Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Ziekenhuizen in DR Congo moeten zich aanpassen aan corona

Cordaid is al langere tijd bezig om de gezondheidszorg in de Democratische Republiek Congo te verbeteren. De huidige corona-crisis toont des te meer aan hoe belangrijk dit is. Daarom moeten we juist nu doorgaan met onze projecten en tegelijkertijd moeten we de pandemie aanpakken. Dat doen we in Noord- en ZuidKivu, de oostelijke provincies van DR Congo.   

Daar worden allereerst worden gezondheidswerkers getraind. Deze gezondheidswerkers gaan de dorpen in om mensen te vertellen over de corona uitbraak, wat de mogelijke gevolgen zijn en welke preventiemaatregelen men kan treffen. En als er mensen met klachten zijn, proberen ze zo goed mogelijk door te verwijzen voor diagnose en behandeling. Om preventiecampagnes op te zetten, hebben we honderden megafoons en andere campagneapparatuur uitgedeeld, waardoor het mogelijk wordt om zelfs de meest afgelegen dorpen en huishoudens te bereiken en te informeren. 

Opleiding en uitrusting van honderden gezondheidswerkers

We zorgen ervoor dat in alle gezondheidscentra en op openbare plaatsen handenwasfaciliteiten worden geïnstalleerd en dat er voldoende zeepontsmettingsmiddelen beschikbaar zijnEn gezondheidsmedewerkers krijgen voldoende persoonlijke beschermingsmiddelenmaar ook COVID-19-testmateriaal en medicijnen 

“We doen ons best om te voorkomen dat de pandemie zich verspreidt in deze grensprovincies”, zegt Paterne Kalegemire, gezondheidsexpert die de Covid-19 operatie in Oost-DRC leidt. “We hebben 840 leden van de gezondheidscomités, 56 plaatselijke verpleegsters en 56 religieuze en gemeenschapsleiders opgeleid. Ze zijn nu uitgerust en weten hoe ze de verdere verspreiding van het virus kunnen bestrijden ”, vervolgt Paterne. “Het virus is er en we moeten er alles aan doen om de gemeenschappen te beschermen.” 

Benoit Chamugana is een van de gemeenschapsleiders die een Cordaid-training heeft gevolgd en actief betrokken is bij de COVID-19-respons. “We leerden en over de herkomst van het virus, hoe we het konden herkennen en hoe we het konden bestrijden”, zegt hij. “Nu gaan we van gezin naar gezin, om mensen te informeren en te vertellen welke beschermende maatregelen ze moeten nemen.” 

 

 

Geef voor het Cordaid Kerstfonds
Doneer nu