Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
schenken met belastingvoordeel

Schenk met belastingvoordeel

Wil je Cordaid steunen met een gift? Lees hier hoe je kunt profiteren van voordelige voorwaarden door te schenken met belastingvoordeel.

Een gift kun je altijd aftrekken als deze 1% – 10% van het inkomen bedraagt. Wil je jaarlijks schenken, maar minder dan 1% van je inkomen? Dan is periodiek schenken aantrekkelijk. Als je Cordaid 5 jaar achtereen steunt met een vast bedrag en deze schenking vastlegt in een akte, dan weet je zeker dat de gift volledig aftrekbaar is.

Maak meer impact

Wanneer je voor langere tijd aan ons schenkt, kun je daar op twee manieren voordeel van hebben:

 1. Je schenkt een bedrag en trekt dit af van de belasting
 2. Of je schenkt belastingvoordeel mee; je bent dan hetzelfde bedrag kwijt, maar Cordaid ontvangt een grotere donatie

Het maakt niet uit of je het bedrag in een keer schenkt of in maandelijkse termijnen. Vergeet niet bij je betaling(en) het transactienummer van de overeenkomst te vermelden. Bereken met onderstaande renteloos wat het belastingvoordeel betekent voor uw gift.

Voorwaarden voor belastingaftrek

Je kunt gewone giften (giften die niet voor minimaal 5 jaar zijn vastgelegd in een akte) alleen aftrekken als:

 • je giften zijn gedaan aan een of meer algemeen nut beogende instellingen (ANBI) en/of aan steunstichting(en) sociaal belang behartigende instelling (SBBI);
 • het totaal van deze giften in een kalenderjaar hoger is dan een drempelbedrag;
 • het drempelbedrag 1% is van het drempelinkomen, maar minimaal € 60,-. Het drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 van jou en jouw fiscale partner, maar zonder de persoonsgebonden aftrek, en;
 • je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag. Dit bedrag mag je aftrekken. Maar je mag niet meer aftrekken dan 10% van het drempelinkomen.

Kijk voor meer informatie ook op de website van de Belastingdienst.

Eenvoudig geregeld

Het is heel eenvoudig om een periodieke schenking in orde te maken.

 1. Bepaal welk bedrag je jaarlijks belastingvrij wil schenken (minimaal 5 jaar) en wanneer je de overeenkomst in wilt laten gaan. Houd er rekening mee dat je ieder jaar een vast bedrag betaalt, vanaf het kalenderjaar waarin de overeenkomst begint.. Wat je daadwerkelijk betaalt, is afhankelijk van de belastingschijf waarin je inkomen valt. Wil je weten hoe de belastingdienst kan meebetalen aan je gift? Bereken dan je belastingvoordeel met onze rekentool die hierboven staat.
 2. Bepaal voor hoelang je wil schenken en wanneer je de overeenkomst in wilt laten gaan. Houd er rekening mee dat je ieder jaar een vast bedrag betaalt, vanaf het kalenderjaar waarin de overeenkomst begint.
 3. Open hier de overeenkomst tot periodieke gift en de betalingsmachtiging, vul ze in, print ze uit en onderteken deze.
 4. Stuur alle formulieren naar:
  Cordaid
  T.a.v. Erica Hertogh, medewerker Periodiek Schenken
  Antwoordnummer 10859
  2501 WB Den Haag
 5. Cordaid ondertekent en registreert de akte en stuurt één exemplaar retour.
 6. Hiermee kun je bij de belastingaangifte het volledige bedrag van de schenking aftrekken. Het bedrag van de jaarlijkse schenking moet vóór 31 december van elk jaar op onze rekening staan.
 7. Bewaar de overeenkomst en het transactienummer goed. Hiermee kun je aantonen dat je deze schenking mag aftrekken van je inkomen.

Meer weten over schenken met belastingvoordeel?

Erica en haar collega’s staan op alle werkdagen klaar om uw vragen te beantwoorden. Bel 070 313 62 05 of stuur een bericht via onderstaand formulier.

Cordaid gaat zorgvuldig met jouw gegevens om. Meer hierover kan je lezen in onze privacyvoorwaarden.


Cordaid is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen.

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.