Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Cordaid

Katholieke Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen

Op zondag 14 januari vieren we in de hele wereld de katholieke Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen. Op deze dag roept paus Franciscus ons allen op om actief bij te dragen aan het verwelkomen, beschermen, ondersteunen en integreren van migranten en vluchtelingen.

Deze mondiale oproep is ook relevant voor de Nederlandse politiek. Daarom lanceren Cordaid en Justice and Peace, samen met een groep kerkelijke en maatschappelijke organisaties, een moreel appel op de regering en het parlement.

In een open brief roepen de organisaties op haast te maken met een humaan migratie en ontwikkelingsbeleid, waarbij de bescherming van de rechten en de menswaardigheid van elk persoon, in het bijzonder de meest kwetsbaren, centraal staatshoofd. De auteurs van de open brief hebben ook een opinieartikel gepubliceerd op de website van het Katholiek Nieuwsblad.

Lees hier de open brief, ondertekend door Cordaid, Justice and Peace en bisschop De Korte

Lees hier meer over de oproep van paus Franciscus

Kees Zevenbergen, CEO van Cordaid: “Als katholieke organisaties willen we bij regering en volksvertegenwoordiging aandringen om kaders te scheppen die dit werk mogelijk maken en bevorderen. Het coalitieakkoord “Vertrouwen in de Toekomst” bevat liefst vijf pagina’s aan migratie en asiel, duurzame ontwikkeling en humanitaire hulp. We pleiten voor een snelle doorvertaling naar beleidskaders en budgetten. Als Cordaid doen we dit in het kader van de mondiale Share the Journey-campgane van Caritas, die aandacht vraagt voor het lot van migranten en vluchtelingen bij overheden en beleidsmakers.”

Sebastiaan van der Zwaan, directeur van Justice and Peace: “Wij zien een groeiende rol voor burgers en lokale gemeenschappen in de ontvangst van vluchtelingen: zij investeren hun tijd, kennis en netwerken om vluchtelingen zo snel mogelijk te laten meedoen in hun stad en regio. Het aantal initiatieven voor ontmoeting, uitwisseling en participatie is groot en divers. Wij roepen de overheid op samen een duurzaam integratiebeleid te ontwikkelen waarin we dit lokaal maatschappelijk potentieel optimaal inzetten om vluchtelingen een nieuw bestaan te laten opbouwen in Nederland. Zo’n goede ontvangst van vluchtelingen komt niet alleen hen ten goede, maar draagt bij aan de veerkracht van de Nederlandse samenleving als geheel.”

Mgr. De Korte, bisschop referent voor Kerk en Samenleving: De oproep van paus Franciscus lezen we allereerst als een uitdaging aan ieder van ons om, in onze eigen omgeving, om te zien naar elkaar en vooral naar hen die van heinde en ver in onze samenleving hun toevlucht hebben gevonden. Samen bouwen aan een herbergzaam Nederland waarin mensen welkom zijn, vanuit wederzijds respect en liefde, zoals verwoord in de kerstboodschap 2015 van de Nederlandse bisschoppen.”

Meer info: