Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Veelgestelde vragen Fonds op Naam

Wij begrijpen dat het instellen van een Fonds op Naam vragen oproept. Daarom hebben wij de meest gestelde vragen op een rijtje voor u gezet.

Wat is een Fonds op Naam?
Als schenker van het vermogen bepaalt u in overleg met Cordaid de naam van het fonds (bijvoorbeeld uw naam of de naam van uw dierbare) en kiest u de projecten binnen het werkveld van Cordaid die bij uw wens passen. Vervolgens steunt u dit programma financieel voor langere tijd, bij leven of als nalatenschap.

Kan ik zelf de bestemming kiezen van een Fonds op Naam?
Ja dat kan. Binnen het werkveld van Cordaid bepaalt u de bestemming van uw Fonds op Naam die bij uw persoonlijke ambities en wensen passen. Tijdens het gesprek met de relatiemanager kunt u uw wensen kenbaar maken en bespreken.

Aan de hand van de gestelde doelstellingen wordt jaarlijks op een open en eerlijke manier met de schenker over het Fonds op Naam en de inhoudelijk en financiële resultaten gecommuniceerd. Op gewenste momenten kunt u contact hebben met uw Cordaid-relatiebeheerder.

Is er een minimum bedrag?
Cordaid hanteert voor het instellen van een Fonds op Naam geen strikt minimumbedrag. Doorgaans praten we over een Fonds op Naam met schenkers die de wens hebben om (gespreid over meerdere jaren) bedragen vanaf € 50.000 te storten in het Fonds.Is de wens gericht op een schenking onder die grens, dan heeft Cordaid andere schenkvormen beschikbaar. 

Welke impact maak ik met een Fonds op Naam?
Door gebruik te maken van de expertise en het netwerk van Cordaid behaalt u positieve impact met uw Fonds op Naam.

Is het makkelijk om een Fonds op Naam in te stellen?
Ja. Met het instellen van een Fonds op Naam profiteert u van de kennis en ervaring van Cordaid en heeft u niet de organisatorische en administratieve lasten en beslommeringen van een eigen stichting. Ook hoeft u geen bestuur te benoemen. Naast de projectbesteding, voert Cordaid een aparte administratie van het Fonds op Naam en maken wij de verantwoording zichtbaar in ons jaarverslag.

Kan ik ook een Fonds op Naam op anonieme wijze laten instellen? 
Ja dat kan. U kunt een fonds op naam uw eigen naam geven, maar u kunt ook anoniem blijven.

Dat laatste kan niet bij een stichting, omdat dan de namen van bestuursleden zichtbaar zijn op de website of bij de Kamer van Koophandel opgevraagd kunnen worden. Uiteraard is Cordaid discreet in de contacten met u als insteller van het fonds op naam in het kader van de gewenste privacy. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om.

Kan ik belastingvrij schenken met een Fonds op Naam?
Ja dat kan. Bij een Fonds op Naam is geen schenk- of erfbelasting verschuldigd en de donatie in het fonds is voor u als insteller van een Fonds op Naam, binnen bepaalde inkomensgrenzen, fiscaal aftrekbaar.

Wat zijn de kosten van een Fonds op Naam?
Voor het beheer en de administratie worden door Cordaid geen kosten in rekening gebracht, behoudens eventuele bankkosten of kosten van vermogensbeheer welke aan het fonds worden doorbelast. Ter dekking van de apparaat- en projectuitvoeringskosten wordt standaard 8% ingehouden op de jaarlijkse bijdrage uit het Fonds aan de overeengekomen doelstelling.  

Is een Fonds op Naam onherroepelijk?
Wanneer u als schenker niet langer overtuigd bent van het nut of de kwaliteit van het goede doel kunt u uw donatie aan het fonds niet meer terugvorderen. 

Heb ik ultieme zeggenschap over mijn Fonds?
Cordaid heeft in voorkomende gevallen altijd de beslissingsbevoegdheid over het al dan niet toekennen van een bijdrage aan een project. 

 

Terug naar de hoofdpagina

Wilt u van gedachten wisselen met onze relatiebeheerder?

Dat is mogelijk. Smaragda den Hond is uw vaste aanspreekpunt. Tijdens kantooruren is ze direct bereikbaar via 070 – 31 36 264 of laat uw vraag achter via het formulier.

Cordaid gaat zorgvuldig met je gegevens om. Meer hierover kan je lezen in onze privacyvoorwaarden.