Veelgestelde vragen

Vragen over de actie

Waarom doen jullie een actie met RTL Boulevard?
Moeten jullie betalen voor deze actie?
Hebben zulke tv-acties wel zin?
Waarom nemen jullie bekende mensen mee op reis?
Worden de mensen die mee gegaan zijn op reis hiervoor betaald?
Wat is er vorig jaar in Oeganda bereikt met het geld van die actie?
Wat is het probleem in Oeganda?
Wat is het probleem in Afrika?
Wat kunnen jullie nu met het geld doen?
Wat wordt in Oeganda met het geld gedaan?
Waarom geen tv-actie voor de vluchtelingen?

Vragen over Cordaid

Wat is Cordaid?
Wat wil Cordaid bereiken?
Wat is de werkwijze van Cordaid?
Wat doet Cordaid op gebied van gezondheidszorg?
Waarom zou ik voor een donatie aan Cordaid kiezen?
Hulp in Nederland is ook hard nodig! Waarom doen jullie daar niets?
Hoe werkt de resultaat gerichte aanpak van Cordaid?
Hoe zorgen jullie ervoor dat er niet zoveel baby’s worden geboren?
Is Afrika geen bodemloze put, heeft hulp nog wel zin?

Over de kosten van Cordaid

Wat verdient jullie directeur?
Wat blijft er aan de strijkstok hangen?
Hoe zorgen jullie ervoor dat het geld goed terecht komt?
Waarom blijft het nodig om nieuwe donateurs te werven?
Welke kosten maken jullie voor het werven van nieuwe donateurs?

Over de SMS actie

Hoe werkt de sms-actie?
Waar gaat de opbrengst van de actie naar toe?
Wat kost een sms’je mij?
Hoe oud moet je minimaal zijn om te mogen doneren?
Ik krijg geen sms-bericht retour. Hoe kan dat?
Ik sta in het Bel-me-niet-register. Word ik dan niet gebeld?
Ik heb een sms gestuurd naar 4333, maar inmiddels is er al 2x €2,50 van mijn beltegoed gehaald. Ik zou graag €2,50 terugkrijgen.
Het lukt me niet om te smsen. Elke keer als ik LEEF intype, krijg ik 5333.

Staat jouw vraag er niet bij?


Waarom doen jullie een actie met RTL Boulevard?

Door samen met RTL Boulevard actie te voeren kunnen we bij een heel groot publiek (ca. een miljoen kijkers) het thema gezondheidszorg  onder de aandacht brengen en nieuwe donateurs en inkomsten werven. De vier presentatoren van RTL Boulevard zetten zich in voor de campagne en werken vrijwillig mee. Daarmee bereiken we veel mensen en dat is belangrijk om de actie te doen slagen.


Moeten jullie betalen voor deze actie?

Ja, daar betalen we een bedrag voor. Zoals bij alle uitgaven die we doen maken we een uiterst zorgvuldige afweging tussen de kosten die we maken en wat het oplevert aan inkomsten.


Hebben zulke tv-acties wel zin?

Ja, zeker wel. We kunnen ons werk op deze manier onder de aandacht brengen van een groot kijkerspubliek. Vorig jaar leverde de actie Stop Baby Sterfte ons 84.0000 sms’jes op ( een sms was een donatie van €2,50). Daarmee konden 20.000 baby’s veilig geboren worden.


Waarom nemen jullie bekende mensen mee op reis?

Dit jaar zijn twee van de drie jongens van Stuk TV op reis geweest. Thomas en Stefan zijn afgereisd naar Oeganda om daar zelf te zien hoe het gesteld is met de gezondheidszorg. Giel is thuis gebleven en gaf de jongens elke dag de opdracht die ze moeten vervullen. De jongens hebben zelf vijf video’s van tien minuten gemaakt die zij op hun you tube kanaal zullen posten in de actieweek (elke dag 1). Daarnaast zijn ze elke dag in de Boulevard studio aanwezig om daar tekst en uitleg te geven over hun reis. Zij hebben een enorm aantal volgers op hun you tube kanaal en trekken ook bij RTL Boulevard een groot ( jong ) kijkerspubliek.


Worden de mensen die mee gegaan zijn op reis hiervoor betaald?

Nee, zij worden hier niet voor betaald. Zij zetten zich in voor de campagne en werken vrijwillig mee aan spotjes en publiciteit. Dat is waardevol, aangezien zij veel meer mensen aanspreken dan een onbekend persoon. Daardoor bereiken we meer mensen met onze campagne.


Wat is er vorig jaar in Oeganda bereikt met het geld van die actie?

De oproep om Cordaid Memisa te steunen per sms werd massaal gehonoreerd. 84.000 sms’jes à €2,50 stroomden binnen in de week van 12 tot 17 oktober 2015. Dat leverde direct een bedrag op van €210.000 Met dit geld konden ruim 20.000 baby’s veilig worden geboren in landen als Oeganda, Congo, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Burundi en Zimbabwe. Van deze groep mensen werden uiteindelijk 5.000 mensen donateur van Cordaid Memisa. Met deze maandelijkse donateurs kunnen we veel mensen in Afrika een betere toegang tot goede gezondheidszorg geven. In 2015 hadden door ons werk zes miljoen mensen toegang tot basisgezondheidszorg verdeeld over 226 projecten wereldwijd.


Wat is het probleem in Oeganda?

In Oeganda sterven nog steeds onnodig 175.000 mensen per jaar. Meer dan alle inwoners van een stad als Nijmegen samen. Dit zijn onnodige doden, want mensen overlijden bijvoorbeeld aan onschuldige ziektes als griep, diarree of een wondje. Meer dan 50% van de sterftegevallen had voorkomen kunnen worden door goede gezondheidszorg.


Wat is het probleem in Afrika?

In heel Afrika sterven jaarlijks 6 miljoen mensen onnodig aan simpele aandoeningen die met adequate zorg voorkomen of behandeld had kunnen worden. Dit zijn onnodige doden, want deze mensen overlijden aan onschuldige ziektes als griep, diarree of een wondje.


Wat kunnen jullie nu met het geld doen?

Met het geld van de campagne verbeteren we de toegang tot en de kwaliteit van de gezondheidszorg. We zorgen voor dokters en medicijnen zodat meer mensen geholpen kunnen worden.


Wat wordt in Oeganda met het geld gedaan?

In Oeganda werken we zo met 20 ziekenhuizen in het district Kamuli. Het geld dat de ziekenhuizen krijgen gebruiken ze onder andere voor de aanschaf van genoeg medicijnen, betere medische apparatuur en het aantrekken van voldoende en goed gekwalificeerd personeel. Hierdoor kunnen ze betere zorg leveren en krijgen mensen meer vertrouwen in de kliniek, waardoor er nog meer patiënten komen.


Waarom geen tv-actie voor de vluchtelingen?

Er zijn veel zaken in de wereld die onze aandacht vragen. Op dit moment is veiligheid een groot probleem, met vluchtelingenstromen als gevolg. Vele mensen zijn thuis hun leven niet zeker en gaan op zoek naar een veiligere plek. Ook hier heeft Cordaid aandacht voor. We helpen vluchtelingen in  onder andere opvangkampen in Libanon en Jordanië. Vluchtelingen krijgen voedsel, slaapzakken, regenjassen en artikelen voor de persoonlijke hygiëne zoals luiers en zeep. Ook bieden we psychosociale hulp voor het verwerken van hun trauma’s.


Wat is Cordaid?

Cordaid is een van de grootste ontwikkelingshulporganisatie in Nederland. Het Nederlandse publiek kent ons van de fondsen Cordaid Memisa, Cordaid Mensen in Nood, Cordaid Microkrediet, Cordaid Kinderstem en Cordaid Bond Zonder Naam. Ieder fonds zet zich in voor een specifiek doel: betere gezondheidszorg, noodhulp en rampenpreventie, onderwijs voor kinderen, ondernemerschap in ontwikkelingslanden en armoedebestrijding in Nederland. Door gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring kunnen we efficiënt werken en kosten besparen.


Wat wil Cordaid bereiken?

Cordaid wil gezondheidszorg betaalbaar en bereikbaar maken voor iedereen, ook in de armste gebieden ter wereld. Onze aanpak bouwt duurzame gezondheidssystemen, waarbij patiënten meebeslissen, waarbij lokaal personeel de verantwoordelijkheid neemt en betaald krijgt voor behaalde resultaten, zodat zij gemotiveerd zijn een stap extra te zetten.  Cordaid wil dat niemand onnodig sterft door gebrek aan gezondheidszorg. Cordaid vergroot de toegang tot en de kwaliteit van zorg. Cordaid zorgt voor medicijnen en dokters.


Wat is de werkwijze van Cordaid?

Cordaid betaalt voor behaalde resultaten en legt zo de verantwoordelijkheid bij het ziekenhuis zelf, met een stem voor de patiënten. Dit zorgt voor betere zorg en een lagere drempel om van deze zorg gebruik te maken. Zo voorkomen we dat mensen onnodig sterven.


Wat doet Cordaid op gebied van gezondheidszorg?

De belangrijkste barrières die mensen hebben om zorg op te zoeken, weg te nemen.  Dat zijn armoede, afstand tot zorg, kwaliteit van de zorg en kennis en voorlichting.


Er zijn veel goede doelen die net als Cordaid bijdragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg in Afrika. Waarom zou ik voor een donatie aan Cordaid kiezen?

Cordaid werkt met lokale gezondheidscentra en klinieken voor de allerarmsten. Daarbij geven wij niet zomaar geld. Een zorgverlener krijgt pas geld als vooraf afgesproken resultaten behaald zijn. Bijvoorbeeld over het aantal vrouwen dat in de kliniek bevalt. Hoe meer vrouwen naar de kliniek komen voor controles en bevallingen, hoe meer geld de kliniek ontvangt. Dit noemen wij resultaatgerichte financiering. Met deze aanpak stimuleren we klinieken om aan de slag te gaan, beter werk af te leveren, meer patiënten te trekken en daarmee meer geld te ontvangen.


Hulp in Nederland is ook hard nodig! Waarom doen jullie daar niets?

We doen zeker wat in Nederland. Het fonds Cordaid Bond Zonder Naam zet zich al meer dan 75 jaar in voor mensen die in Nederland tussen wal en schip dreigen te vallen. Soms door eenmalige financiële ondersteuning te geven, steeds vaker door structurele initiatieven te ondersteunen van mensen die door samen te ondernemen een nieuwe start maken.

Mensen met lage inkomens die hun talent willen inzetten, richten met steun van Cordaid een coöperatie op. Zij starten bijvoorbeeld een wijkrestaurant, werkplaats of versmarkt. De coöperatie bekommert zich om de administratie, vergunningen, financiering en huisvesting. Specialisten van Cordaid leveren hiervoor de noodzakelijke kennis, ervaring en slimme partnerships. Zo werken we samen aan een solide, winstgevende lokale onderneming die in twee jaar op eigen benen staat.


Hoe werkt de resultaat gerichte aanpak van Cordaid?

Cordaid Memisa geeft de lokale kliniek of het ziekenhuis pas geld, als er daadwerkelijk medische zorg verleend is. Met deze aanpak zorgt Cordaid Memisa ervoor dat klinieken goed gaan functioneren. Hoe meer vrouwen naar de kliniek komen voor controles en bevallingen, des te meer geld krijgt de kliniek. De mensen die in de kliniek werken worden dus gestimuleerd om aan de slag te gaan en goed werk af te leveren.

Het geld dat een ziekenhuis achteraf krijgt voor hun goede werk, kunnen ze gebruiken voor bijvoorbeeld het aanschaffen van nieuwe apparatuur of schoonmaakmiddelen voor de klliniek. Hierdoor kunnen ze betere zorg leveren. Met betere zorg krijgen mensen meer vertrouwen in de kliniek, waardoor er meer vrouwen naar toe komen. En daar veiliger kunnen bevallen dan thuis. De kliniek kan op den duur haar kosten ook spreiden over meer patiënten, waardoor de zorg uiteindelijk ook betaalbaarder wordt. En meer mensen toegang krijgen tot gezondheidszorg.


Hoe zorgen jullie ervoor dat er niet zoveel baby’s worden geboren?

Overbevolking is de oorzaak van alle problemen. Daar moeten we wat aan doen. Voorlichting over geboortebeperking en gezinsplanning is hiervoor belangrijk. We besteden hier veel aandacht aan: op middelbare scholen, tijdens de zwangerschapscontroles, bij de nacontroles en tijdens consultatiebureauvisites. Maar in deze extreem arme gebieden is het hebben van een groot aantal kinderen nog steeds belangrijk. Kinderen moeten helpen op het land en zijn een oudedagsvoorziening.


Is Afrika geen bodemloze put, heeft hulp nog wel zin?

Ja, hulp heeft weldegelijk zin. Moedersterfte is in de afgelopen 20 jaar gehalveerd!  En ook het babystersterfte cijfer is enorm gedaald, mede dankzij de verbeterde gezondheidszorg. Dat is goed nieuws. Toch is er nog steeds veel werk te doen, ook op het gebied van verbetering van de gezondheidszorg. Cordaid wil deze gezondheidszorg blijvend verbeteren.  Want bijvoorbeeld in Oeganda sterven nog steeds onnodig 175.000 mensen per jaar.


Wat verdient jullie directeur?

Het salaris van onze directeur bedraagt € 8.488,- bruto per maand. Inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering bedraagt het bruto jaarsalaris €119.134,-. Cordaid onderschrijft de code voor goed bestuur van goede doelen, genaamd Code Wijffels. In de Code Wijffels staat dat een directeur van een goed doel een bruto maandsalaris van maximaal € 9.098 mag ontvangen. Cordaid is een grote organisatie met een aanzienlijke verantwoordelijkheid op nationaal en internationaal niveau. Het salaris van de directeur is afgestemd op die verantwoordelijkheid.


Wat blijft er aan de strijkstok hangen?

Om ons werk te kunnen blijven doen hebben we inkomsten nodig en daarvoor zijn donateurs nodig. De kosten die we hiervoor maken vallen binnen de grenzen van het CBF keurmerk voor goede doelen. Volgens de regels van dit keurmerk mogen wij maximaal 25 % aan kosten maken voor fondswerving. In 2015 had Cordaid een kostenpercentage van 12 %. Cordaid Memisa vindt het belangrijk ruim onder de grens van het CBF te blijven. Als organisatie ontkom je er niet aan om kosten te maken. Om geld voor onze projecten te werven, zullen we onze campagnes onder de aandacht moeten brengen. En dat kost geld, ook voor goede doelen. We besteden het onder andere aan advertenties, spotjes op de radio, posters en andere middelen. Maar maken altijd een zorgvuldige afweging van de kosten en de baten. Én zorgen dat we binnen de marge van het CBF keurmerk blijven.


Hoe zorgen jullie ervoor dat het geld goed terecht komt?

In ontwikkelingslanden ondersteunen we het werk van lokale organisaties. Zij werken goedkoper en kennen de lokale problemen het best. Zij krijgen het geld niet vooraf in handen, maar worden betaald voor hun resultaten. Bijvoorbeeld voor het aantal bevallingen dat daadwerkelijk in een ziekenhuis heeft plaats gevonden.


Waarom blijft het nodig om nieuwe donateurs te werven?

Ook wij zouden het liefst  ‘vanzelf’ giften krijgen om onze projecten uit te kunnen voeren. Gelukkig zijn er ook veel mensen die ons financiële steun geven, zonder dat wij daarom vragen. Maar helaas zijn er in ontwikkelingslanden zoveel mensen die onze hulp nodig hebben, dat dit alleen niet genoeg is. We hebben meer geld nodig en zijn daarvoor voor een groot deel afhankelijk van onze donateurs. Om deze steun mogelijk te ontvangen, is het noodzakelijk dat wij het werk van Cordaid Memisa zo goed mogelijk onder de aandacht proberen te brengen.

Daarbij wordt van tevoren altijd goed gekeken naar de kosten, want Cordaid is een organisatie die als geen ander op de uitgaven probeert te letten. Bovendien heeft Cordaid een CBF keurmerk. Dit betekent dat er op wordt toegezien dat wij niet teveel geld uitgeven aan acties, mailingen e.d. Van het CBF mogen wij maximaal 25% kosten maken. Cordaid en haar fondsen hebben momenteel een kostenpercentage van 12 %.


Welke kosten maken jullie voor het werven van nieuwe donateurs?

Het is inderdaad zo dat wij kosten maken om donateurs te werven, echter Cordaid en haar fondsen hebben een CBF Keurmerk. Het CBF houdt toezicht op het bestuur, beleid, de bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van dat goede doel.

Van het CBF mogen wij maximaal 25% aan kosten maken. Echter Cordaid heeft de lat hoger gelegd en zit met een kostenpercentage van rond de 12% ruim onder dit maximum. Dit betekent dat van iedere euro minimaal 88 cent daadwerkelijk naar onze projecten gaat. Uiteraard is het jammer dat er 12% wordt besteed aan overige kosten, echter als we geen kosten maken om donateurs te werven, halen we geen geld binnen voor onze projecten. U kunt de kosten die wij maken dus ook als een soort van ‘investering’ zien. Door deze investering gaat er immers méér geld naar onze projecten als anders het geval zou zijn.


Hoe werkt de sms-actie?

We roepen mensen op om Cordaid  te steunen met een sms. Sms het woord ‘leef ’  naar 4333. Voor deze sms worden de normale kosten voor het verzenden van een sms-bericht gerekend. Vervolgens wordt deze sms beantwoord met een dank-sms. Met deze dank-sms wordt eenmalig een donatie van € 2,50 doorbelast op uw mobiele telefoonrekening. Voor meer informatie kun je de actievoorwaarden lezen.


Waar gaat de opbrengst van de actie naar toe?

Met het geld van de campagne verbeteren we de toegang tot en de kwaliteit van de gezondheidszorg. We zorgen voor dokters en medicijnen zodat meer mensen geholpen kunnen worden.


Wat kost een sms’je mij?

Voor deze sms worden de normale kosten voor het verzenden van een sms-bericht gerekend. Vervolgens wordt deze sms beantwoord met een dank-sms. Met deze dank-sms wordt eenmalig een donatie van € 2,50 doorbelast op de mobiele telefoonrekening van de deelnemer. Voor meer informatie kun je de actievoorwaarden lezen.


Hoe oud moet je minimaal zijn om te mogen doneren?

Wij richten ons met deze actie op mensen vanaf 18 jaar. Maar we begrijpen dat je ook wilt helpen als je jonger bent. Let op: het versturen van een sms naar 4333 om te doneren, mag wettelijk pas vanaf je 16e. Ben je jonger dan 16? Zonder schriftelijke toestemming van je ouders of wettelijk vertegenwoordiger mag je niet meedoen aan deze actie. Doe je mee, dan gaat Cordaid er dus vanuit dat je de schriftelijke toestemming van je ouders of wettelijk vertegenwoordiger hebt. Voor meer informatie kun je de actievoorwaarden lezen.


Ik krijg geen sms-bericht retour. Hoe kan dat?

Je hebt wel een sms gestuurd, maar geen bedank-sms retour ontvangen? Dat kan een aantal oorzaken hebben:

Je hebt je telefoon geblokkeerd voor betaal-sms berichten. Je kunt je telefoonnummer blokkeren en deblokkeren voor betaal-sms berichten via de website www.payinfo.nl.

Je hebt het woord Leef met aanhalingstekens geschreven als ‘Leef’. De aanhalingstekens moeten worden weggelaten.

Jouw telecomprovider heeft de telefoon geblokkeerd voor betaal-sms berichten. Sommige telecomproviders blokkeren hun klanten automatisch voor betaal-sms berichten. In sommige gevallen ontvangen mensen daar geen melding van wanneer hij/zij een sms probeert te sturen naar 4333. Dit geldt bijvoorbeeld bij bepaalde abonnementen van T-Mobile en Vodafone. Gebruikers kunnen hun instellingen wijzigen via www.t-mobile.nl/my-t-mobile. In het geval van Vodafone kan de telefoon een zogenaamde content blokkade hebben. Om de blokkade op te heffen, kunnen gebruikers contact opnemen met de klantenservice van Vodafone. Voor meer achtergrondinformatie zie ook www.consuwijzer.nl/thema/sms-diensten.

Er is een storing bij de verzending van de retourberichten. Wacht u nog heel even voordat u het eventueel opnieuw probeert.

Jouw beltegoed is op. Wil je ons toch steunen? Dat kan ook online via deze link.


Ik sta in het Bel-me-niet-register. Word ik dan niet gebeld?

Omdat je een sms hebt gestuurd en daarom financieel gesteund hebt mogen wij je telefonisch benaderen, ook al sta je in het Bel-me-niet Register ingeschreven. Stel je er geen prijs op om door ons gebeld te worden? Afmelden voor verder telefonisch contact kan direct tijdens het telefoongesprek, of stuur een e-mail met uw telefoonnummer met het verzoek ‘geen telefonische benadering Cordaid ’ naar info@cordaid.nl.

Ontvang je na uitschrijving toch een telefoontje? Dan hebben we elkaar helaas net gekruist, en lagen je gegevens al bij ons callcenter op het moment dat je je liet uitschrijven.


Ik heb een sms gestuurd naar 4333, maar inmiddels is er al 2x €2,50 van mijn beltegoed gehaald. Ik zou graag €2,50 terugkrijgen.

Dat is heel vervelend. Heeft u een abonnement van Hollandse Nieuwe? Voor abonnees van deze partij worden inderdaad dubbele retoursmsjes gestuurd en wordt er toch maar 1x € 2,50 in rekening gebracht. Ik kan me voorstellen dat het verwarring oplevert. Maar dit is helaas de enige manier waarop Hollands Nieuwe gebruikers kunnen doneren. Dank voor uw donatie.


Het lukt me niet om te smsen. Elke keer als ik LEEF intype, krijg ik 5333.

Als iemand in het ‘aan’ veld met een oud telefoontje LEEF intypt, dan krijg je 5333. L zit op toets 5, E op toets 3 etc. In het ‘aan’ veld moet u het nummer 4333 intypen. In het tekstveld, waar u het berichtje normaalgesproken in typt, moet u het woord LEEF typen. Dan gaat het helemaal goed.


Staat jouw vraag er niet bij?

Neem dan contact op met onze servicedesk. Onze medewerkers staan tijdens kantooruren (van 9.00-17.00 uur) voor u klaar op nummer 070 31 36 233.