omzien naar Elkaar Fonds van Cordaid kunnen we uw initiatief voor Oekraïense en andere vluchtelingen in Nederland, ondersteunen. Lees hieronder hoe het werkt.

Waar moet uw project aan voldoen? 

Uw project dient aan een enkele voorwaarden te voldoen. Hieronder kunt u nagaan of uw project in aanmerking kan komen voor een bijdrage uit  het Omzien Naar Elkaar fonds:

  • Uw project komt ten goede aan Oekraïense vluchtelingen of andere nieuwkomers. Het kan bijvoorbeeld gaan om de aanschaf van huisraad, kleding, een fiets, et cetera.  
  • Uw aanvraag is opgesteld vanuit een kerkelijke of andere rechtsvorm. Dit kan een kerkelijke gemeente of parochie zijn of een andere stichting of vereniging.  
  • Het bedrag dat u wilt aanvragen ligt tussen de €2.500 en €5.000.  
  • Uw aanvraag dubbelt niet met ondersteuning die u eventueel krijgt van andere organisaties of van de (gemeentelijke) overheid 

Praktische informatie

U dient uw aanvraag in via het onderstaande aanvraagformulier. In uw aanvraag vermeldt u:

  • Welke activiteiten u onderneemt;
  • Hoe de parochie, kerkelijke gemeente of andere stichting of vereniging  daarbij betrokken is;
  • Van welke andere organisaties u eventueel financiële ondersteuning ontvangt.
  • Ook  ontvangen wij  graag de projectbegroting met alle inkomsten en uitgaven als aparte bijlage.
  • Wij zullen u tijdens de uitvoering van uw activiteiten vragen om een kort verslag inclusief beeldmateriaal (foto’s of een video) . In overleg met uw kijken we of we dit materiaal  kunnen publiceren.

 

Vraag hier de financiële bijdrage aan voor uw initiatief

Veelgestelde vragen 

Hoe snel neemt Cordaid onze aanvraag in behandeling?
Snel handelen is noodzakelijk. Hoe snel u antwoord krijgt, is afhankelijk van de belangstelling. Wij nemen uw aanvraag dezelfde dag nog in behandeling. We streven ernaar dat u, als we geen aanvullende vragen hebben en uw aanvraag goedkeuren, binnen 1 week de financiële steun van Cordaid ontvangt. 

Wij zetten ons in voor Oekraïense vluchtelingen in Polen en voor ontheemden in Oekraïne zelf. Kunnen we een bijdrage krijgen voor transportkosten of aanschaf van noodzakelijke producten?
Nee, dit fonds is enkel bedoeld voor initiatieven in Nederland, voor de opvang van vluchtelingen in eigen land. In Oekraïne verleent Cordaid op grote schaal hulp samen met de andere Samenwerkende Hulporganisaties, dankzij de vele giften giro555. 

Kan ik ook een bijdrage krijgen voor initiatieven die wij ondernemen voor andere vluchtelingen of asielzoekers uit bv. Afghanistan, Turkije, Jemen of Syrië?
Ook andere vluchtelingen hebben vaak hulp nodig. Initiatieven die naast Oekraïners ook anderen helpen worden ook door ons gehonoreerd. Ook initiatieven gericht op andere vluchtelingen uit het Midden Oosten of Afrika worden door ons gesteund.  

Staat uw vraag hier niet bij? Mail dan naar [email protected].