Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Gezondheidszorg

Omkijken naar elkaar in tijden van corona

Cordaid biedt al meer dan honderd jaar hulp in de grootste humanitaire crises ter wereld. Op dit moment hebben we te maken met een crisis die ons allemaal raakt. De gevolgen van de verspreiding van het coronavirus worden met de dag duidelijker en wij proberen daar adequaat op te reageren, om de gezondheid en veiligheid van de mensen waarvoor we werken en voor onze medewerkers wereldwijd, zoveel mogelijk te garanderen.

corona

Deze crisis is er een die ons verbindt, want waar je ook woont, we krijgen er allemaal mee te maken. Maar mensen in de meest kwetsbare gebieden op aarde, de gebieden waar Cordaid werkt, dreigen nog harder geraakt te worden door deze pandemie.

Ook toont de crisis aan: gezondheidsrisico’s kennen geen grenzen. Dit vereist dus een internationale, goed gecoördineerde aanpak, waarbij voldoende middelen voor versterking van de gezondheidszorg, de preventie van infectieziekten en de beschikbaarheid van voldoende materieel en personeel, van levensbelang zijn.

Besmettingen voorkomen

Door onze ervaring met eerdere virusuitbraken kunnen wij in landen als de Democratische Republiek Congo, Zuid-Soedan en de Centraal-Afrikaanse Republiek doorgaan met onze gezondheidszorgprogramma’s, met extra nadruk op het voorkomen van coronabesmettingen. Maar in het algemeen zal de aanpak van Cordaid erop gericht blijven het hele gezondheidssysteem in een land blijvend te versterken. Dat moeten we in deze crisistijd niet uit het oog verliezen.

Reisbeperkingen

Ook wij hebben te maken met de reisbeperkingen die momenteel gelden. Hierdoor wordt het soms moeilijker om op locatie de nodige ondersteuning te bieden. Gelukkig hebben wij honderden medewerkers in de landen zelf, met wortels in de gemeenschap, die in staat blijven om hun kennis en ervaring in te blijven zetten voor de mensen die dat het hardst nodig hebben.

Gezondheid is prioriteit nummer 1

De gezondheid en veiligheid van de mensen voor wie wij werken en onze medewerkers staan zonder twijfel op nummer 1. Alleen dan kunnen wij er zijn voor mensen die juist nu onze hulp hard nodig hebben. Cordaid heeft een team van deskundigen gevormd dat de situatie nauwlettend in de gaten houdt en de nodige maatregelen neemt, naar gelang de crisis zich ontwikkelt.

Daarna is het van belang dat we ervoor zorgen dat we ons werk kunnen blijven uitvoeren en noodhulp kunnen geven aan getroffen mensen. Ook voor alle praktische en logistieke zaken die daarbij komen kijken zijn onze mensen in actie gekomen.

We maken ook gebruik van de gelegenheid om onze projecten aan de nieuwe ontwikkelingen aan te passen en te verbeteren. We zijn ervan overtuigd dat onze aanpak van resultaatgerichte financiering om gezondheidszorgstelsels te versterken en onze noodhulpacties zeer geschikt zullen zijn om deze crisis ter plaatse aan te pakken.

Impact op de organisatie

De echte gevolgen zullen in de loop van de komende weken steeds duidelijker worden, maar op de korte termijn betekent dit dat onze medewerkers niet kunnen reizen en iedereen die in Nederland werkt, thuis zal moeten werken. Iedereen bij Cordaid zet zich in om de beperkingen en uitdagingen die dit met zich meebrengt, niet te veel van invloed te laten zijn op de uitvoering van ons werk. We willen juist een stap extra doen om mensen te helpen die getroffen worden door deze crisis.

Wij helpen mee corona te bestrijden

Goede hygiëne speelde altijd al een grote rol in onze noodhulp- en gezondheidszorgprojecten. We zorgen voor sanitair en waterpunten waar mensen hun handen kunnen wassen en we geven voorlichting aan jong en oud. Deze gebruikelijke activiteiten zullen alleen maar een nog grotere rol gaan spelen de komende tijd.

Omzien naar elkaar, altijd, maar vooral nu

Cordaid gelooft in het belang van omkijken naar elkaar. Dat je er bent voor de mensen om je heen, maar ook voor mensen in moeilijkheden die verder weg wonen. Een crisis als deze laat zien hoe belangrijk dat is. We kunnen deze uitdaging samen te lijf, als we er maar voor elkaar zijn.

Houd onze website in de gaten en volg ons op social media voor meer nieuws over de gevolgen van de coronacrisis op ons werk en op de mensen met en voor wie wij werken.

Meer nieuws

Blog: de laatste ontwikkelingen van de noodhulp aan Turkije en Syrië

Op 6 februari werden Turkije en Syrië getroffen door een verwoestende aardbeving. Deze ramp heeft een tragisch dodental van meer dan 50.000 geëist. De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 kwamen direct in actie. In deze blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van onze hulp.

Lees meer
Noodhulp Syrië
Vluchtelingen Soedan

Duizenden Zuid-Soedanezen opnieuw op de vlucht voor oorlog: “Gelukkig zijn we zeer veerkrachtig”

Het recente conflict in Soedan voegt een nieuw en tragisch hoofdstuk toe aan vele levens in deze onstabiele Afrikaanse regio. Duizenden mensen die eerder het geweld in Zuid-Soedan ontvluchtten en hun toevlucht vonden in de armen van hun noorderbuur, moeten nu voor de tweede keer alles achterlaten. Cordaid steunt deze zwaar getroffen groep met verschillende vormen van noodhulp.

Lees meer
Noodhulp Zuid-Soedan
vrouw overhandigt oudere vrouw schoonmaakspullen in tent

Giro555 hulp in Turkije gaat naar slachtoffers in moeilijk bereikbare gebieden

Veel aardbevingsslachtoffers worden in Turkije opgevangen in grote en naar omstandigheden goed ingerichte kampen. Maar een groot aantal van hen verblijft in zelf opgezette tentjes en informele kampen in afgelegen streken. Met geld van Giro555 …

Lees meer
Noodhulp Turkije