Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Klimaat

Brede belangstelling voor de Klimaatwake

Sinds maandag 19 april 12:05 vindt er een continue wake plaats om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis en de onrust die dit veroorzaakt bij Nederlanders. Overdag wordt er gewaakt voor het Catshuis en ‘s nachts vanuit huiskamers door heel Nederland via een online verbinding die wordt uitgezonden via YouTube.

De Klimaatwakers
De Klimaatwakers houden wacht bij het Catshuis om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. Beeld: Mickael Franci/Cordaid

De wake wordt georganiseerd door De Klimaatwakers en ondersteund door ruim dertig partnerorganisaties, waaronder Cordaid, Oxfam Novib en Milieudefensie.

Door gedurende de gehele kabinetsformatie te waken willen De Klimaatwakers erop toezien dat er een kabinet wordt gevormd dat de klimaat- en ecologische crisis serieus neemt, zal doen wat nodig is om klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en voldoende hulp biedt aan landen die nu al getroffen worden door de desastreuze gevolgen van klimaatverandering.

Kijk hier naar een boodschap van Cordaid-directeur Kees Zevenbergen die het Catshuis bezoekt om de De Klimaatwakers een hart onder de riem te steken:

Accepteer marketing cookies om dit item te bekijken of bekijk het op het desbetreffende externe plaform.

De Klimaatwakers

De Klimaatwakers zijn burgers uit alle hoeken van de samenleving. Jong en oud, praktisch en theoretisch opgeleid, afkomstig uit alle regio’s van Nederland, zij delen dezelfde zorg: de toekomst van de aarde.

Een van deze Klimaatwakers is Guus (40). Samen met zijn dochter Anna (11) waakte hij voor het Catshuis. “Ik maak me ernstige zorgen over de klimaatverandering,” vertelt hij. “Vooral omdat er ontzettend weinig gebeurt om de toekomst van mijn dochter en mijn zoon veilig te stellen. De kinderen die nu jong zijn, zullen over zestig jaar de zure vruchten plukken van het gebrek aan handelen van politici. Daarom was ik vandaag met mijn dochter bij de wake.”

Nachtwake

Ook ‘s nachts gaat de wake door: vanuit woon- en slaapkamers door heel Nederland. Dit is te volgen via een livestream. De twee nachtwakers steken elk een kaarsje aan en gaan met elkaar in gesprek over hun klimaatzorgen, zijn samen stil of zingen. Voor bioloog Peter Roessingh uit Ede, was het een verrassend positieve ervaring. “Het is net als in de nachttrein. Diepe gesprekken midden in de nacht met mensen die je niet kent. Het zet je ook wel echt aan het denken van ja, hoe gaat het met de wereld? Het heeft daarmee ook een meditatieve component. Een buitengewoon mooi idee.’’

Ook bij de aanmeldingen voor de nachten blijkt hoe breed de actie gedragen wordt: diverse groepen hebben zich al gemeld om een nacht te ‘adopteren’, zoals politieke organisaties, actiegroepen, kerken en een school.

Noodzaak van de klimaatwake

Nederland loopt in Europa achteraan als het gaat om natuur en klimaat: Nederland heeft de grootste achterstand in de energietransitie en de Nederlandse biodiversiteit is in de slechtste staat: nog maar 4% van de leefomgevingen is intact.

Dat het nodig is dat de volgende regering drastische maatregelen neemt om de de klimaat- en ecologische crisis in te perken blijkt te meer uit een recent rapport van het WNF: Nederland is per hoofd van de bevolking de grootste Europese aanjager van ontbossing van het tropisch gebied, de longen van de aarde.

Nederland heeft – net als andere welvarende en sterk geïndustrialiseerde landen – een groot aandeel gehad in het ontstaan van de klimaatcrisis. Als gevolg van deze crisis verliezen mensen in het Globale Zuiden nu al hun huis, baan of leven en ontstaan er conflicten.

Tegelijk besteedt Nederland al jaren minder aan ontwikkelingssamenwerking dan de internationaal afgesproken norm: 0,7% van het bruto nationaal inkomen. Voor het aanpakken van urgente klimaatproblemen in de gebieden die hier het meest kwetsbaar voor zijn, zal een budget nodig zijn dat hoger is dan deze 0,7%.

Verantwoordelijkheid nemen

Daarnaast moet Nederland volgens De Klimaatwakers haar verantwoordelijkheid nemen voor haar uitstoot in het verleden en zich houden aan haar toezegging in het Parijsakkoord om zich ervoor in te zetten de opwarming van de aarde tot 1,5ºC te beperken.

Wetenschappers wijzen erop dat de aarde gevaarlijke kantelpunten nadert en dat we ons eigenlijk helemaal geen CO2-uitstoot meer kunnen veroorloven. De Klimaatwakers stellen dan ook dat het noodzakelijk is om in 2025 klimaatneutraal te zijn.

De Klimaatwakers roepen iedereen die zich zorgen maakt over de leefbaarheid van de planeet op om zich in te schrijven en zo de wake voort te zetten. Dat kan via de website www.deklimaatwakers.nl. De afgelopen week hebben ruim 200 wakers zich aangemeld.

Meer nieuws

Cordaid in Afghanistan

5 belangrijke vragen over onze noodhulp in Afghanistan

In de zomer van 2021 kwam Afghanistan voor ongekende uitdagingen te staan. De Taliban nam de macht over in de hoofdstad Kaboel en een periode van grote onzekerheid volgde. Voor het Afghaanse volk, maar ook voor hulporganisaties. Omdat deze situatie veel vragen oproept hebben we de 5 belangrijkste vragen voor je op een rij gezet.

Lees meer
Noodhulp Afghanistan
Klimaatwake

Nieuwe fase Klimaatwake na beëdiging kabinet

Nu het nieuwe kabinet aangetreden is, gaat de Klimaatwake over van een continue estafettewake in een wekelijkse processie rond het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Donderdag 13 januari om 12:00 uur begint de eerste processie bij de ingang van de Tweede Kamer.

Lees meer
Klimaat Nederland
Afghanistan

Vrouwenrechtenexpert Anne blikt terug op een roerig jaar in Afghanistan

Met vrouwenrechtenexpert Anne Kwakkenbos blikken we terug op een spannend en tragisch jaar voor Afghanistan, voor vrouwen in het bijzonder, en ook voor haarzelf.

Lees meer
Veiligheid en recht Afghanistan