Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Cordaid

In memoriam Dr. Sake Rijpkema, pionier in de internationale gezondheidszorg

Vorige maand overleed Prof. Dr. Sake Rijpkema. Hij heeft veel betekend voor de internationale gezondheidszorg en voor Memisa, één van Cordaid’s voorlopers.

Sake Rijpkema tijdens de workshop 'Gezondheidszorg voor iedereen/health for all in het jaar 2000', georganiseerd door Medicus Mundi Switzerland in November 1998. © Medicus Mundi Switzerland

Sake Rijpkema was betrokken bij de fusie tussen Memisa en Medicus Mundi in 1986. Hij speelde ook een belanrgijke rol in de voorbereidingen van de fusie van Memisa Medicus Mundi met Mensen in Nood en Cebemo in het jaar 2000. Uit die laatste ontwikkeling is het huidige Cordaid ontstaan.

 

“We zijn Sake dank verschuldigd voor zijn bijdrage aan een betere gezondheidszorg en een betere gezondheid in de wereld.”

 

Mede als President van Medicus Mundi International (MMI) heeft Sake in de laatste drie decennia van de 20e eeuw veel betekend voor de thematische vernieuwing van de internationale gezondheidszorg. De Wereldgezondheidsorganisatie was erkentelijk voor deze vernieuwing en verschafte MMI een speciale status tijdens de jaarlijkse World Health Assembly.

De periode tussen 1970 en 2000 kenmerkt zich door een vernieuwend denken op tal van terreinen in de internationale gezondheidszorg. Er kwamen veranderingen in de basisgezondheidszorg. ‘Health service contracting’ was in opkomst, ofwel de aanbesteding van diensten onder zorgverleners in wat toen nog courant ‘ontwikkelingslanden’ werd genoemd. Er kwam meer aandacht voor de financiering van gezondheidszorg. Ook de dialoog tussen kerkelijke en niet kerkelijke partners kwam in een stroomversnelling. En, niet onbelangrijk, anticonceptie werd steeds meer gezien als onmisbaar element voor goede moeder- en kind zorg.

Sake Rijpkema heeft een significante bijdrage geleverd aan al deze ontwikkelingen en vernieuwingen. Ze resoneren tot op de  dag van vandaag in het werk en het gezondheidszorgbeleid van Cordaid.

“Sake was een zeer aimabel persoon, gedreven maar altijd respectvol naar lokale partners met andere opvattingen dan de zijne. We zijn hem dank verschuldigd voor zijn bijdrage aan een betere gezondheidszorg en een betere gezondheid in de wereld”,  zeggen Christina de Vries en Jos Dusseljee, beiden senior gezondheidszorgspecialist bij Cordaid. Christina is ook vice-president van Medicus Mundi Internationalis.

 

Lees hier het in memoriam van Sake Rijpkema op de website van Medicus Mundi. Op deze pagina staat ook een ouder artikel waarin Dr. Rijpkema terugblikt op zijn lange loopbaan in de internationale gezondheidszorg en zijn tomeloze inzet voor goede gezondheidszorg voor iedereen in de wereld (‘health for all’).

Honger en droogte in de Hoorn van Afrika: wat doet Cordaid?

In de Ethiopische streek Borana, één van de zwaarst getroffen gebieden, gaat Cordaid voedsel- en waterhulp verlenen aan zo’n veertigduizend mensen én hun dieren. Hoe maken de kansen op overleven in de extreme droogte groter?

Lees meer
Noodhulp Ethiopië

Van zelfvoorzienende boerin tot zakenvrouw, het verhaal van Abeza Josée

Bij PlusPlus kan je nu investeren in een Cordaid project in Rwanda. Jouw investering helpt boeren daar om een lening te krijgen via microkredietverstrekker CLECAM en te groeien. Abeza Josée is één van die landbouwers. …

Lees meer
Voedsel en inkomen Rwanda
Global Fund

Global Fund wil 20 miljoen levens redden. Nederland, doe je mee?

De vicevoorzitter van het Global Fund bracht vorige maand een bezoek aan ons land. Cordaid stelde Lady Roslyn enkele vragen om beter te begrijpen waar Nederland precies aan bijdraagt door te investeren in het Global Fund.

Lees meer
Gezondheidszorg