Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Driedubbele dreiging in Zuid-Soedan 

Zuid-Soedan, een van de armste landen van de wereld,  heeft te maken met een drievoudige dreiging: hongersnood, overstromingen en het coronavirus. Om de gevolgen van de deze humanitaire crisis in dit uiterst kwetsbare land zoveel mogelijk te beperken, heeft Cordaid meteen de nodige maatregelen getroffen. 

Verstrekken van voedselbonnen

Een grootschalige hongersnoodactie van Cordaid in Zuid-Soedan is aan de gangNaar schatting 215.000 mensen die ontheemd zijn door oorlog, staan op de rand van uitputting en hebben voedselhulp nodig. In plaatsen als Waumaar ook in Unity – de noordelijke staat met plaatsen als Guit, Leer en Mayendit– heeft de humanitaire crisis ongekende hoogten bereikt door een combinatie van conflict, onveiligheid, economische crisis en een lage graanproductie. 

Met name in Wau blijkt dat ontheemde gezinnen gewoon maaltijden moeten overslaan en daardoor echt honger leiden. Zwangere en zogende vrouwen en kinderen onder de 5 lopen het meeste risico. Cordaid helpt met het verstrekken van voedselbonnen, voedingsdiensten en verdeelt het landbouw- en vispakketten.   

Coronacrisis

En toen deed ook hier het coronavirus zijn intrede. Er kwamen nationale maatregelen ter bestrijding van besmetting, zoals een avondklok tussen 6.30 uur en 19.00 uur. Het sluiten van de grenzen met Oeganda en Kenia heeft de meeste impact gehad

De meeste voorraden van Zuid-Soedan komen uit deze twee landen. De toenemende schaarste deed de voedselprijzen stijgen, waardoor zelfs het meest basale basisvoedsel voor veel gezinnen onbetaalbaar werd. En dat bovenop een hongersnood die al dreigde.  

Cordaid neemt direct voorzorgsmaatregelen en voorlichting om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Vrijwilligers gaan van deur tot deur, staan op markten, langs de weg en in gezondheidscentra om mensen te informeren.

Ook delen we zeeplokaal geproduceerde mondkapjes en persoonlijke beschermingskits uit. We verbeteren het afvalbeheer om transmissierisico’s te verminderen. En in live talkshows op de radio bespreken we de pandemie en pakken we geruchten aan. Zoals de misvatting dat het nieuwe Coronavirus mensen in warme klimaten niet kan besmetten. 

Overstromingen

Als dit allemaal nog niet genoeg was, zorgde aanhoudende regen tussen maart en augustus ervoor dat de Nijl buiten zijn oevers trad in het gebied Bor in de staat Jonglei. De stortbuien verwoestten de enige dijk die gemeenschappen beschermde tegen stijgend water. 

Duizenden boeren-, veeteelt- en vissersfamilies die alles waren kwijtgeraakt door de overstromingen, zochten hun toevlucht in geïmproviseerde kampen. Er waren gelukkig geen dodelijke slachtoffersmaar meer dan 15.000 koeien, geiten en schapen waren verdronken.

Afgezien van het lijden van dieren, betekende dit verlies dat duizenden gezinnen niet alleen hun huis en bezittingen waren kwijtgeraakt, maar ook alle middelen van bestaan. En ramp op een ramp.  

“In een tijdsbestek van 45 dagen heeft Cordaid levensreddende hulp verleend aan de getroffenen in Bor”, vertelt Bashir James, noodhulpcoördinator.

“Dekens, dekzeilen, emmers, waterzuiveraars, slaapmatten, zeep, hygiënekits en muskietennetten werden uitgedeeld aan 12.000 mensen. De stortbuien zijn afgenomen, maar het regent nog steeds. De gezinnen die we hebben kunnen onderhouden, hebben nu onderkomens opgezet die tijdelijk bescherming bieden. Ouders kunnen hun kinderen droog en warm houden, ze beschermen tegen malaria en ze veilig drinkwater geven. Maar we hebben meer steun nodig om erger te voorkomen.”

Geef voor het Cordaid Kerstfonds
Doneer nu