Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Veiligheid en recht

Doe als Jezus: ontvang vluchtelingen met open armen

“Alles wat je gedaan hebt voor de minste van mijn broeders, hebben jullie voor mij gedaan”. Het is een bekende uitspraak van Jezus, die aanspoort tot gastvrijheid aan vluchtelingen. In de soms stevige discussies in de samenleving rond het vluchtelingenthema, lijkt dit een uitdagende boodschap. Toch zijn er velen die zich inzetten voor het welzijn van vluchtelingen, waaronder kerken en religieuze organisaties. Hoe laten zij zich hierbij inspireren door een eeuwenoud geloof?

Dutch Relief Alliance
Op de vlucht voor het geweld in Mosul, Irak. Foto: DRA

Door Alinda LoMonaco, trainee Migratie en Vluchtelingen bij Cordaid

Vluchtelingen en de kerk

Door de geschiedenis heen zien we een sterke betrokkenheid van kerkgemeenschappen bij het opvangen van vluchtelingen in Europa. Gedreven door waarden als solidariteit en waardigheid, zetten zij zich in voor vluchtelingen.

Het christelijke perspectief op vluchtelingen is gegrond in een diepgaand respect voor de onbegrensde waarde die elk mens heeft, ongeacht hun migratiestatus.

De Haagse Bethelkerk organiseerde bijvoorbeeld drie maanden lang onafgebroken kerkdiensten om een Armeens vluchtelingengezin van uitzetting te beschermen. Zolang er een kerkdienst gaande was, kon het gezin namelijk niet uit worden gezet. De actie werd beëindigd toen er in de politiek een akkoord kwam over een verruiming van het kinderpardon. Ongeveer 700 gezinnen, inclusief het Armeense gezin, profiteerden hiervan.

Elk mens is waardig

Het christelijke perspectief op vluchtelingen is gegrond in een diepgaand respect voor de onbegrensde waarde die elk mens heeft, ongeacht hun migratiestatus. Ieder mens is gemaakt naar het evenbeeld van God en verdient het daarom om met respect en waardigheid te worden behandeld. Toch ervaren vluchtelingen vaak discriminatie en (verbaal) geweld tijdens en na hun reis.

Jezus als vluchteling

Jezus zelf maakte mee hoe een reis als vluchteling gepaard gaat met angsten, problemen en onzekerheden. Als kind moest hij met zijn ouders naar Egypte te vluchten. Koning Herodus liet namelijk alle jongens van twee jaar en jonger in Bethlehem en omstreken doden, omdat de geruchten over de geboorte van een koningskind hem zorgen baarde over zijn positie.

Jezus en zijn ouders moesten een lange reis van honderden kilometers afleggen om aan de moordzucht van Herodes te ontkomen. In Egypte vonden zij, als vluchtelingen, bescherming. Helaas vluchten ook vandaag de dag nog miljoenen mensen omdat hun leven in gevaar is en om te ontkomen aan politieke of religieuze vervolging.

Zo zijn er meer dan een half miljoen Rohingya uit Myanmar naar Bangladesh gevlucht, uit angst voor een gewelddadige vervolging. Cordaid biedt hulp aan deze bevolkingsgroep.

Opdracht van God

De Bijbel stelt dat Jezus in elk van deze vreemdelingen te zien is, ook in de gezichten van degenen met honger of dorst, de zieken en gevangenen. Het goede dat je voor de vreemdeling doet met zorg, compassie en gastvrijheid, doe je daarmee ook voor Jezus.

Daarnaast zijn vele passages aan te wijzen waar ontheemden, bannelingen en vreemdelingen in voorkomen. Steeds wordt benadrukt dat we vreemdelingen op dezelfde manier dienen te behandelen als landgenoten.

Wereldwijd is nu meer dan één procent van alle mensen op de vlucht. Dat zijn bijna 80 miljoen mensen.

Zo kregen de vreemdelingen die in Israël woonden, volgens de wet van God, een rechtvaardig loon. De grote groepen arbeidsmigranten die zich vandaag de dag in Nederland bevinden, en werkzaam zijn in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw of in slachterijen, krijgen dit echter niet.

Ook in ontwikkelingslanden, waar 85% van de vluchtelingen worden opgevangen, is de bescherming en opvang van ontheemden en vluchtelingen een gezamenlijke opdracht. Wereldwijd is nu meer dan één procent van alle mensen op de vlucht. Dat zijn bijna 80 miljoen mensen. Een aanzienlijke toename ten opzichte van het jaar ervoor. Ook hebben zij steeds minder vaak de kans om naar huis terug te keren.

In fragiele landen als Afghanistan, Irak en Oeganda biedt Cordaid vluchtelingen een dak boven het hoofd, voedsel, schoon water, medische en psychosociale zorg, en vervolgens ook onderwijs, werk en inkomen. Cordaid is bijvoorbeeld al meer dan 25 jaar werkzaam in Oeganda, en heeft in nederzettingen in het noorden watervoorzieningen gebouwd voor de vluchtelingen uit Congo en Zuid-Soedan.

Verwelkomen, beschermen, ondersteunen, integreren

Paus Franciscus neemt het lot van migranten en vluchtelingen zeer ter harte. Onlangs introduceerde hij het thema voor de jaarlijkse Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen (dit jaar op 27 september): “Zoals Jezus Christus, gedwongen om te vluchten”.

Hierin vraagt hij speciale aandacht voor de meer dan 40 miljoen ontheemden die binnen hun eigen landsgrenzen moesten vluchten. Sinds het begin van zijn pontificaat roep hij ons op migranten en vluchtelingen te verwelkomen, beschermen, ondersteunen en ze te helpen om te participeren en integreren.

Gelovig of niet, we kunnen ons allemaal laten inspireren door de oproep om migranten en vluchtelingen die bij ons aankloppen met open armen te ontvangen.

Ook spoort hij ons aan om hen te ontmoeten, te leren kennen en daardoor beter te begrijpen. Zo kunnen wij hen zien als onze naasten en hen beter dienen. De oplossing ligt in de persoonlijke ontmoeting, aldus de paus.

Caritas-campagne

Velen nemen de oproep van de paus ter harte. Zo ook Cordaid, dat deelneemt aan de Caritas-campagne Share the Journey, gericht op het creëren van een cultuur van ontmoeting. Het doel is om wereldwijd migranten en vluchtelingen de hand te reiken. Als onderdeel van deze campagne werden evenementen in Den Haag en Den Bosch georganiseerd, om de gastvrijheid voor nieuwkomers te vieren.

Ook wordt dit jaar naar aanleiding van Allerzielen voor de vierde keer een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd, om de duizenden vluchtelingen te herdenken die tijdens hun reis naar Europa zijn omgekomen.

Laat je inspireren!

Laten we de boodschap van paus Franciscus, om de ontmoeting met vluchtelingen en migranten aan te gaan, serieus nemen. Laten we blijven bouwen aan een samenleving die gebaseerd is op menselijke waardigheid, solidariteit en compassie.

Angsten en vooroordelen kunnen zo weggenomen worden zodat wij de vreemdeling in liefde tegemoet kunnen komen. Gelovig of niet, we kunnen ons allemaal laten inspireren door de oproep om migranten en vluchtelingen die bij ons aankloppen met open armen te ontvangen.

Meer nieuws

Vluchtelingen en migranten in de klem van corona en falend beleid

Wereldwijd raakt de coronacrisis migranten, ontheemden en vluchtelingen misschien nog wel het hardste. Ook in Nederland. Asielprocedures staan stil, opvangcentra zitten vol, en wie al wat verdiende verdient bijna niets meer. Migratie-expert Bob van Dillen …

Lees meer
Cordaid
psychische problemen vluchtelingen en migranten

Neem de grondoorzaken weg van psychische problemen bij vluchtelingen en migranten

Oorlogen en rampen leiden tot trauma’s. Gelukkig neemt de aandacht voor traumaverwerking in crisissituaties toe. Minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel wil psychosociale hulp zelfs vast onderdeel maken van noodhulpacties. Cordaid steunt dit initiatief …

Lees meer
Veiligheid en recht
Klimaatvluchtelingen

Zijn we klaar voor klimaatvluchtelingen?

We zijn het redelijk met elkaar eens: het klimaat verandert door de invloed van de mens en deze klimaatverandering kan heel schadelijke effecten hebben. Op de korte termijn zal het mogelijk grote aantallen klimaatvluchtelingen op …

Lees meer
Klimaat