Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Cordaid

Postcode Loterij beloont Cordaid en Afrikaanse boerinnen

Dankzij een extra gift in 2016 van meer dan 2 miljoen euro van de Postcode Loterij kan Cordaid in 3 jaar tijd 15.000 boerinnen in Oeganda trainen in landbouwtechnieken die hun productie verhogen en naoogstverliezen beperken.

Het gemiddelde jaarinkomen van een boerenfamilie in Teso is slechts €275, ruim vijf keer minder dan het landelijk gemiddelde. Samen met lokale partners Socadido en TPO én de boerinnen zelf neemt Cordaid maatregelen om de oogstopbrengsten te verbeteren en te behouden, en tegen een betere prijs te verkopen.

Hiervoor vormen de boerinnen leen- en spaargroepen waarin zij collectief met markthandelaren kunnen onderhandelen. Via deze integrale aanpak vergroten we de zelfredzaamheid van de boerinnen en hun gezinnen (ruim 75.000 mensen) en dringen we armoede terug.

We richten ons op vrouwen, omdat zij op het land werken, zorgdragen voor de opslag van de oogst, het kleinvee verzorgen, eten koken en de kinderen opvoeden. Door vrouwen te ondersteunen groeit hun zelfvertrouwen, gaat het gezinsinkomen omhoog, wordt er gezonder gegeten en kunnen kinderen naar school.

Staaltje Nederlandse solidariteit

Cordaid is dankbaar dat we, met de steun van de Postcode Loterij en al hun deelnemers, het verschil kunnen maken in de levens van duizenden boerinnen en hun families. Het is een staaltje Nederlandse solidariteit met families en gemeenschappen die armoede en onrecht proberen te overwinnen.

Structurele steun

Deze steun komt uit een extra trekking en komt bovenop de reguliere € 2,7 miljoen die Cordaid jaarlijks ontvangt van de Postcode Loterij. Met deze aanzienlijke steun versterkt Cordaid gemeenschappen in conflictlanden: door te werken aan voedselzekerheid, gezondheidszorg en onderwijs, door de rampenparaatheid van gemeenschappen te vergroten en vrouwelijk leiderschap te versterken.