Werelddoelen (SDG’s)

  In 2015 ondertekenden wereldleiders de Sustainable Development Goals (SDG’s): de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ of ook wel ‘Werelddoelen’. Het overkoepelende doel is SDG 1: om armoede in al haar vormen overal uit te bannen. Niemand mag daarbij achterblijven.

  Cordaid en haar partners hebben een bijdrage geleverd om de Sustainable Development Goals vorm te geven, samen met de katholieke netwerken waar we deel van uitmaken. Deze nieuwe Werelddoelen gelden voor álle landen – dus ook voor Nederland!

  Wij streven naar een vreedzame, eerlijke en milieuvriendelijke wereld. Samen kunnen we een einde maken aan armoede en honger, ongelijkheid en klimaatverandering. Het is de bedoeling dat iedereen op deze wereld daaraan bijdraagt.

  De 9 belangrijkste Werelddoelen voor Cordaid zijn:

  TGG_Icon_Color_02

  Wereldwijd lijdt 1 op de 8 mensen honger. Dag in, dag uit hebben zij niet voldoende te eten om een actief leven te kunnen leiden. > Meer over dit onderwerp

  TGG_Icon_Color_03

  Elke twee minuten sterft er ergens een moeder tijdens de zwangerschap of bevalling. Cordaid werkt aan betere en bereikbare gezondheidszorg in de armste landen. > Meer over dit onderwerp

  TGG_Icon_Color_04

  Armoede en conflicten zijn desastreus voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Alle kinderen hebben recht op een gezin en onderwijs. > Meer over dit onderwerp

  TGG_Icon_Color_05

  Cordaid gelooft dat het van groot belang is dat de rechten en participatie van vrouwen een centrale rol spelen in internationale ontwikkeling. > Meer over dit onderwerp

  TGG_Icon_Color_06

  Beperkte toegang tot schoon water en hygiënische voorzieningen vormt een ernstige bedreiging voor kwetsbare samenlevingen. > Meer over dit onderwerp

  TGG_Icon_Color_08

  In fragiele gebieden zet Cordaid zich in voor private sector-ontwikkeling om te helpen bij het opbouwen van levensonderhoud, banen en het genereren van inkomen. > Meer over dit onderwerp

  TGG_Icon_Color_11

  Een miljard mensen wonen in sloppenwijken. Zij willen vooruit. Cordaid zet hun creativiteit en ideeën om in actie. > Meer over dit onderwerp

  TGG_Icon_Color_16

  Bouwen aan veiligheid in voormalige conflictgebieden begint aan de basis. Bij de gemeenschappen zelf. > Meer over dit onderwerp

  TGG_Icon_Color_17

  Voor succesvolle en duurzame ontwikkeling is nauwe samenwerking nodig tussen overheden, de private sector en de maatschappij. > Meer over dit onderwerp

  Cordaid richt zich op fragiele gebieden

  Cordaid richt zich voornamelijk op fragiele landen, want we willen onze kennis en ervaring inzetten waar de nood het hoogst is. Landen als Zuid-Soedan, Afghanistan en de Centraal-Afrikaanse Republiek lijden onder conflicten, onveiligheid en slecht bestuur.

  In fragiele landen groeit het aantal mensen dat leeft in extreme armoede. Zelf uit de cirkel van armoede komen is voor veel mensen bijna onmogelijk, vanwege de zeer moeilijke en vaak bedreigende omstandigheden. Toch willen Cordaid en haar partners deze mensen weer hoop geven op een betere toekomst.

  Zonder vrede en veiligheid kan er geen stabiele ontwikkeling zijn. SDG 16: ‘Vrede, rechtvaardigheid en sterke instituties’ is daarbij van cruciaal belang. Met SDG 16 wordt voor de eerste keer een ‘inclusieve, vreedzame samenleving’ genoemd als de basis voor ontwikkeling.  Dat houdt ook in dat overheden en rechtssystemen overal ter wereld moeten inspelen op de behoeften van fragiele gemeenschappen.

  In de meest kwetsbare landen, die kampen met de grootste problemen en uitdagingen, werken Cordaids partners nauw samen met de bevolking en met hun overheden en instanties. We zorgen dat er overlegd wordt mét en binnen de gemeenschappen. Zo kunnen mensen laten horen waar ze behoefte aan hebben en zelf het initiatief nemen.

  Belofte maakt schuld: ook voor de Werelddoelen!

  643590Sustainable_thumb_440x300

  De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn een belofte aan de wereld. En belofte maakt schuld. Simone Filippini, directeur van Cordaid, roept wereldleiders op om lef en leiderschap te tonen in het nakomen van deze belofte: “Zonder focus op fragiliteit, met ‘big bucks’ en een samenhangend beleid, blijven de werelddoelen alleen wat ze nu zijn: mooi papierwerk. Maar je kunt vuur niet doven met papier en je kunt er ook niemand mee voeden.”

  > Meer over Cordaids focus op fragiliteit (Engels)