Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Noodhulp

Nederlandse noodhulp voor ontheemden in Mozambique

De nood is hoog in Cabo Delgado, een noordelijke provincie in Mozambique. Door een conflict, waarbij gewapende groeperingen brute aanvallen uitvoerden, zijn honderdduizenden mensen gevlucht. Daarbovenop hebben tropische stormen de regio hard geraakt. De Dutch Relief Alliance biedt onderdak, voedselhulp en sanitaire voorzieningen.

Noodhulp Mozambique
Meisje haalt water bij nieuw opgezet waterpunt. Beeld: Plan International

Maar liefst 1,3 miljoen ontheemden hebben nu dringend hulp nodig. Cordaid, Plan International, Oxfam Novib, SOS Kinderdorpen, Tearfund en CARE bieden de komende zes maanden noodhulp. De samenwerking is onderdeel van de Dutch Relief Alliance en wordt gesteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De gewapende groeperingen hebben sinds 2017 de levens van duizenden mensen in Cabo Delgado ernstig verstoord. Meerdere steden en dorpen zijn aangevallen, waarbij mensen op brute wijze zijn vermoord en huizen zijn geplunderd of in brand gestoken. Na de escalatie van het conflict eind vorig jaar en een nieuwe aanval in maart dit jaar, nam het aantal vluchtelingen en ontheemden snel toe.

Verwoestende gevolgen

Zeventig procent van hen vond onderdak bij gastgezinnen in de zuidelijke en oostelijke districten van Cabo Delgado of in naburige provincies. De overige dertig procent woont in tijdelijke nederzettingen en opvangcentra of zoekt nog een onderkomen.

De omstandigheden zijn zwaar; 950.000 mensen verkeren in hongersnood, er is een groot tekort aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. De meerderheid van de getroffenen zijn vrouwen en kinderen, die in noodsituaties al extra kwetsbaar zijn. Er is geen bescherming tegen geweld of uitbuiting en kinderen kunnen niet naar school.

Het conflict heeft ook grote impact op de landbouwactiviteit en daarmee op het levensonderhoud van de bewoners. Dit is nog verergerd door de verwoestende gevolgen van de tropische stormen Chalane en Eloise, die het gebied eind 2020 en begin 2021 troffen.

Noodhulp MozambiqueLaura (37) moest haar huis ontvluchten nadat haar dorp werd aangevallen en haar huis in de brand werd gestoken. “Vroeg in de morgen hoorden we schoten, ik ben met mijn kinderen naar de begraafplaats gevlucht en we hebben ons daar een nacht schuilgehouden. We hebben niets kunnen meenemen.”

Eerste levensbehoeften

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt via de Dutch Relief Alliance een budget van drie miljoen euro beschikbaar voor noodhulp in Mozambique. De organisaties in het samenwerkingsverband coördineren vervolgens de levensreddende hulp en zorgen voor de eerste levensbehoeften. De hulp bestaat uit:

  • Voedsel en levensonderhoud: leveren van onder andere groentezaden, schoffels en voedselpakketten om ervoor te zorgen dat mensen in hun basisvoedselbehoeften kunnen voorzien. Verder zorgen we ervoor dat ze middelen krijgen om hun levensonderhoud te beschermen en opnieuw op te bouwen, zoals maandelijkse financiële steun en voedselbonnen.
  • Onderdak en non-foodartikelen: het uitdelen van overlevings- en familiepakketten aan ontheemden. Deze pakketten bevatten onder andere benodigdheden voor onderdak, beddengoed, keukengerei en kleding.
  • Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne: we zorgen voor schoon en voldoende drinkwater, verbeteren sanitaire voorzieningen en bevorderen hygiëne onder andere door het uitdelen van zeep.
  • Bescherming en informatie: vluchtelingen worden geïnformeerd over beschikbare diensten in de omgeving waar ze informatie kunnen ophalen (waaronder onderwijs, voedsel, familie herenigingsdiensten). We zorgen ervoor dat kinderen die van hun familie gescheiden zijn, herenigd worden met hun familie of goed opgevangen worden, en dat ze de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Ook informeren we over het voorkomen van en de respons op seksueel en gendergerelateerd geweld in tijden van nood.

Dutch Relief Alliance

De Dutch Relief Alliance (DRA) bestaat uit veertien Nederlandse hulporganisaties. De alliantie is in 2015 opgericht door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Door samen te werken kan de Dutch Relief Alliance snel noodhulp bieden aan slachtoffers van crises wereldwijd. De leden zijn: CARE Nederland, Cordaid, Dorcas, Oxfam Novib, Plan International, Red een Kind, Save the Children, SOS Kinderdorpen, Stichting Vluchteling, Tearfund NL, Terre des Hommes, War Child, World Vision en ZOA.

Meer nieuws

Cordaid, KNCV, Aidsfond en ONE Campaign overhandigen petitie aan diverse Kamerleden.

Nederland draagt meer bij aan mondiaal gezondheidsfonds, maar is het genoeg?

Nederland gaat 180 miljoen bijdragen aan het Global Fund. Helaas is dit echter nog altijd ruim onder de 30% verhoging waar Cordaid en andere maatschappelijke organisaties voor hebben gepleit.

Lees meer
Gezondheidszorg

Vredesbespreking in Taiz. Gesprek tussen dochter en vader in een belegerde stad

Hoe kijken verschillende generaties in één gezin naar vrede? Voor de Vredesweek, dit jaar met het thema ‘Generatie Vrede’, spraken we Olla, student als de oorlog uitbreekt in Jemen, en haar vader Waleed, die in …

Lees meer
Cordaid Jemen
vrouw met hoofddoek op straat op de muur achter haar staat een schildering van zwaar bewapende soldaat

Podcast Afghanistan: hoe is het nu, één jaar later?

Een jaar na de machtsovername van de Taliban, bezocht politiek adviseur Paul van den Afghanistan. In een podcast doet hij verslag.

Lees meer
Cordaid Afghanistan