Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Gezondheidszorg

Cordaid reactie op VN Veiligheidsraad debat over seksueel geweld in conflict

Op 23 april was Cordaid aanwezig bij de VN Veiligheidsraad tijdens het open debat over seksueel geweld in conflict. Cordaid ziet in haar dagelijks werk wereldwijd dat veel vrouwen én mannen in tijden van conflict soms op grote schaal slachtoffer worden van seksueel geweld met name verkrachting. Een onderwerp dat centraal staat in ons werk, en we volgen de internationale ontwikkelingen nauw.

Het debat in New York over resolutie 2467 leidde niet tot meer maar tot minder ruimte voor hoognodige zorgverlening voor slachtoffers van (seksueel) geweld. Zo is er bijvoorbeeld volgens de resolutie nu minder recht op geestelijke nazorg of fysieke hersteloperaties voor slachtoffers. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Cordaid is een Katholieke organisatie en onze drijfveren zijn liefde en barmhartigheid. Dit is in lijn met de pauselijke encycliek ‘Amoris Laetitia’. Kernwaarden als respect voor menselijke waardigheid en solidariteit met de hulpeloze zijn het fundament van al onze programma’s. Als Cordaid staan we voor ieders vrijheid op goede informatie en recht op keuzes inzake ieders eigen seksuele en reproductieve gezondheid. Ieder mens, ongeacht welke huidskleur, geslacht, leeftijd, oriëntatie, verdient respect voor zijn of haar geestelijke en lichamelijke integriteit als mens geschapen naar het beeld van God. Wanneer deze integriteit geschonden wordt, zoals bij slachtoffers van (seksueel) geweld, dan voelen wij ons geroepen individuele zorg te verlenen en wij voelen ons gedreven op te komen voor maatschappelijk herstel van hun waardigheid. Dat doen we uiteraard samen met onze partners.

Cordaid financiert principieel geen abortus-dienstverlening in geen enkel land en is niet betrokken bij activiteiten gericht op het legaliseren van abortus. Als Cordaid doen wij er alles aan om (onveilige) abortussen te voorkomen doordat we ongewenste zwangerschappen voorkomen. Dit doen wij en onze partners middels voorlichting en verstrekking van anticonceptie op verzoek in klinieken en zorg voor slachtoffers van seksueel geweld. Daarnaast zet Cordaid zich er ook voor in om AIDS en andere seksueel overdraagbare ziektes te voorkomen.

De resolutie die in april in de VN Veiligheidsraad is aangenomen gaat, over alle zorg en medicijnen die vrouwen die slachtoffer van seksueel geweld nodig hebben en niet alleen abortus. De nieuwe resolutie schrapt essentiële diensten zoals psychosociale zorg en hersteloperaties voor vrouwen en meisjes die een vreselijk onrecht is aangedaan, en dat is de reden waarom Cordaid en haar partners een signaal wilden afgeven.

Cordaid blijft voortdurend in gesprek met kerkelijke geestelijken in Nederland, het Vaticaan en in landen waar wij actief zijn, over hoe wij als katholieke hulp- en ontwikkelingsorganisatie wereldwijd vorm kunnen geven aan caritas en solidariteit. Want Cordaid wil trouw blijven aan haar missie. Om er te zijn voor mensen in nood. En om te pleiten voor een rechtvaardige samenleving zonder (seksueel) geweld.