Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Cordaid

Aanbevelingen voor de kabinetsformatie

Cordaid heeft vandaag een aantal concrete voorstellen gegeven aan de partijen die meedoen aan de kabinetsformatie.

Sinds fractievoorzitter Jesse Klaver van GroenLinks enkele weken geleden besloot om de formatietafel te verlaten, en de ChristenUnie zich aansloot bij de gesprekken met VVD, CDA en D66, is een nieuwe fase van de kabinetsformatie ingegaan. De poging om een regering te vormen, duurt nu al ruim 100 dagen.

Migratie

Het migratiedossier is een van de belangrijkste politieke pijnpunten in de onderhandelingen. GroenLinks weigerde mee te gaan in de voorstellen van de andere partijen om nog meer dan nu het geval is, migranten en vluchtelingen de toegang tot Europa onmogelijk te maken.

De vraag van formatiewatchers is nu of de ChristenUnie er wél uit gaat komen met de overige partijen op dit thema. Maar zelfs als dat lukt, zijn er nog talloze andere heikele kwesties waarover de meningen sterk uiteenlopen. De Tweede Kamer gaat na deze week met vakantie, maar de vier genoemde partijen blijven deze zomer doorpraten onder leiding van informateur Gerrit Zalm

Concrete voorstellen

Cordaid heeft de informateur en de onderhandelende partijen een aantal concrete voorstellen gedaan hoe het Nederlandse beleid vormgegeven zou kunnen worden om de achterliggende oorzaken van migratie (onder andere conflict, armoede en uitsluiting) op een structurele manier aan te pakken. Deze voorstellen hebben we ‘focus op fragiele staten en (post-)conflictlanden’ genoemd. Want daar gaat het uiteindelijk om: een onomwonden prioriteit in het Nederlandse buitenlandbeleid voor fragiliteit.

Cordaid’s politiek adviseur Paul van den Berg leverde onze voorstellen persoonlijk af bij het Binnenhof:

Lees hier de oproep van Cordaid aan de onderhandelaars