Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Klimaat

Nederlandse organisaties: laat Zuid-Soedan niet in de steek

Nederlandse hulporganisaties doen een dringend beroep op de Nederlandse overheid en internationale donoren om Zuid-Soedan niet in de steek te laten en de steun aan het land voort te zetten.

In het land, dat op 9 juli vijf jaar bestaat, hebben 5,3 miljoen mensen onvoldoende te eten en zijn ongeveer 2,3 miljoen mensen op de vlucht. Bijna 700.000 kinderen zijn ondervoed, net als een op de drie zwangere vrouwen of jonge moeders. Nergens is de moedersterfte zo hoog: per 100.000 geboorten overlijden 730 vrouwen.

Het beschikbare geld voor noodhulp is nagenoeg op en het is onzeker of de programma’s in 2017 door kunnen gaan.

Toch staan de hulpfondsen juist nu zwaar onder druk. Van het geld dat de VN dit jaar nodig heeft voor noodhulp is pas 29 procent bij elkaar gebracht. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken sprong in 2015 en 2016 bij met twee keer 11 miljoen euro aan extra hulp, waarmee de organisaties in de Dutch Relief Alliance (DRA) aan de slag konden. Maar het beschikbare geld voor noodhulp is nagenoeg op en het is onzeker of de programma’s in 2017 door kunnen gaan.

770.000 mensen bereikt

De Nederlandse NGO’s die samenwerken in Zuid-Soedan hebben in 2015 gezamenlijk bijna 390.000 mensen bereikt met directe hulp: ze zorgden voor water, voedsel, wc’s, zaden, landbouwmaterialen, medicijnen en gezondheidszorg, voorlichting en hygiëne-artikelen. Verder kregen alleenstaande kinderen op de vlucht extra bescherming en werden waar mogelijk met hun ouders herenigd. In 2016 worden nog eens 380.000 mensen geholpen in enkele van de zwaarst getroffen conflictgebieden.

Bekijk een korte documentaire (9 min.) over de gemeenschap van Jerwong, die na een vlucht van een jaar terugkeerde naar hun (deels verwoeste) huizen. Met Nederlandse hulp  proberen ze hun leven weer op te bouwen.

Accepteer marketing cookies om dit item te bekijken of bekijk het op het desbetreffende externe plaform.

Om door te kunnen met die opbouw, is het noodzakelijk dat het hulpgeld overeind blijft. Verder moet de internationale gemeenschap het vredesproces nauwlettend blijven volgen en er bij de Zuid-Soedanese regering op aandringen dat hulporganisaties hun werk kunnen doen. Ook in gebieden waar de toegang voor humanitaire hulp ernstig belemmerd wordt.

Op 9 juli bestaat Zuid-Soedan vijf jaar. Eind 2013 brak in het land een zware burgeroorlog uit, waarbij tot nu toe zo’n 50.000 mensen omkwamen. Hoewel inmiddels een overgangsregering is aangetreden die de eerste stappen zet naar stabiliteit blijft structurele hulp noodzakelijk.

Noodhulp DRA

In Zuid-Soedan voeren dertien Nederlandse organisaties van de Dutch Relief Alliance (DRA) de noodhulpactiviteiten uit: CARE Nederland, Cordaid, Dorcas, ICCO en Kerk in Actie, OXFAM Novib, Plan Nederland, Tear, Terre des Hommes, Save the Children, Stichting Vluchteling, War Child, World Vision en ZOA. De DRA is opgericht om snelle en effectieve noodhulp te bieden aan slachtoffers van internationale crises. De hulp wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Die nieuwe en efficiëntere manier van samenwerken wordt inmiddels met grote interesse gevolgd door de VN en hulpinstanties als USAID (VS) en DFID (VK).

Cordaid in Zuid-Soedan

Cordaid werkt op verschillende fronten aan een beter leven voor burgers in Zuid Soedan. In circa 65 projecten werken we met 35 lokale partnerorganisaties aan de opbouw van de rechtsstaat, preventie van humanitaire en natuurrampen, meer voedselzekerheid, betere gezondheidszorg, duurzame en eerlijke exploitatie van grondstoffen, en een fundamentele positie van vrouwen in de samenleving.

Lees meer over het werk van Cordaid in Zuid-Soedan