De Groene Hemel boven Beijing strekt zich uit naar Nederland

‘Het sleutelwoord bij het nastreven van duurzaamheid is verbinding’, merkte Marga Hoek van de Groene Zaak op tijdens het debat ‘De groene hemel boven Beijing’.

 Verbindingen werden er veel gelegd. Tussen ontwikkelingen in China en Nederland. Tussen NGO’s en bedrijven. Tussen de panelleden en het publiek. Het werd een boeiende, leerzame avond in het Humanity House.

Eens te meer werd duidelijk hoe weinig we in Nederland eigenlijk afweten van China. Chee Yoke Ling, Henk Schulte Nordholt en Sander Tideman – Chinakenners bij uitstek – slaagden er uitstekend in de kennis van de aanwezigen op een iets hoger plan te tillen. Zo benadrukte Schulte Nordholt dat het überhaupt lastig is om over China als geheel te praten. De regionale verschillen zijn gigantisch. Yoke Ling stelde dan ook: ‘I don’t live in China, I even don’t live in Beijing. I live in a part of Beijing’.

Wat duidelijk is, is dat duurzaamheid in China geen thema is waarmee politici veel stemmen trekken. Tegelijkertijd dringt het besef meer en meer door dat er ‘iets’ moet veranderen om het land leefbaar te houden voor zijn enorme bevolking. Yoke Ling definieerde als grootste uitdagingen voor China: hoe de bevolking te blijven voeden? En hoe een juiste balans te vinden tussen de steden en het platteland? Schulte Nordholt voegde aan dit rijtje toe: hoe de enorme luchtvervuiling een halt toe te roepen?

Marga Hoek bracht het perspectief terug naar ons eigen land. En ze vertelde waar haar eigen drijfveer vandaan komt om zich met zoveel passie in te zetten voor duurzaam ondernemen: ‘Mijn vader was directeur van een bedrijf. Mijn moeder was maatschappelijk werker. Ik combineer de twee.’  Uiteindelijk concludeerde het panel dat het bedrijfsleven zich op wereldwijde schaal zou moeten gaan inzetten om de schaarse hulpbronnen van de aarde zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Niet meer met elkaar concurreren, maar juist bereid zijn om duurzame technologie onderling te delen. Alleen dan kunnen ontwikkelingslanden onmiddellijk aan een groene economie gaan bouwen, zonder dat ze eerst een vervuilende industrie hoeven op te bouwen. Je kunt ontwikkelingslanden niet het recht ontzeggen om te groeien, vonden alle panelleden. Maar tegelijkertijd moeten we ons in de ontwikkelde landen wel de vraag stellen: ‘zouden we niet genoegen moeten nemen met minder of zelfs geen groei?’

René Grotenhuis sloot de bijeenkomst af en kondigde aan dat Cordaid ook in de toekomst dit soort bijeenkomsten wil blijven organiseren. Duurzaamheid en groene economie zijn volgens hem niet het exclusieve domein van milieuorganisaties. Juist een ontwikkelingsorganisatie als Cordaid is goed gepositioneerd om verbindingen te leggen tussen bedrijven hier en daar, overheden hier en daar, en NGO’s hier en daar. Bezoek regelmatig www.cordaid.org om op de hoogte te blijven van vervolgactiviteiten. 

Heeft u de talkshow moeten missen? Bekijk hier de Facebook fotoalbum voor een impressie van de avond.

+ Plaats als eerste een reactie