Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Cordaid

Cordaid overwegend positief over regeerakkoord

Cordaid is overwegend positief over de internationale paragrafen van het gisteren gepresenteerde regeerakkoord. De coronapandemie heeft in tal van landen de sociaaleconomische ontwikkeling jaren teruggeworpen, waardoor het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen in 2030 uit het zicht is verdwenen. Het is om die reden goed dat het nieuwe kabinet structureel extra middelen gaat investeren in ontwikkelingssamenwerking.

regeerakkoord

Desondanks blijft Nederland behoorlijk ver verwijderd van de internationale afspraak om 0,7% van het bruto nationaal product aan ontwikkelingssamenwerking te besteden. In 2025 zal het percentage 0,61% zijn. We hopen, en verwachten, dat het nieuwe kabinet, wanneer er budgettaire meevallers zijn, zich gaat inspannen om een grotere stap te zetten richting de 0,7%.

Benieuwd naar de uitwerking van de plannen

De keuze om de extra toegekende middelen te besteden aan klimaatadaptatie en -mitigatie, COVAX en opvang in de regio vinden we op zichzelf logisch, al zijn we wel benieuwd naar de uitwerking van deze plannen door de nieuwe bewindspersoon.

Positief zijn we verder over de aankondiging van het kabinet dat er nationale wetgeving op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) gaat komen. We zullen het kabinet aanmoedigen om dit zo snel mogelijk ter hand te nemen.

Global Health Strategie

Tenslotte ondersteunen we het voornemen om een Nederlandse Global Health Strategie op te stellen. De pandemie heeft ons met de neus op de feiten gedrukt dat nationale en mondiale gezondheid nauw met elkaar zijn verbonden.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) werkt momenteel aan een advies over hoe zo’n strategie eruit zou kunnen gaan zien. Cordaid is hier, samen met de andere lidorganisaties van de Dutch Global Health Alliance nauw bij betrokken. Het is goed dat de nieuwe regering al in dit stadium heeft besloten dat zo’n samenhangende strategie er hoe dan ook gaat komen.

Voor een uitgebreide reactie verwijzen we graag naar deze pagina van brancheorganisatie Partos.

Meer nieuws

Cordaid in Afghanistan

5 belangrijke vragen over onze noodhulp in Afghanistan

In de zomer van 2021 kwam Afghanistan voor ongekende uitdagingen te staan. De Taliban nam de macht over in de hoofdstad Kaboel en een periode van grote onzekerheid volgde. Voor het Afghaanse volk, maar ook voor hulporganisaties. Omdat deze situatie veel vragen oproept hebben we de 5 belangrijkste vragen voor je op een rij gezet.

Lees meer
Noodhulp Afghanistan
Klimaatwake

Nieuwe fase Klimaatwake na beëdiging kabinet

Nu het nieuwe kabinet aangetreden is, gaat de Klimaatwake over van een continue estafettewake in een wekelijkse processie rond het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Donderdag 13 januari om 12:00 uur begint de eerste processie bij de ingang van de Tweede Kamer.

Lees meer
Klimaat Nederland
Afghanistan

Vrouwenrechtenexpert Anne blikt terug op een roerig jaar in Afghanistan

Met vrouwenrechtenexpert Anne Kwakkenbos blikken we terug op een spannend en tragisch jaar voor Afghanistan, voor vrouwen in het bijzonder, en ook voor haarzelf.

Lees meer
Veiligheid en recht Afghanistan