Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Gezondheidszorg

Opleiding tropenarts mag niet verdwijnen

Cordaid steunt artsenfederatie KNMG in de strijd tegen het verdwijnen van de erkende opleiding voor tropenartsen (opleiding Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde) in Nederland.

Tropenarts
De malariamug vormt nog altijd een grote bedreiging voor veel mensen. Foto: CC0 Creative Commons / Pixabay

Goede gezondheidszorg – voor iedereen

De inzet van tropenartsen was en is nog steeds belangrijk om gezondheidszorg te bieden in kwetsbare landen. Mensen hebben recht op goede gezondheidszorg, waar ter wereld ze ook wonen. Juist in fragiele landen en conflictgebieden, blijft kwalitatieve zorg bieden een dagelijkse uitdaging.

Belangrijk ook voor Nederland

Tropenartsen zijn niet alleen van levensbelang in ontwikkelingslanden. Ook in Nederland wordt de specifieke kennis van deze groep artsen, mede door de globalisering, steeds belangrijker. We krijgen hier steeds meer te maken met uitheemse ziektebeelden, zoals ebola en malaria.

Daarnaast veranderen de grenzen door klimaatverandering voortdurend. Het mag niet gebeuren dat kennis over deze tropische ziekten verdwijnt, in een tijd dat Nederland, en heel Europa, hier juist steeds vaker mee te maken krijgt.

Geen financiering

Cordaid roept de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op om de opleiding Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde te financieren. Alleen zo kan globale gezondheidszorg gegarandeerd worden.

Into the World

Om het belang van tropenartsen onder de aandacht te brengen heeft Matthijs Botman het boek ‘Into the World’ uitgebracht, met indrukwekkende verhalen van de artsen zelf:

Accepteer marketing cookies om dit item te bekijken of bekijk het op het desbetreffende externe plaform.

Cordaid en gezondheidszorg

Betaalbare en bereikbare gezondheidszorg, voor iedereen. Daar werkt Cordaid aan. In 2001 introduceerde Cordaid als een van de eerste organisaties ter wereld Results-based Financing (RBF) in de gezondheidszorg. RBF verbetert gezondheidsvoorzieningen voor de allerarmsten en meest kwetsbaren.

De essentie van RBF is een directe link tussen financiering en resultaat: leveranciers van gezondheidszorg krijgen betaald zodra ze een vooraf bepaald resultaat hebben bereikt. De medische zorg wordt zo aantoonbaar verbeterd en meer patiënten zijn geholpen binnen het beschikbare budget.

Lees meer over Cordaid’s RBF-aanpak in Ethiopië.

Meer nieuws

Mijlpaal voor PlusPlus: één miljoen geïnvesteerd in impact

Het is feest bij PlusPlus. Het nieuwe crowdfunding platform, dat 1,5 jaar geleden mede-opgericht werd door Cordaid, heeft haar eerste miljoen bereikt! Een gigantisch bedrag, dat investeerders in Nederland samen uitleenden aan ondernemers in ontwikkelingslanden …

Lees meer
Cordaid Nederland
PFWZ

Opnieuw demonstratie bij pensioenfonds PFZW: stop met investeren in fossiele brandstoffen

Medewerkers van Cordaid zullen vrijdag 22 april opnieuw demonstreren bij het pensioenfonds PFZW. Zij vinden het uiterst pijnlijk dat PFZW nog 4,5 miljard euro investeert in fossiele bedrijven.

Lees meer
Cordaid Nederland
Sprinkhanenplagen

(B)eat the locust: duurzame oplossing voor sprinkhanenplagen

In het (B)eat the locust-project werkt Cordaid in Kenia met lokale organisaties aan een duurzame oplossing voor sprinkhanenplagen. In plaats van de insecten te bestrijden met chemische middelen, gaat de organisatie ze vangen en verwerken tot veevoer.

Lees meer
Klimaat Kenia