Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Cordaid

Frans Slangen op 75-jarige leeftijd overleden

Afgelopen weekend overleed Frans Slangen, oud-voorzitter van de Raad van Toezicht van Cordaid. Voor zijn maatschappelijke inzet is hij meermaals onderscheiden.

Frans Slangen overleed op zondag 17 maart op 75-jarige leeftijd. Van 1996 tot zijn pensioen in 2008 was hij voorzitter van de KRO. In 2012 werd hij benoemd tot voorzitter van de KBO-Brabant, een van de grootste regionale ouderenorganisaties in het land. Van maart 2001 tot en met 21 maart 2013 was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Cordaid.

René Grotenhuis, oud-directeur van Cordaid : “Net als bij de KRO was Frans Slangen ook als voorzitter van Cordaid intensief betrokken bij de vraag hoe je de katholieke identiteit van de organisatie inhoud en vorm geeft in een veranderende samenleving. Daarnaast was hij een bestuurder die een scherp gevoel had voor de momenten waarop hij er als voorzitter moest staan en wanneer hij de organisatie rustig haar werk kon laten doen.”

“Met respect denk ik terug aan Frans Slangen. Voor Cordaid was het erg belangrijk dat hij ons scherp hield en uitdaagde om onze katholieke identiteit steeds te vernieuwen”, beaamt ook Lilianne Ploumen, voormalig Cordaid Directeur Programma’s. “Ik wens zijn familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.”

Onderscheiden voor maatschappelijke inzet

Slangen had tal van nevenfuncties. Hij zat in raden van toezicht en in besturen van verenigingen en stichtingen. Naast het voorzitterschap van de Raad van Bestuur van Cordaid, zat hij in de adviescommissie Stichting Katholieke Noden (thans: Kansfonds). Ook was hij bestuurslid van de Vrienden van de Kerk der Friezen in Rome.

Voor zijn maatschappelijke inzet kreeg hij diverse onderscheidingen. In 1999 werd hij officier in de Orde van Oranje Nassau. In 2008 werd hij commandeur in de pauselijke Orde van de Heilige Gregorius de Grote.