Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Cordaid

Cordaid overwegend positief over regeerakkoord

Cordaid is overwegend positief over de internationale paragrafen van het gisteren gepresenteerde regeerakkoord. De coronapandemie heeft in tal van landen de sociaaleconomische ontwikkeling jaren teruggeworpen, waardoor het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen in 2030 uit het zicht is verdwenen. Het is om die reden goed dat het nieuwe kabinet structureel extra middelen gaat investeren in ontwikkelingssamenwerking.

regeerakkoord

Desondanks blijft Nederland behoorlijk ver verwijderd van de internationale afspraak om 0,7% van het bruto nationaal product aan ontwikkelingssamenwerking te besteden. In 2025 zal het percentage 0,61% zijn. We hopen, en verwachten, dat het nieuwe kabinet, wanneer er budgettaire meevallers zijn, zich gaat inspannen om een grotere stap te zetten richting de 0,7%.

Benieuwd naar de uitwerking van de plannen

De keuze om de extra toegekende middelen te besteden aan klimaatadaptatie en -mitigatie, COVAX en opvang in de regio vinden we op zichzelf logisch, al zijn we wel benieuwd naar de uitwerking van deze plannen door de nieuwe bewindspersoon.

Positief zijn we verder over de aankondiging van het kabinet dat er nationale wetgeving op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) gaat komen. We zullen het kabinet aanmoedigen om dit zo snel mogelijk ter hand te nemen.

Global Health Strategie

Tenslotte ondersteunen we het voornemen om een Nederlandse Global Health Strategie op te stellen. De pandemie heeft ons met de neus op de feiten gedrukt dat nationale en mondiale gezondheid nauw met elkaar zijn verbonden.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) werkt momenteel aan een advies over hoe zo’n strategie eruit zou kunnen gaan zien. Cordaid is hier, samen met de andere lidorganisaties van de Dutch Global Health Alliance nauw bij betrokken. Het is goed dat de nieuwe regering al in dit stadium heeft besloten dat zo’n samenhangende strategie er hoe dan ook gaat komen.

Voor een uitgebreide reactie verwijzen we graag naar deze pagina van brancheorganisatie Partos.

Meer nieuws

In memoriam Dr. Sake Rijpkema, pionier in de internationale gezondheidszorg

Vorige maand overleed Prof. Dr. Sake Rijpkema. Hij heeft veel betekend voor de internationale gezondheidszorg en voor Memisa, één van Cordaid’s voorlopers. Sake Rijpkema tijdens de workshop ‘Gezondheidszorg voor iedereen/health for all in het jaar …

Lees meer
Cordaid

Honger en droogte in de Hoorn van Afrika: wat doet Cordaid?

In de Ethiopische streek Borana, één van de zwaarst getroffen gebieden, gaat Cordaid voedsel- en waterhulp verlenen aan zo’n veertigduizend mensen én hun dieren. Hoe maken de kansen op overleven in de extreme droogte groter?

Lees meer
Noodhulp Ethiopië

Van zelfvoorzienende boerin tot zakenvrouw, het verhaal van Abeza Josée

Bij PlusPlus kan je nu investeren in een Cordaid project in Rwanda. Jouw investering helpt boeren daar om een lening te krijgen via microkredietverstrekker CLECAM en te groeien. Abeza Josée is één van die landbouwers. …

Lees meer
Voedsel en inkomen Rwanda