Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Weerbaarheid

Het klimaat is van iedereen: kom in actie!

Ook wij ondersteunen de Klimaatstaking in Den Haag op 27 september. We roepen iedereen in Nederland op om deel te nemen.

Klimaatverandering is overal ter wereld een bedreiging voor het leven. Hittegolven of stormen, droogten of overstromingen, minder biodiversiteit en voedseltekorten, uiteindelijk raakt het ons allemaal. We zitten in hetzelfde schuitje.

Verantwoordelijkheid van iedereen

Organisaties uit alle hoeken van de samenleving verenigen zich met deze verklaring voor het klimaat. Want klimaatverandering is niet alleen het probleem van natuur- en milieuorganisaties. Het klimaat is van iedereen. Een verantwoordelijkheid van iedereen.

Ook al neemt de Nederlandse regering recentelijk maatregelen op het gebied van klimaat, het is bij lange na niet genoeg.

Het is nog niet te laat

Klimaatverandering kan gestopt worden, de oplossingen bestaan al en we weten precies wat er moet gebeuren. Het vereist enorme inspanning en moeilijke keuzes, maar er liggen ook geweldige kansen voor een groenere en eerlijkere wereld. De wereld die onze kinderen en kleinkinderen verdienen. Burgers, lokale overheden en bedrijven nemen het initiatief richting minder uitstoot en een duurzamere levensstijl, maar niet iedereen kan of wil mee.

Harde keuzes

De overheid zal dan ook het voortouw moeten nemen door echt harde keuzes te maken waarbij mens en natuur centraal staan en de vervuiler betaalt. Dat is tot nu toe nooit gebeurd. Want ook al neemt de Nederlandse regering recentelijk maatregelen op het gebied van klimaat, het is bij lange na niet genoeg. Daarmee gaan we onze mooie wereld niet redden.

Actie

Publieke actie is dus keihard nodig om de urgentie te onderstrepen. Schoolstakingen, protesten, marsen – alles wat de overheid ertoe kan bewegen serieuze maatregelen te nemen tegen verdere klimaatverandering, verdient onze steun.

Klimaatstaking Den Haag

Daarom steunen wij de Klimaatstaking in Den Haag op 27 september en vragen we iedereen om deel te nemen. We roepen de overheid op om goed te luisteren naar de scholieren, bezorgde opa’s en oma’s, studenten, stakers, dierenbeschermers, wetenschappers en al die andere mensen die zich verenigen voor het klimaat.

Het klimaat is van ons allemaal en samen krijgen we Nederland in actie!

Neem deel aan de klimaatstaking

Je kunt je hier aanmelden.

Datum: vrijdag 27 september 2019, 13:00 uur.
Locatie: Koekamp, Den Haag (naast Den Haag CS)
Meer informatie: klimaatstaking.nl