Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Goede Doelen

Goede doelen

In een wereld waar miljoenen mensen slachtoffer zijn van geweld, armoede en natuurrampen, zijn goede doelen van groot belang om noodhulp te bieden en mensen te helpen aan een waardig bestaan.

Ontwikkelingshulporganisatie Cordaid zet zich in voor armoedebestrijding, een betere gezondheid, onderwijs en betere leefomstandigheden voor mensen die in nood verkeren, wereldwijd en in Nederland. Ruim 288.000 donateurs steunen ons hierbij.

Hier vind je een overzicht van onze projecten.

 Uw geld goed besteed

Cordaid valt onder het CBF-Keurmerk voor goede doelen (Centraal Bureau Fondswerving). Dit betekent dat u als donateur zeker bent, dat we uw donatie verantwoord besteden.

Cordaid is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). Uw gift is daardoor onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting.