Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Cordaid

In memoriam: Cor Kleisterlee, bevlogen en principieel

Oud-politicus, vakbondsman en voorvechter van ontwikkelingssamenwerking Cor Kleisterlee is op 20 juli overleden. Kleisterlee heeft een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van het medefinancieringsstelsel, de begrotingssteun van de overheid voor hulporganisaties. Hij is 91 jaar geworden.

Medefinanciering

Van 1956 tot 1979 was de geboren Rotterdammer Tweede Kamerlid, eerst voor de KVP en vanaf 1977 voor het CDA. In 1964 nam hij het initiatief om bij de regering een verhoging van het ontwikkelingsbudget af te dwingen. Door dit initiatief werden aanzienlijk meer financiële mogelijkheden geboden voor particuliere organisaties die zich inzetten voor internationale hulpverlening

Cebemo

Na de invoering van de medefinanciering, werd in 1969 Cebemo opgericht, een rooms-katholieke stichting voor de ondersteuning van katholieke missies en daarmee verbonden organisaties met projecten in ontwikkelingslanden. Cordaid is eind jaren 90 ontstaan, uit een fusie tussen Cebemo, Mensen in Nood en Memisa.

“De katholieke sociale leer kreeg bij Cor inhoud van denken en doen.”

Hans Kruijssen, oud-directeur van Cebemo

Kleisterlee was in de jaren 80 en 90 voorzitter van Cebemo en in die hoedanigheid een sterk voorstander van de bundeling van krachten van de verschillende katholieke organisaties. De in 1995 totstandgekomen nauwe samenwerking tussen Cebemo en de Bisschoppelijke Vastenaktie was door hem voorbereid. Hij zag dat als het begin van wat later Cordaid zou worden.

Als voorzitter van Cebemo was hij in die jaren ook een geharnaste speler als het ging om de samenwerking tussen de (toen) vier medefinancieringsorganisaties, met name als het kwam tot een aanpassing van de verdeelsleutel van de medefinancieringsfondsen. Door vurig te onderhandelen wist hij een flinke taartpunt (nagenoeg 40%) voor de katholieke organisaties te behouden.

Links hart

“Cor kwam uit de arbeiders- en jeugdbeweging. Zijn hart lag aan de linkse kant”, vertelt Hans Kruijssen, oud-directeur van Cebemo. “De katholieke sociale leer kreeg bij Cor inhoud in denken en doen. Het was een zeer bevlogen man, enthousiast en meteen tot actie bereid. Ik sprak hem nog regelmatig. Hij was met 91 jaar nog altijd heel vitaal en met een geïnteresseerde blik én oordeel over wat hem altijd al had bewogen. Maar eens is het op.”