Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN

MVO

Als wereldwijd actieve sociale onderneming zijn wij ons goed bewust van de impact van ons werk op mens, milieu en maatschappij. We doen alles om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap te bevorderen en de voetafdruk van onze activiteiten klein te houden.

Watchdog

Cordaid is als maatschappelijke organisatie actief op veel terreinen die raakvlakken hebben met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Veel van onze projecten zijn gericht op de gevolgen van klimaatverandering – bijvoorbeeld dorpen beter voorbereiden op overstromingen. En onze projecten vormen een tegenwicht tegen industrieën die niet volgens MVO maatstaven werken, bijvoorbeeld in de grondstoffenindustrie.

Projecten

Zelf letten wij erop dat we bij de uitvoering van onze projecten de belangen van mens en milieu in het oog houden.

In rampgebieden vervangen we waar mogelijk dieselgeneratoren door zonnecelgeneratoren. We ondersteunen boeren in Latijns-Amerika en Afrika om hun productie te verduurzamen. En we werken aan efficiëntere watervoorziening en afvalverwerking in sloppenwijken.

Bedrijfsvoering

Onze bedrijfsvoering is 100 procent klimaatneutraal volgens de Climate Neutral Group. Onze kantoren zijn ingericht op water- en energiebesparing en internationale reizen beperken we tot een minimum. De uitstoot van onze vliegreizen compenseren we door te investeren in duurzame klimaatprojecten.

Transparantie

We werken met geld van overheden, fondsen en particuliere donateurs. Onze projecten zijn online in te zien, inclusief financiële verantwoording. Hiermee voldoen we aan de wereldwijd gebruikte IATI-standaard.

Cordaid streeft ernaar te werken volgens de richtlijnen van ISO 26000, de internationale standaard voor MVO bij organisaties. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in alle bedrijfsprocessen en houden daarbij rekening met de verwachtingen die stakeholders van ons hebben. Hoe we dat aanpakken beschrijven we in de zelfverklaring ISO 26000.

Lees hier meer over ons MVO-beleid (Engels, pdf).

In lijn met de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) leggen we jaarlijks verantwoording af over onze uitgaven.

Dilemma’s

Werken in een internationale context maakt maatschappelijk verantwoord opereren extra interessant. Want wat is precies verantwoord? De ideeën over wat een goede leeftijd is voor een kind om te gaan werken verschillen per land, evenals de definitie van ‘goede arbeidsomstandigheden’. En voor Cordaid is onderwijs aan meisjes een prioriteit, maar in de landen waar we opereren is het allerminst een vanzelfsprekendheid.

We willen voorkomen dat we teveel door onze eigen bril naar een land kijken. Tegelijkertijd willen we ook op bepaalde terreinen verandering bewerkstelligen. Daarom bespreken we deze dilemma’s met onze lokale partners en zoeken we naar een voor alle partijen bevredigende aanpak.

Verandering moet ontstaan vanuit gemeenschappen zelf. Lokale partners vertegenwoordigen die gemeenschappen. Zij zijn ook goed in staat om met ons de discussie aan te gaan over de inhoud en uitvoering van onze projecten. Op deze manier hopen we de meeste impact te hebben en het grootste draagvlak.

Bijdragen aan de discussie?

Neem contact op met Dicky de Morrée.