Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Cordaid

Cordaid en ICCO Cooperation onderzoeken intensieve samenwerking

De Nederlandse ontwikkelingsorganisaties Cordaid en ICCO Cooperation onderzoeken een mogelijke fusie. We zijn ervan overtuigd dat we door een bundeling van krachten de relevantie, impact en efficiëntie van ons werk kunnen vergroten. We gaan verder onder de naam Cordaid (of Cordaid International) en blijven waar nodig de merknaam ICCO gebruiken.

Cordaid en ICCO Cooperation vullen elkaar op veel gebieden goed aan en dat maakt een innige samenwerking aantrekkelijk. Beide organisaties hebben een vergelijkbare achtergrond. Cordaid is geworteld in de katholieke gemeenschap en ICCO Cooperation in de protestantse gemeenschap in Nederland; we vinden elkaar in onze waarden en christelijke inspiratie.

We delen dezelfde visie op ontwikkeling, zoals het belang van systeemverandering en sociaal ondernemen. Daarnaast hebben we expertise in thema’s en landen die elkaar goed aanvullen.

Samen kunnen Cordaid en ICCO Cooperation het hele spectrum bieden van humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking: van het werken aan weerbaarheid voor kwetsbare gemeenschappen, het versterken van de gezondheidszorg, voedsel en onderwijs, tot het ondersteunen van ondernemerschap en het creëren van economisch perspectief.

Samen kunnen we de impact vergroten. We beogen met de fusie aanzienlijke schaalvoordelen te behalen in de organisatie en in onze programma’s.

Het is de bedoeling dat de fusie tussen Cordaid en ICCO Cooperation begin 2021 plaatsvindt. Tot die tijd zullen beide organisaties de thematische focus verkennen, de nodige juridisch stappen zetten en de implicaties voor medewerkers, kantoren en programma’s onderzoeken.