Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Noodhulp

Blog: Naar school in een kale vlakte

Naar school gaan, het lijkt zo gewoon. Ook in Jalalabad, in de nieuwe wijken waar veel teruggekeerde vluchtelingen of ontheemden een (tijdelijke) woning vinden, willen de kinderen naar school. Maar die scholen zijn er nog niet, tenminste niet overal.

huisvesting voor ontheemde families

Door Marten Treffers, architect van opleiding en noodhulpcoördinator bij Cordaid. Momenteel zit hij in Nangarhar, een Afghaanse provincie die grenst aan Pakistan. 

 

Les in de brandende zon

En dan wordt er geïmproviseerd. In Daman, een half uur rijden van de stad, wonen veel van onze beneficiënten. De mensen zelf hebben er een school georganiseerd: een plastic zeil op de grond met 50 tot 80 kinderen erop, een leraar ervoor met een whiteboard op een plastic stoel. Om in ieder geval te leren lezen en schrijven. De leraren worden door de bevolking zelf betaald. De kinderen lopen soms een uur naar school. En dan zitten ze dus in de brandende zon.

Wij zijn in overleg met de provinciale onderwijsdienst of wij daar, of ergens in de omgeving, een school kunnen opbouwen. Mogelijk alleen een muur met daarbinnen een waterput en wat tenten. Misschien zelfs een aantal klaslokalen.

De huishoudens die we met dit project bereiken zijn de meest kwetsbare mensen, zoals weduwen, gehandicapten of langdurig zieken en ouderen.

Intussen bereiden we onze beneficiënten ook voor op het bouwen van hun onderdak. Er zijn twee opties: een semi-permanente woning, die wij door een aannemer laten bouwen en die de beneficiënten ooit mee kunnen nemen naar een permanente locatie. Of, als ze hun eigen land hebben, een kleine tweekamerwoning.

Genoeg land

Land lijkt er voldoende op de kale vlakte, maar land in eigendom hebben is niet voor iedereen mogelijk. Dan werken we met tijdelijke contracten van twee jaar voor de semi-permanente en 8 tot 10 jaar voor de permanente woningen. Daar kunnen ze dan in ieder geval die periode blijven en als de school er echt is, kunnen kinderen er ook veilig een opleiding krijgen.

School Afghanistan
Noodhulpcoördinator Marten Treffers in overleg bij een schoolklas. Foto: Marten Treffers

In ons huidige project kunnen we 350 huishoudens aan onderdak helpen. 100 daarvan kunnen, omdat ze hun eigen land hebben, een permanente woning krijgen. Het zijn eenvoudige tweekamerwoningen (volgens het ontwerp van de Shelter Cluster) met een kleine ruimte om te koken en een aparte latrine.

Meest kwetsbare mensen

De huishoudens die we met dit project bereiken zijn de meest kwetsbare mensen, zoals weduwen, gehandicapten of langdurig zieken en ouderen. De selectie is op dit moment nog gaande, maar het ziet ernaar uit dat de bouw binnenkort kan beginnen. Er is vooral vraag naar permanente woningen omdat de vele terugkeerders land hebben kunnen vinden of al hadden en ze verwachten niet dat ze weer weg zullen gaan uit Nangarhar.

Wij ondersteunen ze gedurende het gehele proces, maar zij zijn zelf verantwoordelijk. Dat vergroot hun eigenwaarde en hun betrokkenheid bij het project.

Een woning kost in totaal tussen de 2.000 en 2.250 euro. Wij zullen daarvan het grootste deel dekken, maar verwachten ook een eigen bijdrage, in materialen of arbeid. De trainingen en technische ondersteuning worden gegeven door onze lokale partners. De inschatting is dat we met 50.000 euro een extra 20 woningen kunnen realiseren.

Eigenwaarde en betrokkenheid

Naast de woning geven we alle beneficiënten training op het gebied van bouwen en onderhoud, water en hygiëne, mensenrechten en veiligheid. Die trainingen zijn nodig omdat de beneficiënten zelf een grote rol hebben in de bouw van hun woning. Zij managen zelf het bouwproces, maken een aantal beslissingen over de kwaliteit van de materialen, kopen de materialen en huren arbeiders in. Wij ondersteunen ze gedurende het gehele proces, maar zij zijn zelf verantwoordelijk. Dat vergroot hun eigenwaarde en hun betrokkenheid bij het project en hun nieuwe woning.

Meer projecten

School in Noord-Irak
Onderwijs Irak

Weer naar school in Noord-Irak

Onlangs opende een derde school in Noord-Irak met steun van Cordaid haar deuren. Net als de vorige twee in een gebied dat twee jaar door IS was bezet. Hoe een dorp langzaam weer opstaat uit…

Alle projecten