10feb

Tussen wil en wet, sociaal ondernemen met een uitkering

10 feb 2017 - 's-Hertogenbosch

Mensen laten meedoen, het benutten van de eigen kracht, dragen van eigen verantwoordelijkheid. Het zijn elementen van de participatiesamenleving die hoog op de agenda staat. Als mensen hieraan zelf vorm en inhoud geven, ontstaan er prachtige initiatieven met veel energie en resultaat.

Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen is in opmars. Sociale ondernemers zijn vaak sterk lokaal verbonden, hebben maatschappelijke impact en vormen daarmee een interessante partner voor gemeenten. Juist nu de rol van de overheid verandert, vervullen sociale initiatieven een maatschappelijke rol. Veel gemeenten hebben die mogelijkheden nog niet ontdekt of kunnen op dat terrein nog flinke stappen zetten.

Maatschappelijke organisaties hebben door de veranderende rol van de overheid te maken met verschuivingen van verantwoordelijkheden en taken, nieuwe vormen van bottom-up werken en veelal een fors kleiner budget. Zij zien kansen voor burgers die sociaal en coöperatief willen ondernemen. Omdat sociale coöperaties niet alleen voor de burgers zelf, maar ook voor de buurt en omgeving van belang zijn…

Mensen met een uitkering willen zich ontwikkelen en bijdragen aan de samenleving. Dat krijgt vorm in sociale initiatieven. Hoe kunnen wij al dit potentieel meer ruimte bieden om invulling te geven aan vernieuwende vormen?

Samenwerkingspartners

De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met De Sociale Alliantie, Movisie, Stimulansz, Stock5 en Cordaid.
Aan deze conferentie werken verder mee:

  • Pieter Hilhorst, politicoloog en publicist
  • Raf Janssen, socioloog en wethouder Sociale Zaken gemeente Peel en Maas
  • Sociale coöperaties uit de praktijk.  

Aanmelden

http://www.stimulansz.nl/Bijeenkomsten/Activiteitenkalender/tussen-wil-en-wet-sociaal-ondernemen-met-een-uitkering