Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Cordaid

Jongeren in vrede- en veiligheids-vraagstukken

In een snel veranderende wereld met talrijke uitdagingen op het gebied van vrede en veiligheid is het noodzakelijk dat jongeren actief betrokken worden bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Dit is de strekking van de historische VN Veiligheidsraadresolutie 2250, die op 9 december 2015 is aangenomen.

In het kader daarvan nodigen we u graag uit voor het evenement ‘De rol van jongeren in vrede- en veiligheidsvraagstukken in Nederland’ op donderdag 16 februari 2017 in het Museon in Den Haag.

Vertegenwoordigers van politieke jongerenorganisaties zullen deze middag met elkaar in debat gaan over onder meer de volgende vragen:

● Kan een meer inclusieve benadering van veiligheid leiden tot een effectiever veiligheidsbeleid?
● Hoe kunnen jongeren een constructieve rol spelen in de vluchtelingenproblematiek?
● Hebben jongeren de sleutel in handen als het gaat om het tegengaan van terreur en radicalisering in Europa?

Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 wordt het debat toegespitst op de vraag wat deze resolutie voor de vrede- en veiligheidsagenda van het nieuwe kabinet zou moeten betekenen. Bovendien wordt gereflecteerd op de uitkomsten van een expertmeeting over dit thema die eerder die dag plaatsvindt.

Tijdens de middag worden concrete voorbeelden getoond die laten zien dat jongeren een belangrijke rol spelen in vraagstukken op het gebied van vrede, veiligheid en stabiliteit in ons land. Namens de gemeente Den Haag zal Dr. Elisabeth Minnemann, Directeur Internationaal, een bijdrage leveren. Na afloop is er de gelegenheid om verder na te praten tijdens de borrel.

Het definitieve programma zal later worden toegestuurd na aanmelding via onderstaande link. Volg ook op Twitter @NJRtweets, @Museon, @Cordaid, @unoy_peace voor regelmatige updates over het programma.

We kijken uit naar een inspirerende middag en zien je graag op 16 februari in het Museon.

> Meld je aan voor het evenement

VN Veiligheidsraadresolutie 2250