Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Gezondheidszorg

‘Blijf investeren in preventie en een goed gezondheidszorgsysteem’

In Congo gaat Cordaid de komende jaren de strijd aan tegen HIV en tuberculose. Programma manager gezondheidszorg bij Cordaid, Fenneke Hulshoff Pol vertelt: ‘Het zijn ziektes die in Nederland beheersbaar zijn geworden, maar waar in Afrika nog altijd miljoenen mensen aan bezwijken. Van levensbelang om er aandacht aan te besteden dus.’

Preventie HIV AIDS Congo
Een kleine, afgelegen, kliniek gefinancieerd door Cordaid

‘We zijn door het Global Fund geselecteerd om de komende drie jaar in Congo te werken. Belangrijke onderdelen van het programma zijn voorlichting, testen en verstrekken van medicatie, de behandeling van mensen die leven met HIV en de verbetering van dienstverlening in gezondheidscentra.

Het Global Fund

Het Global Fund is in het leven geroepen als wereldwijd fonds om malaria, tuberculose en HIV aan te pakken. Cordaid probeert niet alleen deze ziektes te bestrijden, maar ook het hele gezondheidszorgsysteem te veranderen. Je hebt namelijk een sterk systeem nodig om goede gezondheidszorg te kunnen verlenen. We streven daarom naar nauwe samenwerking met andere spelers in het systeem, waaronder het Ministerie van Gezondheidszorg in Congo.

Met de financiële steun van het Global Fund kunnen we grote stappen zetten. We gaan de strijd tegen HIV en tuberculose combineren. HIV-patiënten lopen namelijk een heel groot risico om ook tuberculose op te lopen en daar uiteindelijk aan te overlijden. We gaan ons ook meer richten op specifieke groepen in de Congolese samenleving, zoals jongeren, homoseksuelen en sexwerkers; oftewel de groepen die het grootste risico lopen om geïnfecteerd te raken. Samen met vertegenwoordigers van deze  groepen en lokale organisaties zoeken we naar effectieve preventie- en zorgmethodes, die passen bij hun levensstijl.

Onnodige slachtoffers

Een paar weken geleden was ik in Congo en ging ik mee op pad met mensen van een organisatie voor sexwerkers. Zij zoeken ’s avonds plekken op in de stad waar prostituees zich ophouden. Daar geven ze dan voorlichting en bieden de mogelijkheid om ter plekke vrijwillig te testen op HIV. Als ze instemmen, krijgen ze informatie over de test, de voorlopige uitslag en een verwijzing naar een gezondheidskliniek voor verdere zorg. Ik vond het heel heftig om daar bij te zijn.

“Er sterven nog steeds veel mensen onnodig omdat ze geen medicatie krijgen.”

Hoewel er zeker dingen beter gaan op dit gebied, blijft het essentieel dat we onze aandacht er bij houden. Als we onze handen er vanaf zouden trekken, zouden de cijfers van besmetting en sterfte weer heel snel gaan stijgen. Daarnaast zijn er nog steeds veel mensen die onnodig sterven omdat ze geen medicatie krijgen. We moeten dus blijven helpen.

Er zijn natuurlijk extra problemen en obstakels in landen waar conflicten oplaaien. Kijk maar naar een land als Zuid-Soedan, waar je veel vluchtelingenstromen hebt. Het is van levensbelang om mensen blijvend te behandelen. Dat is echter een grote uitdaging in conflictgebieden. Als ze steeds verder trekken, op de vlucht voor geweld, wordt blijvende behandeling namelijk heel moeilijk.

Blijvend effect

Misschien duurt het nog een tijd, maar ik geloof dat we op een gegeven moment een niveau kunnen bereiken waarbij het overgrote deel van de mensen voldoende kan worden behandeld. Maar dan moet we wel blijven investeren in preventie en een goed gezondheidszorgsysteem.

Ieder mens ter wereld heeft recht heeft op goede gezondheidszorg. Vanuit die motivatie doe ik mijn werk. Ik geloof sterk in de benadering van Cordaid: zorgen dat kwetsbare groepen worden bereikt en het verbeteren van het gezondheidszorgsysteem. Pas dan creëer je een blijvend effect op de lange termijn. Deze aanpak zou breed ondersteund moeten worden.’

‘Met vertegenwoordigers van risicogroepen en lokale organisaties zoeken we effectieve preventie- en zorgmethodes.’

Fenneke Hulshof, Programma manager gezondheidszorg
Fenneke Hulshoff Pol, Programma manager gezondheidszorg

Meer nieuws

Samen naar een duurzame aanpak van schulden

Cordaid ondersteunt sinds 2020 SchuldHulpMaatje, een organisatie met inmiddels 100 locaties in Nederland, opgericht in 2010, met als doel om mensen in schulden preventief te bereiken en te coachen naar een leefsituatie zonder schulden.

Lees meer
Cordaid in Nederland Nederland

Enkeltje Kaboel – Heumensoord

Collega Frank van Lierde bracht een bezoekje aan geëvacueerde collega’s uit Afghanistan. Ze zitten al drie maanden in de noodopvang in Nederland. Hij schreef er een blog over.

Lees meer
Cordaid Afghanistan

Stichting Melania, een eeuw jong

In de jaren ’90 en de ‘nillies’ trokken Stichting Melania en Cordaid samen op in de strijd voor gendergelijkheid. Daarna scheidden onze wegen. Hoe gaat het vandaag met onze oud-huisgenoot?

Lees meer
Cordaid