Discussieregels

  Cordaid wil ruimte bieden op de website voor een open en constructieve discussie. Iedereen die daaraan bijdraagt is welkom. Wel is de discussie gebonden aan enkele regels.

  De website werkt met het discussieplatform Disqus. Reacties die binnenkomen via social media worden automatisch geplaatst. Overige reacties worden eerst voorgelegd aan de webredactie.

  Persoonlijke aanvallen en beledigende uitingen, alle reacties die racistisch, seksistisch, haatdragend of discriminerend zijn of in strijd met de goede zeden, worden niet geplaatst. De webredactie zal discussies beëindigen als zij negatief van toon worden of in herhaling vervallen.

  Berichten die in strijd zijn met de wet, of die verwijzingen bevatten naar materiaal dat in strijd is met de wet, of materiaal dat inbreuk maakt op auteursrechten of beeldrechten, worden niet geplaatst. Dit geldt ook voor berichten met reclame-uitingen, commerciële doelen of spam. Het plaatsen van of linken naar persoonlijke gegevens van anderen of gegevens die in principe niet voor derden bestemd zijn, zoals de inhoud van emails, is niet toegestaan.

  Reacties in strijd met bovenstaande richtlijnen worden verwijderd of niet geplaatst. De webredactie behoudt hierover het laatste woord. Regelmatige overtreding van de regels kan leiden tot een automatische blokkade.

  Klachten of opmerkingen zijn welkom op: webredactie@cordaid.nl