Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Cordaid

Melden grensoverschrijdend gedrag helpt

Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor. (Oud-)medewerkers van o.a. Cordaid, PAX en WO=MEN dienden in 2016 een klacht in naar aanleiding van ongewenst gedrag van een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. NRC en De Reporter berichten hier dit weekend over.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Foto: BZ | Aad Meijer

Zes klachten zijn gegrond verklaard door de interne Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen van het ministerie. Tegen de betrokken ambtenaar zijn disciplinaire maatregelen genomen. Na deze ervaring pleiten wij voor een laagdrempelige en toegankelijke externe klachtenprocedure bij ministeries en een grotere transparantie in de opgelegde strafmaatregel.

Onze medewerkers ervaarden de gevoerde klachtenprocedure als zorgvuldig en grondig. Toch pleiten wij voor een toegankelijke externe klachtenprocedure. Dit verlaagt de drempel om een klacht in te dienen.

Daarnaast pleiten wij voor transparantie voor de betrokkenen over de aard van de disciplinaire maatregelen. Na afronding van de klachtenprocedure bespraken wij dit herhaaldelijk en uitvoerig met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

We zijn blij dat de huidige secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels het initiatief genomen heeft voor een Rijksbrede klachtenregeling voor externe partijen. Binnen deze regeling wordt ook gezocht naar een betere balans tussen bescherming van de privacy van daders en herstel van het rechtsgevoel van slachtoffers.

Mede door de moedige interventies van de betrokken medewerkers binnen onze organisaties worden nu deze stappen gezet. Zij verdienen hiervoor alle waardering.

De journalisten van het artikel in de NRC en de uitzending van Reporter Radio onderzoeken deze zaak al geruime tijd. Zij hebben contact gezocht met een aantal van de betrokken medewerkers en de directeuren van de drie organisaties.

In vertrouwelijke achtergrondgesprekken zijn de journalisten geïnformeerd over de ervaringen met en reactie op het grensoverschrijdend gedrag. Uiteindelijk besloten betrokken medewerkers geen verdere medewerking te verlenen aan publiciteit vanwege de emotionele belasting die opnieuw hierover praten met zich meebrengt. De drie directeuren hebben vervolgens ook afgezien van medewerking.

Grensoverschrijdend gedrag is onacceptabel. Altijd en zeker voor organisaties die zich inzetten voor de bescherming van rechten en die opkomen voor slachtoffers van machtsmisbruik. Het is belangrijk dat mensen zich vrij voelen om grensoverschrijdend gedrag te melden en daarbij te alle tijden steun van hun organisatie en leidinggevenden krijgen. Organisaties moeten zich daarbij altijd laten leiden door de belangen van slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag. Melden helpt!

Voor meer informatie:

Mickael Franci, Cordaid, 06 3390 3774, [email protected]
Janneke Juffermans, PAX, 06 1292 4873, [email protected]
Jantien Kingma, WO=MEN, 06 1203 2246, [email protected]

Meer nieuws

Cordaid, KNCV, Aidsfond en ONE Campaign overhandigen petitie aan diverse Kamerleden.

Nederland draagt meer bij aan mondiaal gezondheidsfonds, maar is het genoeg?

Nederland gaat 180 miljoen bijdragen aan het Global Fund. Helaas is dit echter nog altijd ruim onder de 30% verhoging waar Cordaid en andere maatschappelijke organisaties voor hebben gepleit.

Lees meer
Gezondheidszorg

Vredesbespreking in Taiz. Gesprek tussen dochter en vader in een belegerde stad

Hoe kijken verschillende generaties in één gezin naar vrede? Voor de Vredesweek, dit jaar met het thema ‘Generatie Vrede’, spraken we Olla, student als de oorlog uitbreekt in Jemen, en haar vader Waleed, die in …

Lees meer
Cordaid Jemen
vrouw met hoofddoek op straat op de muur achter haar staat een schildering van zwaar bewapende soldaat

Podcast Afghanistan: hoe is het nu, één jaar later?

Een jaar na de machtsovername van de Taliban, bezocht politiek adviseur Paul van den Afghanistan. In een podcast doet hij verslag.

Lees meer
Cordaid Afghanistan