Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Veelgestelde vragen over doneren met belastingvoordeel

Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen over schenken met belastingvoordeel: 

Wat is schenken met belastingvoordeel?
Schenken met belastingvoordeel noemen we ook wel periodiek schenken. Dit houdt in dat je  de donatie vastlegt in een overeenkomst én dat je dat bedrag minimaal 5  jaar doneert aan Cordaid. Je kunt op deze manier een deel van je gift terugkrijgen van de Belastingdienst.

Wil je hier gebruik van maken?
Dat kan dat door het invullen van het online schenkingsformulier.

Wat is het verschil met een ‘gewone’ gift?
Het verschil tussen een gewone gift en een periodieke schenking wordt goed uitgelegd op de website van de Belastingdienst. Lees daarover meer op de website van de Belastingdienst. 

Zijn mijn giften fiscaal aftrekbaar?
Cordaid is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat gewone giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Voor gewone giften geldt een drempel en een maximum. Hoe dat precies werkt? Dat wordt goed uitgelegd op de website van de Belastingdienst. 

Wil je jaarlijks schenken, maar minder dan 1% van je inkomen?
Wil je jaarlijks schenken, maar minder dan 1% van je inkomen? Dan is periodiek schenken aantrekkelijk. Steun je Cordaid 5 jaar achtereen (of voor onbepaalde tijd) met een vast bedrag en leg je deze periodieke gift vast in een schenkingsovereenkomst? Dan weet je zeker dat je gift volledig aftrekbaar is. Zo kun je Cordaid steunen met een hoger bedrag, zonder dat het je iets extra kost.  

Is Cordaid een ANBI?
Cordaid is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).CBF_Erkend goed doel 2022

Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan Cordaid. Ook heeft Cordaid een CBF-keurmerk en is het een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Je mag dus gebruikmaken van het fiscaal voordeel. 

Welk bedrag van periodieke schenking krijg ik terug van de Belastingdienst?
Hoeveel je uiteindelijk betaalt, hangt af van de belastingschijf waarin je inkomen valt. Wil je weten hoe de belastingdienst kan meebetalen aan je gift? Bereken je belastingvoordeel met onze handige rekenhulp.   

Tellen donaties van vóór de overeenkomst mee voor het belastingvoordeel?
Een overeenkomst geldt alleen voor toekomstige giften. Donaties die je hebt gedaan vóór het tekenen van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke schenking.  

Kan ik een periodieke overeenkomst voor onbepaalde tijd vastleggen?
Ja, je kunt een overeenkomst voor onbepaalde tijd opstellenWil je de overeenkomst na 5 jaar stoppen, dan kun je dat heel makkelijk doen door Cordaid te bellen op nummer 070 – 313 62 33, een e-mail te sturen naar [email protected] of het contactformulier in te vullen. De overeenkomst heeft een minimale duur van 5 jaar. Korter kan niet, langer mag wel. 

Heb ik een notaris of notariële akte nodig?
Nee, je gaat een schriftelijke overeenkomst aan met Cordaid. Een notariële akte is niet nodig om belastingaftrek te krijgen.  

Waarom moet ik minimaal 5 jaar schenken?
Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van je drempelinkomen met een minimum van 60 euro. Wat je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken. Voor een periodieke gift van minimaal 5 jaar geldt géén drempel en géén maximumbedrag. En je mag het volledige bedrag aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. 

Waarom moet ik minimaal 60 euro per jaar schenken bij een periodieke schenking?
Omdat het verwerken van een periodieke overeenkomst relatief kostbaar is.

Wanneer moet ik de betaling van de periodieke giften doen?
Let erop dat je de allereerste betaling doet ná de ingangsdatum van de overeenkomst. De Belastingdienst telt giften vóór deze datum niet mee als periodieke gift. Betaal je de periodieke gift in maandelijkse termijnen? Dan wordt je jaarbedrag in het eerste kalenderjaar verdeeld over de maanden na ingangsdatum van de overeenkomst. 

Ik steun Cordaid al met een machtiging. Moet ik deze zelf stopzetten?  
Nee, dat doen wij voor je. Op het moment dat de periodieke schenking actief wordt, stoppen we je lopende machtiging automatisch. Wij zetten deze om in een nieuwe machtiging voor het bedrag dat je hebt aangegeven in je schenkingsovereenkomst. Je hoeft je jaarlijkse bedrag niet in één keer te betalen. Dit mag je ook doen in maandelijkse termijnen.  

Wanneer kan ik mijn gift aftrekken van de belasting?
Zodra je definitieve schenkingsovereenkomst door Cordaid is ingevuld en geretourneerd, kun je de schenking aftrekken. Bij de aangifte inkomstenbelasting vul je jouw schenking in bij de aftrekposten van de periodieke giften. 

Moet ik een transactienummer aangeven bij de belastingaangifte?
Ja. In de bevestiging van de overeenkomst ontvang je van ons een uniek transactienummer. Dit unieke nummer geef je door aan de Belastingdienst.

Wat is het RSIN/fiscaal-nummer van Cordaid?
RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer. Onder dit nummer staat Cordaid bekend bij de Belastingdienst. 

Het RSINnummer ANBI/RSIN nummer is: 8082.98.276. Je vindt het nummer ook onderaan deze website in het zwarte blok.  

Je hebt het RSIN-nummer niet nodig bij het invullen van je overeenkomst. Het goede doel van je keuze vult na je ondertekening de overeenkomst aan met een handtekening, het RSIN-nummer en een uniek schenkingsovereenkomst-nummer. 

Is de digitale handtekening rechtsgeldig?
Ja, je sluit de overeenkomst met het plaatsen van een digitale handtekening. Deze handtekening is rechtsgeldig. 

Waarom is de handtekening van mijn partner nodig?
Bij een periodieke schenkingsovereenkomst is het wettelijk verplicht (art. 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek) dat de echtgenoot of de geregistreerd partner de overeenkomst ook ondertekent.  In het formulier wordt daarom gevraagd om de handtekening van de tweede persoon. 

Wat gebeurt er nadat ik digitaal heb ondertekend?
Nadat je digitaal hebt ondertekend, ontvangt Cordaid digitaal de door jou ondertekende overeenkomst. Cordaid ondertekent de overeenkomst, vult het RSIN-nummer in en geeft de schenkingsovereenkomst een uniek transactienummer. Je ontvangt het definitieve document digitaal retour van ons.

Moet ik na 5  jaar weer een nieuwe overeenkomst aanvragen?
De overeenkomst vervalt automatisch na 5 jaar, als die periode in de overeenkomst staat. Tegen het einde van je overeenkomst benaderen we je met de vraag of je een nieuwe overeenkomst wilt aangaan. Je kunt ook een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangaan. Dan lopen de periodieke schenking en het belastingvoordeel gewoon door na die eerste 5 jaar. Je kunt vervolgens elk jaar besluiten om te stoppen. Veel mensen vinden dit een mooie vorm. Stel dat je inkomen daalt of je kosten stijgen, dan kun je elk jaar beoordelen of je de overeenkomst wilt beëindigen.

Wat gebeurt er als ik overlijd?
Bij het overlijden van de schenker komt de overeenkomst te vervallen. 

Kan ik de overeenkomst eerder beëindigen?
In principe niet. Beëindig je de overeenkomst binnen 5 jaar en zonder geldige reden? Dan vervalt het recht om de schenking af te trekken bij de Belastingdienst. Ook van eerdere jaren waarin je wel doneerde. Je kunt de overeenkomst schriftelijk aan Cordaid opzeggen en je moet dit melden bij de Belastingdienst. De Belastingdienst bepaalt de gevolgen voor de belastingaftrek van je schenking. De overeenkomst eindigt eventueel eerder:

  • bij overlijden van de schenker en/of de partner 
  • bij verlies van een baan (buiten jouw invloed om)  
  • bij arbeidsongeschiktheid 
  • als Cordaid failliet zou gaan of als de ANBI-status van Cordaid vervalt 

Is de gift voor onbepaalde tijd? Dan eindigt de overeenkomst niet door tijdsverloop. Je kunt wel na 5 jaar de overeenkomst beëindigen.

Hoe kan ik mijn overeenkomst beëindigen?
Je kunt de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Let op: stop je eerder dan de minimaal verplichte 5 jaar, dan moet het belastingvoordeel met terugwerkende kracht worden terugbetaald aan de Belastingdienst. 

Ontwikkelingshulp
Hulpverleners van Cordaid aan het werk in een nederzetting voor vluchtelingen in Noord-Oeganda. Foto: Petterik Wiggers

Heb je nog andere vragen?

Heb je toch nog vragen over schenken met belastingvoordeel? Neem contact op met Cordaid, telefoon: 070 – 313 62 33 (ma t/m do van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 17 uur). Of stuur ons je vraag via onderstaand contactformulier.