Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Wat doet Cordaid tegen klimaatverandering?

In de landen waar Cordaid werkt, nemen bodemuitputting, extreme droogte en overstromingen door klimaatverandering toe. Miljoenen mensen zoeken er naar manieren om dit enorme probleem het hoofd te bieden.

De volgende korte wereldreis laat zien hoe wij hen daarbij helpen.

Bangladesh en Burkina Faso

Boeren in de verzilte kustgebieden van Bangladesh steunen we in het telen van zouttolerante gewassen. In het door klimaatverandering oprukkend woestijngebied van Burkina Faso planten we bomen en introduceren kooktoestellen waar minder brandhout voor nodig is. Dat zorgt voor minder erosie, rijkere grond, betere landbouw én de terugkeer van trekvogels.

Khadiza Begum (linksonder) is een boerin in Bangladesh. Zij doet mee met het project The Salt Solution, dat boeren helpt om te gaan met verzilting van de bodem.

Congo en Kenia

Ook in Oost-Congo planten we bomen en stimuleren we boslandbouw. Dat gaat bodemdegradatie tegen. En bomen bieden zaailingen en meer volgroeide gewassen goede bescherming tegen wind en overvloedige regen.

KlimaatveranderingDroogte in Kenia. Beeld: Petterik Wiggers

Met rondtrekkende veehouders in Kenia strijden we tegen de droogte. Door droogteresistente grassoorten te telen. Zo kunnen ze weer hooi maken en hun vee te eten geven. Dat gaat niet alleen erosie tegen, het zorgt er ook voor dat veehouders minder snel uit pure noodzaak hun vee laten grazen op andermans akkers. Met alle gewelddadige conflicten van dien.

Filippijnen en Burundi

Eilanden in Palawan (Filippijnen) zijn extreem voor klimaatverandering. De zeespiegel stijgt, cyclonen razen er steeds heftiger en zeeën worden overbevist en raken uitgeput. Vissersfamilies zitten zonder werk en zonder inkomen. Hier promootten we het traditionele weven met bladeren van de pandan plant. Op een manier die duurzaam is én geld oplevert.

Ook op Burundese heuvels zien boeren droogte en overstromingen toenemen. Met hun traditionele landbouwtechnieken redden ze het niet langer. Nu zaaien en oogsten ze hun gewassen op een manier die beter beschermt tegen wateroverlast en hitte.

Jakarta, snelst zinkende stad van de wereld

In de sloppenwijken van het Indonesische Jakarta – de snelst zinkende stad van de wereld – heeft niemand droge voeten. Wateroverlast maakt woonwijken er tot open riolen. Aan veilig drinkwater en gezond voedsel is heel moeilijk te komen. Daarom hebben we er hard gewerkt aan urban farming. En met elektrolysetechnieken kunnen bewoners van regenwater nu drinkwater maken. Snel, veilig en goedkoop.

Tuinbouw in Marunda, Jakarta, vlakbij de haven.

Klimaatverandering: perspectief bieden of dweilen met de kraan open?

Deze reis rond de wereld is een greep uit wat we doen tegen klimaatveradnering. Is het dweilen met de kraan open? Zeker niet. Voor deze gemeenschappen en deze generatie is het steun die helpt om te overleven. En perspectief biedt op morgen.

Maar het is te weinig. Cordaid en andere maatschappelijke organisaties zijn roependen in een politieke woestijn. Van de miljarden klimaatsteun die de rijke (én meest vervuilende) landen toezegden in het Parijse Klimaatakkoord, blijken ontwikkelingslanden maar een fractie te krijgen. Overheden boeken bijvoorbeeld de bouw van nieuwe wegen in ontwikkelingslanden als klimaatsteun. Het is de wereld op z’n kop.

De industriële wereld moet alle zeilen bijzetten om de klimaatdoelen te halen, in eigen huis én daarbuiten. Anders wordt alles wat we doen – voor onszelf of voor een ander – wél dweilen met de kraan open.

Wat kun jij doen?

Multinationals, overheden, burgers, iederéén is aan zet. Ook jij doet vast al een boel voor de ommezwaai naar een meer leefbare wereld, van plastic rapen tot minder vlees eten.

Kende je het FairClimateFund van Cordaid? Daar kunnen bedrijven, organisaties en particulieren hun CO2-uitstoot berekenen én compenseren door te investeren in projecten in het Zuiden. Check zelf hoe je je eigen voetafdruk kunt verkleinen en tegelijk iets doet voor een ander!

Spoor ook de Nederlandse politiek aan om de mondiale klimaatcrisis en de eigen rol daarin eindelijk eens serieus te nemen. Eis een eerlijk en daadkrachtig beleid om klimaatveradnering tegen te gaan. Eis dat vervuilers zélf betalen voor de schade die ze aanrichten. Eis dat Nederland iets doet aan de eigen vieze voetafdruk buiten de landsgrenzen. Eis klimaatgerechtigheid.

Lees meer over onze projecten

Bestrijding van AIDS en tuberculose in de Democratische Republiek Congo

Met de steun van het Global Fund geeft Cordaid behandelingen aan mensen met hiv en tuberculose in de Democratische Republiek Congo (DRC). Met lokale partners runnen we gemeenschapscentra om de toegang tot gezondheidszorg en informatie te verbeteren.

Lees meer
Gezondheidszorg DR Congo
noodhulp Oekraïne

Noodhulp voor ontheemde Oekraïners

Met de opbrengst van de Giro555-actie verleent Cordaid via lokale zusterorganisaties noodhulp in Oekraïne aan oorlogsslachtoffers.

Lees meer
Noodhulp Oekraïne

Duurzaam maandverband maakt het verschil in Bangladesh

Met milieuvriendelijk, herbruikbaar en goedkoop maandverband en door ongesteldheid uit de taboesfeer te halen, bestrijdt Cordaid menstruatiearmoede in Bangladesh.

Lees meer
Gezondheidszorg Bangladesh

Nieuws

Cordaid zeer bezorgd over uitholling grondrechten in Nederland

Activisten van Extinction Rebellion (XR) blokkeren morgen de A12 bij Den Haag. Ze eisen dat de Nederlandse overheid niet langer de fossiele sector met miljarden euro’s subsidieert. Cordaid staat pal achter de eis van deze …

Lees meer
Klimaat

Standpunt Cordaid over verbod vrouwelijk NGO-personeel in Afghanistan

In Afghanistan kunnen noodhulp en structurele projecten niet van elkaar gescheiden worden, en het werk van NGO’s kan niet worden uitgevoerd zonder de inzet van vrouwelijke humanitaire en ontwikkelingswerkers.

Lees meer
Cordaid Afghanistan
Kees Zevenbergen

Podcast: Cordaid directeur in gesprek over de toekomst van ontwikkelingssamenwerking

In de podcast ‘Toekomst Leiders’ spreekt Kees Zevenbergen, directeur van Cordaid, over leiderschap en de toekomst van ontwikkelingssamenwerking.

Lees meer