Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Gezondheidszorg

Hoe jongeren te bereiken in de SRGR-agenda

Hoe richten we de gezondheidszorg in op een wijze zodat ze optimaal benut kan worden door adolescenten? Deze vraag staat centraal in het tweede Global Health café op vrijdagmiddag 16 maart in het Humanity House in Den Haag.

De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) kunnen alleen slagen als ze in Afrika zullen slagen. Afrika ziet zich geconfronteerd met grote uitdagingen op vele samenhangende terreinen, waarbij een sterke bevolkingsgroei en als gevolg daarvan jonge bevolking centraal staat. In Afrika zelf wordt de sterke demografische groei overigens vaak eerder gezien als een kans dan als een beperking.

Toch is de bevolkingsgroei ontegenzeggelijk verbonden aan factoren als een zwakke economie en nog immer hoge sterfte en ziektecijfers. Als landen erin slagen om de bevolkingsgroei af te remen en tegelijkertijd investeren in onderwijs en jeugdwerkgelegenheid, kan de zorg om demografische ontwikkelingen in een kans worden omgezet.

Hoe richten we de gezondheidszorg in op een wijze zodat ze optimaal benut kan worden door adolescenten?

Deze ambities kunnen echter niet worden gerealiseerd zonder forse investeringen in gezondheidsystemen die adequaat zijn ingericht op de uitdagingen op het gebied van Seksuele Reproductieve en Gezondheidsrechten (SRGR).

Ambities voor SRGR

Afrikaanse overheden hebben grote ambities op het terrein van SRGR met vooral aandacht voor een breed scala aan zorg die voor, tijdens en na de bevalling wordt verleend. Een groep die nu vaak minder goed bereikt wordt binnen de huidige gezondheidsystemen zijn adolescenten – de leeftijdscategorie tussen 10 en 22 jaar.

Juist deze groep is het meest kwetsbaar en hier ligt de sleutel voor een succesvol beleid. Adolescenten hebben te maken met seksueel geweld, kindhuwelijken en tienerzwangerschappen. Binnen de huidige gezondheidsystemen in Afrika hebben ze nauwelijks inspraak en wordt er niet naar hen geluisterd. Ook is seksuele voorlichting op scholen vaak een taboe en slagen gezondheidscentra er niet in om voorbehoedsmiddelen op het platteland te verspreiden.

Prangende vragen

Met gasten uit Afrika en Nederland praten we over prangende vragen op dit terrein en horen we voorbeelden uit de praktijk. Hoe richten we de gezondheidszorg in op een wijze zodat ze optimaal benut kan worden door adolescenten en hoe zorg je ervoor dat gezondheidssystemen ook afgerekend worden op het bereik van deze groep?

Hoe zorg je dat ze meer inspraak krijgen in gezondheidsystemen? En hoe zorgen we ervoor dat gezondheidsdiensten en medewerkers ook echt oog hebben voor de jongeren en hun behoeftes?

Daarnaast praten we verder over beeldvorming en informatie. Hoe zit het met de beeldvorming van jongeren rondom seksualiteit? Hoe bevorder je goed geïnformeerde keuzes van de jonge generatie? En hoe zorg je dat iedereen toegang heeft tot voorbehoedsmiddelen en dat meisjes/ vrouwen een keus hebben En ook: hoe zorg je ervoor dat gezondheidssystemen afgerekend worden op het bereiken van adolescenten?

De sprekers zijn o.a.:

  • Lambert Grijns: Ambassadeur voor Aids en Seksuele en Reproductieve Rechten. Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Denise van Dijk: Directeur Female Health Company
  • Melodi Tamarzians: Nederland jongerenambassadeur voor Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) (tbc)

Datum: vrijdagmiddag 16 maart
Tijdstip: 14.00-16.30
Presentatie: Petra Stienen
Plaats: Humanity House, Den Haag
Voertaal: Engels

Toegang is gratis. Reserveren via deze pagina of stuur een email naar [email protected]