Goede doelen

  In een wereld waar miljoenen mensen slachtoffer zijn van geweld, armoede en natuurrampen, zijn goede doelen van groot belang om noodhulp te bieden en mensen te helpen aan een waardig bestaan.

  Ontwikkelingshulporganisatie Cordaid zet zich in voor armoedebestrijding, een betere gezondheid, onderwijs en betere leefomstandigheden voor mensen die in nood verkeren, wereldwijd en in Nederland. Ruim 288.000 donateurs steunen ons hierbij.

  U bepaalt

  Wij vinden het belangrijk dat u bepaalt wat er met uw geld gebeurt. Daarom kunt u bij Cordaid kiezen uit vijf verschillende fondsen, ieder met een eigen doel. Uw geld belandt niet op de grote hoop, maar komt terecht bij het doel dat u hebt gekozen.

  Kies uw goede doel

   

  Vrouwen
  Wilt u iets doen voor de gezondheid van moeders en jonge kinderen, dan kunt u Cordaid Memisa steunen. Cordaid Memisa verbetert de medische zorg in ontwikkelingslanden en draagt zo bij aan het terugdringen van de moeder- en kindsterfte.Cordaid Memisa

  Doneer aan Cordaid Memisa

   

  Kinderen
  Bent u begaan met het lot van kinderen die in armoede wonen? Cordaid Kinderstem zorgt voor goed onderwijs en een veilig thuis voor kinderen in ontwikkelingslanden.

  Cordaid Kinderstem

  Doneer aan Cordaid Kinderstem

   

  Rampgebieden
  Leeft u mee met de mensen die wereldwijd getroffen worden door aardbevingen, overstromingen of geweld? Cordaid Mensen in Nood biedt hulp na een ramp of conflict en neemt samen met bewoners maatregelen om een volgende ramp te voorkomen.

  Cordaid Mensen in Nood

  Doneer aan Cordaid Mensen in Nood

   

  Steun startende  coöperaties in Nederland
  Steeds meer mensen krijgen oog voor de armoede in Nederland. Cordaid in Nederland bestrijdt de armoede in Nederland door steun aan particulieren en projecten.

  Steun het werk van Cordaid in Nederland

  Uw geld goed besteed

  Cordaid valt onder het CBF-Keurmerk voor goede doelen (Centraal Bureau Fondswerving). Dit betekent dat u als donateur zeker bent, dat we uw donatie verantwoord besteden.

  Cordaid is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). Uw gift is daardoor onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting.