Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

Afghanistan

Afghanistan is al tientallen jaren een slagveld. Langdurige oorlogen en conflicten hebben grote schade aangericht in de samenleving en het leven voor miljoenen Afghanen erg moeilijk gemaakt. Ook wordt het land regelmatig getroffen door natuurrampen, zoals overstromingen, aardbevingen en extreme droogte.

Afghanistan kent bijna 30 miljoen inwoners. Veel mensen leven onder de armoedegrens. Dit mooie maar getergde land in het Midden-Oosten heeft de hulp nodig van internationale organisaties voor de wederopbouw en voor belangrijke basisvoorzieningen voor de bevolking, zoals gezondheidszorg en onderwijs.

Voedsel

Vooral op het platteland zijn de levensomstandigheden van veel mensen erbarmelijk. De bevolking daar is afhankelijk van de landbouw en het vee, maar boeren zijn niet in staat om voldoende voedsel te produceren omdat er te weinig vruchtbare grond beschikbaar is. Er is al jaren sprake van extreme aanhoudende droogte. Hierdoor mislukt een groot deel van de oogst.

Medisch personeel

Een ander probleem in Afghanistan is het tekort aan medisch personeel, en dan met name vrouwelijke werknemers in de gezondheidszorg. Hoewel de gezondheidszorg in Afghanistan de laatste jaren aanzienlijk is verbeterd, leidt vooral het gebrek aan medische voorzieningen op het platteland tot hoge sterftecijfers, voornamelijk bij moeders en kinderen jonger dan 5 jaar.

Veiligheid voor vrouwen

Ook zijn vrouwen en meisjes vaak het slachtoffer van geweld en discriminatie, soms door leden van hun eigen familie. Sommige traditionele normen en waarden belemmeren hun ontwikkeling en beperken de toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid en politieke rechten.

Cordaid in Afghanistan

We kunnen er niet omheen: Afghanistan verkeert nog steeds in een grote crisis. Hulp is hard nodig. Cordaid is sinds 2001 actief in dit land, en werkt samen met lokale partnerorganisaties voor betere omstandigheden voor de bevolking en een stabiel en vreedzaam Afghanistan.

 • 709.725

  Afghanen
  kregen gezondheidszorg (2018)
 • 9289

  ontheemden
  geholpen met voedsel en onderdak (2018)
 • 186.520

  Afghanen
  geholpen met financiële steun voor hun onderneming (2018)

Hoe helpt Cordaid in Afghanistan?

Gezondheidszorg
Onze gezondheidszorg bereikt meer dan 700.000 mensen, zelfs op de meest afgelegen en gevaarlijkste plekken. We verlenen directe hulp in ziekenhuizen en klinieken. Daarnaast verzorgen we trainingen aan medisch personeel.

Een verloskundige in een kliniek in de Afghaanse provincie Uruzgan. Beeld: Sven Torfinn.

 

Vrouwenrechten
We helpen bij het creëren van gemeenschappen waarin vrouwen veilig zijn en zich kunnen ontwikkelen. Ook richt Cordaid zich op het versterken van de invloed van lokale gemeenschappen, met daarbij een specifieke focus op vrouwen, jongeren en gemarginaliseerde groepen.

Noodhulp
We helpen ontheemden met geld voor de huur, reparatie van huizen, eten, medicijnen en kleding en ondersteunen slachtoffers van aanslagen of conflicten met noodpakketten voor de eerste levensbehoeften, facilitaire voorzieningen, schoon drinkwater en hygiënekits. Ook geven we trainingen ter bevordering van de hygiëne.

Werk en inkomen
We ondersteunen meer dan 186.000 mensen door economische kansen te bieden. Dit is vooral belangrijk voor de jongere generaties: het kan een manier zijn om de vicieuze cirkel van armoede en conflict te doorbreken. Wij helpen jongeren met het vinden van werk, of ondersteunen hen bij het opzetten of uitbreiden van een eigen bedrijf.

Kijk hier naar een serie video’s over het werk van Cordaid in Afghanistan.

Nieuws uit Afghanistan

vrouw met hoofddoek op straat op de muur achter haar staat een schildering van zwaar bewapende soldaat

Podcast Afghanistan: hoe is het nu, één jaar later?

Een jaar na de machtsovername van de Taliban, bezocht politiek adviseur Paul van den Afghanistan. In een podcast doet hij verslag.

Lees meer
Cordaid Afghanistan

Voor vrouwen in Afghanistan zijn hun angsten nu werkelijkheid geworden

Deze week is het een jaar sinds de val van Kabul. Een jaar waarin de Taliban de macht in handen heeft in Afghanistan. In de afgelopen maanden is de nood onder Afghanen gegroeid: voedselonzekerheid, onveiligheid en beperkte toegang tot banen.  

Lees meer
Noodhulp Afghanistan
Cordaid in Afghanistan

5 belangrijke vragen over onze noodhulp in Afghanistan

In de zomer van 2021 kwam Afghanistan voor ongekende uitdagingen te staan. De Taliban nam de macht over in de hoofdstad Kaboel en een periode van grote onzekerheid volgde. Voor het Afghaanse volk, maar ook voor hulporganisaties. Omdat deze situatie veel vragen oproept hebben we de 5 belangrijkste vragen voor je op een rij gezet.

Lees meer
Noodhulp Afghanistan