Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Cordaid

“Het mondiale perspectief moet terug bij de kabinetsformatie”

Als politiek adviseur bij Cordaid volgt Paul van den Berg de Tweede Kamerdebatten op de voet. De afgelopen maanden ging het daarbij vooral over de coronacrisis. Met een sterke focus op de situatie in eigen land. Hij pleit ervoor dat het nieuwe kabinet de luiken weer openzet en Nederlands rol in de wereld pakt.

‘Corona was één van de dominante thema’s in de verkiezingstijd. Met het vaccinatieproces in Nederland in volle gang, komen nu gelukkig ook andere vragen weer aan de orde: hoe willen we dat Nederland eruit ziet ná de crisis? Wat kan er anders, beter en eerlijker? Hier komt de bekende uitdrukking Never waste a good Crisis bij me op. En nog een Engelse term: Building Back Better, zoals de Secretaris-Generaal van de VN het noemt. Niet terug naar het oude normaal, maar naar een nieuw, beter normaal.  

AIV-advies

Vanwege de sterke focus op onze eigen sores is het helaas te weinig gegaan over de rest van de wereld. Het leek af en toe wel alsof Nederland een eiland is; alsof we in ons eentje in staat zouden zijn om de pandemie een halt toe te roepen. Best gek, voor een land dat zo sterk verbonden is met de rest van de wereld. Nederland heeft een zeer open economie; ons bruto nationaal inkomen verdienen we voor een belangrijk deel in het buitenland. Als het goed gaat met de wereld, gaat het ook goed gaat met Nederland.  

Toch bleek politiek Den Haag erg moeilijk te kunnen uitzoomen, en dat grotere plaatje te zien. Ik pleit ervoor dat het mondiale perspectief weer terugkomt bij de kabinetsformatie. 

Eén van de belangrijkste gevolgen van de coronacrisis is dat de vooruitgang van de duurzame ontwikkelingsdoelen sterk is vertraagd, en in sommige landen zelfs is gestagneerd. Het gaat om zeventien doelstellingen die de internationale gemeenschap in 2015 heeft geformuleerd. Om in vijftien jaar tijd tot een inclusieve en duurzame samenleving voor iedereen op aarde te komen. Het was al een zeer ambitieuze agenda, en om de opgelopen achterstand goed te maken moet er nu nog eens een flink tandje bijgeschakeld worden, óók financieel. 

Ik vind het daarom bemoedigend dat in de meeste verkiezingsprogramma’s staat geschreven dat Nederland weer terug moet naar de internationaal afgesproken doelstelling om tenminste 0,7 procent van het Bruto Nationaal Inkomen aan ontwikkelingssamenwerking te besteden. Door forse bezuinigingen onder vorige kabinetten is dat percentage gezakt tot 0,6 procent. Als we niets doen, dreigt dit nog verder te dalen, tot wel 0,5 procent. Ronduit beschamend voor een rijk land als het onze. 

Plannen in verkiezingsprogramma’s komen helaas niet automatisch in het regeerakkoord terecht. Daarom heeft Cordaid samen met Oxfam Novib en ONE een zogeheten stembusakkoord opgesteld. Politieke partijen spreken zich daarmee publiekelijk uit over hun streven om terug te gaan naar de 0,7 procent 

Dat zou stapsgewijs kunnen: elk jaar wat extra investeren. Aan het eind van de volgende kabinetsperiode in 2025 zou Nederland dan weer kunnen voldoen aan de internationale norm. De coronacrisis heeft ons met de neus op de feiten gedrukt: we zijn wereldwijd verbonden. Ik hoop dat Nederland de gouden kans pakt om zelfbewust weer midden in die wereld te gaan staan. De tijd dat we ons achter de dijken verschansten, moeten we nu echt achter ons laten.