Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Klimaat

Het klimaat bedreigt ons voedsel…en andersom

De desastreuze gevolgen van klimaatverandering bedreigen de beschikbaarheid van ons voedsel. Maar tegelijkertijd is de voedselproductie zelf ook een belangrijke oorzaak van het probleem.

klimaat voedsel
Alefa Soloti bewerkt haar veld in het zuiden van Malawi, een gebied dat de laatste jaren ernstig lijdt onder aanhoudende droogte. Beeld: Paul Jeffrey/ACT Alliance

Boeren ondervinden dit wereldwijd aan den lijve. Klimaatverandering zorgt voor stijgende temperaturen, hevige regenval, zware stormen en langere periodes van droogte.

Door deze extreme weersomstandigheden mislukken veel oogsten. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de boeren zelf, maar ook voor het voedsel dat zij produceren, en dus voor de wereldwijde voedselzekerheid.

Toch is juist de voedselsector zelf medeverantwoordelijke voor deze crisis. Hoe zit dat? We noemen 3 punten.

1) Monocultuur tast biodiversiteit aan

Onze huidige, gangbare vorm van landbouw, waarbij slechts één gewas wordt verbouwd op één stuk land, put de bodem uit en tast de biodiversiteit aan.

Denk bijvoorbeeld aan de grote palmolieplantages in Indonesië, of aan de uitgestrekte graanvelden in de Verenigde Staten. Deze monocultuur zorgt voor uitputting van de bodem, terwijl een gezonde bodem juist belangrijk is voor CO2 opname. Schadelijke chemicaliën verergeren dit probleem.

Een monocultuur jaagt ook veel bijen en andere essentiële bestuivers weg. Zonder de hulp van deze hardwerkende beestjes, komt onze toekomstige voedselvoorziening ernstig in gevaar.

2) Voedselsector stoot veel broeikasgassen uit

De voedselsector stoot wereldwijd meer dan een derde van de broeikasgassen uit. Het gaat hierbij om alle schakels in het proces: dus de manier waarop we voedsel produceren, verwerken, verpakken, transporteren tot en met het consumeren.

Bekend is dat vleesproductie grote hoeveelheden CO2 uitstoot en de rijstproductie veel methaan. Maar ook het transport van voedsel is enorm vervuilend, denk aan vliegverkeer en containervaart. En tot slot afval: niet alleen komen er bij de afvalwerking veel broeikasgassen vrij, ook plastic zwerfafval brengt het milieu grote schade toe.

3) Bos maakt plaats voor landbouw

Zo’n 80% van het bos dat wereldwijd gekapt wordt, moet plaatsmaken voor landbouwgrond. In de Amazone verdwijnen bomen bijvoorbeeld in een alarmerend tempo voor de aanleg van sojaplantages.

De wrange ironie hier is: bossen zijn juist onmisbaar in de strijd tegen klimaatverandering, vanwege de noodzakelijke opslag van CO2. We kappen onszelf dieper een vicieuze cirkel in.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de problematische relatie tussen de voedselsector en de klimaatcrisis. Cordaid probeert het tij te keren door middel van diverse projecten. Zo steunen we in Bangladesh Rohingya vluchtelingen in het hergebruik van afval en planten we in Burkina Faso samen met vrouwen nieuwe bomen om de biodiversiteit te herstellen.

-> Lees meer over ons werk om klimaatverandering tegen te gaan

Meer nieuws

Samen naar een duurzame aanpak van schulden

Cordaid ondersteunt sinds 2020 SchuldHulpMaatje, een organisatie met inmiddels 100 locaties in Nederland, opgericht in 2010, met als doel om mensen in schulden preventief te bereiken en te coachen naar een leefsituatie zonder schulden.

Lees meer
Cordaid in Nederland Nederland

Enkeltje Kaboel – Heumensoord

Collega Frank van Lierde bracht een bezoekje aan geëvacueerde collega’s uit Afghanistan. Ze zitten al drie maanden in de noodopvang in Nederland. Hij schreef er een blog over.

Lees meer
Cordaid Afghanistan

Stichting Melania, een eeuw jong

In de jaren ’90 en de ‘nillies’ trokken Stichting Melania en Cordaid samen op in de strijd voor gendergelijkheid. Daarna scheidden onze wegen. Hoe gaat het vandaag met onze oud-huisgenoot?

Lees meer
Cordaid