Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Weerbaarheid

Mannen en vrouwen niet langer in 1 cel

Collega Nikki zit in Burundi, waar ze voor Cordaid kijkt hoe ons werk bijdraagt aan meer veiligheid voor vrouwen en mannen in hun dagelijks leven.

Stel je voor, je woont in een land waar je liever niet naar de politie gaat als je je bedreigd voelt. Omdat ze niet te vertrouwen zijn, of omdat het de politie zelf is die je bedreigt. Of je woont ergens waar de rechtbank zo ver weg is of zo duur, dat je eigenlijk geen schijn van kans maakt om ooit je recht te halen. Of waar de lokale overheid vooral is bezig om zichzelf te versterken in plaats van zijn werk te doen. Willekeur, niet-functionerende overheden, de afwezigheid van politie, justitie en lokaal bestuur… In een land als Burundi zie je het allemaal. Het is bijna niet uit te leggen aan mensen in Nederland.

Meer veiligheid, meer toegang tot recht

Toch werken wij juist daarom in Burundi aan meer veiligheid voor burgers en toegang tot recht. Dat doen we samen met bestuurders, justitie en politie op lokaal niveau.  Ze krijgen trainingen en wij betalen voor concrete resultaten die ze behalen, results based financing noemen we dat.  Die financiering werkt als een stimulans. Hoe beter de prestaties en de beoordeling van de bevolking – om wie het ons uiteindelijk te doen is, hoe beter ze betaald krijgen.

Essentieel in deze aanpak is dat de lokale overheid en mensen die gemeenschappen vertegenwoordigen in lokale veiligheidscomités beter met elkaar gaan samenwerken. Dit is best een uitdaging. Zeker in een land als Burundi waar er een politieke crisis is ontstaan na de in de ogen van velen in Burundi en ook van een groot deel van de internationale gemeenschap ongrondwettelijke herverkiezing van de president. De internationale gemeenschap heeft er daarom voor gekozen een groot deel van de hulp aan de Burundese overheid op te schorten.

Werk aan de winkel

Die landelijke politieke crisis betekent niet dat de dagelijkse problemen van mensen ophouden te bestaan. Integendeel, die crisis heeft het bestaan moeilijker en onveiliger gemaakt. En voor Cordaid heeft dat prioriteit: de veiligheid van mensen op lokaal niveau bevorderen.  Er is dus werk aan de winkel en niet zo’n beetje ook.

Een bijna gratis noodnummer

Tijdens mijn dienstreis in Burundi zie ik de uitdagingen. Maar ik hoor ook de mooie verhalen. Over het hoofd van een district die nu benaderbaar is voor de lokale vrouwenassociatie en die echt naar ze luistert. Over het loket van de lokale rechtbank dat nu elke dag open is, waar mensen terecht kunnen voor informatie en dat gebouwd is met onze steun. En de lokale politiechef die het gevoel heeft dat hij eindelijk zijn werk goed kan doen omdat hij net een beetje extra flexibel budget heeft. Zo heeft hij een telefoon kunnen aanschaffen en heeft het politiekantoor nu een (bijna gratis) noodnummer, iets wat in het hele district onder de aandacht wordt gebracht.

Aparte cellen voor mannen en vrouwen

En het politiekantoor heeft een extra cellenblok, zodat er nu aparte cellen zijn voor mannen en vrouwen. Toch iets essentieels lijkt me. En doordat ons programma hier extra voor financiert, zijn er meer vrouwelijke politieagenten bijgekomen, zodat mensen aan de balie door een man of een vrouw kunnen worden geholpen.  Zeker als een vrouw aangifte wil doen van seksueel of huiselijk geweld is dat cruciaal.

Met een beetje moed

Mijn conclusie na een paar dagen? Ja de context is moeilijk. Maar met creatieve oplossingen en een beetje moed, zetten we dingen in beweging die voor zoveel vrouwen én mannen in Burundi wel degelijk een verschil maken.