Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Klimaat

(B)eat the locust: duurzame oplossing voor sprinkhanenplagen

De Nationale Postcode Loterij heeft Cordaid 1,8 miljoen euro toegekend voor (B)eat the locust. In dit innovatieve project werkt Cordaid in Kenia met lokale organisaties aan een duurzame oplossing voor sprinkhanenplagen.

Sprinkhanenplagen
In grote delen van Afrika zorgen sprinkhanen voor ernstige problemen. Sommige jaren zien boeren daar hun hele oogst verdwijnen. Beeld: Rieneke de Man

In plaats van de insecten te bestrijden met chemische middelen, gaan we ze vangen en verwerken tot veevoer. Vooral vrouwen en jongeren kunnen hiermee een alternatieve bron van inkomsten genereren.


Sprinkhanenplagen vormen groot gevaar

Sprinkhanenzwermen vormen een van de oudste plagen ter wereld en brengen steeds vaker de voedselvoorziening en inkomsten van miljoenen mensen in gevaar. Wellicht staan de beelden van kaalgevreten akkers in Oost-Afrika eind 2019 nog bij velen op het netvlies.

Klimaatverandering leidt tot omstandigheden die steeds gunstiger zijn voor sprinkhanen. Naar verwachting zal de frequentie van de plagen dan ook toenemen. De chemische bestrijding vanuit vliegtuigjes is funest voor de gezondheid van mensen, vee en biodiversiteit.

Afhankelijk van vee

Zo’n 80% van de bevolking in het noorden van Kenia zijn pastoralisten (rondtrekkende herders) en afhankelijk van vee. De Keniaanse veehouderij heeft echter te kampen met een gebrek aan eiwitrijk veevoer en schommelende prijzen. De oorzaak van deze fluctuaties ligt in de grote afhankelijkheid van geïmporteerde ingrediënten, zoals vismeel en sojabonen.

Oplossing: sprinkhanen verwerken tot veevoer

Door de sprinkhanen te vangen en te verwerken tot veevoer, bedreigen de insecten de voedselzekerheid niet meer, maar dragen ze er juist aan bij.

In (B)eat the Locust zet Cordaid in op een milieuvriendelijke waardeketen. Tijdens een uitbraak worden de insecten verzameld en verwerkt. Als er geen uitbraak is, wordt de aanvoer opgevangen door krekelkwekers om aan de vraag van de markt te blijven voldoen. Zo kunnen de pastoralisten, en dan met name de jongeren en vrouwen onder hen, ook de nodige inkomsten genereren.

Met dit project slaan we drie vliegen in één klap: minder schade voor mens en natuur, meer inkomen voor de lokale bevolking en een betere voedselzekerheid. Dit alles met dank aan de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij!

Meer nieuws

In memoriam Dr. Sake Rijpkema, pionier in de internationale gezondheidszorg

Vorige maand overleed Prof. Dr. Sake Rijpkema. Hij heeft veel betekend voor de internationale gezondheidszorg en voor Memisa, één van Cordaid’s voorlopers. Sake Rijpkema tijdens de workshop ‘Gezondheidszorg voor iedereen/health for all in het jaar …

Lees meer
Cordaid

Honger en droogte in de Hoorn van Afrika: wat doet Cordaid?

In de Ethiopische streek Borana, één van de zwaarst getroffen gebieden, gaat Cordaid voedsel- en waterhulp verlenen aan zo’n veertigduizend mensen én hun dieren. Hoe maken de kansen op overleven in de extreme droogte groter?

Lees meer
Noodhulp Ethiopië

Van zelfvoorzienende boerin tot zakenvrouw, het verhaal van Abeza Josée

Bij PlusPlus kan je nu investeren in een Cordaid project in Rwanda. Jouw investering helpt boeren daar om een lening te krijgen via microkredietverstrekker CLECAM en te groeien. Abeza Josée is één van die landbouwers. …

Lees meer
Voedsel en inkomen Rwanda