Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Gezondheidszorg

Opleiding tropenarts mag niet verdwijnen

Cordaid steunt artsenfederatie KNMG in de strijd tegen het verdwijnen van de erkende opleiding voor tropenartsen (opleiding Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde) in Nederland.

Tropenarts
De malariamug vormt nog altijd een grote bedreiging voor veel mensen. Foto: CC0 Creative Commons / Pixabay

Goede gezondheidszorg – voor iedereen

De inzet van tropenartsen was en is nog steeds belangrijk om gezondheidszorg te bieden in kwetsbare landen. Mensen hebben recht op goede gezondheidszorg, waar ter wereld ze ook wonen. Juist in fragiele landen en conflictgebieden, blijft kwalitatieve zorg bieden een dagelijkse uitdaging.

Belangrijk ook voor Nederland

Tropenartsen zijn niet alleen van levensbelang in ontwikkelingslanden. Ook in Nederland wordt de specifieke kennis van deze groep artsen, mede door de globalisering, steeds belangrijker. We krijgen hier steeds meer te maken met uitheemse ziektebeelden, zoals ebola en malaria.

Daarnaast veranderen de grenzen door klimaatverandering voortdurend. Het mag niet gebeuren dat kennis over deze tropische ziekten verdwijnt, in een tijd dat Nederland, en heel Europa, hier juist steeds vaker mee te maken krijgt.

Geen financiering

Cordaid roept de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op om de opleiding Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde te financieren. Alleen zo kan globale gezondheidszorg gegarandeerd worden.

Into the World

Om het belang van tropenartsen onder de aandacht te brengen heeft Matthijs Botman het boek ‘Into the World’ uitgebracht, met indrukwekkende verhalen van de artsen zelf:

Accepteer marketing cookies om dit item te bekijken of bekijk het op het desbetreffende externe plaform.

Cordaid en gezondheidszorg

Betaalbare en bereikbare gezondheidszorg, voor iedereen. Daar werkt Cordaid aan. In 2001 introduceerde Cordaid als een van de eerste organisaties ter wereld Results-based Financing (RBF) in de gezondheidszorg. RBF verbetert gezondheidsvoorzieningen voor de allerarmsten en meest kwetsbaren.

De essentie van RBF is een directe link tussen financiering en resultaat: leveranciers van gezondheidszorg krijgen betaald zodra ze een vooraf bepaald resultaat hebben bereikt. De medische zorg wordt zo aantoonbaar verbeterd en meer patiënten zijn geholpen binnen het beschikbare budget.

Lees meer over Cordaid’s RBF-aanpak in Ethiopië.

Meer nieuws

Cordaid, KNCV, Aidsfond en ONE Campaign overhandigen petitie aan diverse Kamerleden.

Nederland draagt meer bij aan mondiaal gezondheidsfonds, maar is het genoeg?

Nederland gaat 180 miljoen bijdragen aan het Global Fund. Helaas is dit echter nog altijd ruim onder de 30% verhoging waar Cordaid en andere maatschappelijke organisaties voor hebben gepleit.

Lees meer
Gezondheidszorg

Vredesbespreking in Taiz. Gesprek tussen dochter en vader in een belegerde stad

Hoe kijken verschillende generaties in één gezin naar vrede? Voor de Vredesweek, dit jaar met het thema ‘Generatie Vrede’, spraken we Olla, student als de oorlog uitbreekt in Jemen, en haar vader Waleed, die in …

Lees meer
Cordaid Jemen
vrouw met hoofddoek op straat op de muur achter haar staat een schildering van zwaar bewapende soldaat

Podcast Afghanistan: hoe is het nu, één jaar later?

Een jaar na de machtsovername van de Taliban, bezocht politiek adviseur Paul van den Afghanistan. In een podcast doet hij verslag.

Lees meer
Cordaid Afghanistan