Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Noodhulp

Oproep voor Venezolaanse vluchtelingen op Aruba en Curaçao

Wij roepen premier Rutte op om in actie te komen voor de vluchtelingen op Aruba en Curaçao. De opvang daar schiet zwaar tekort, waardoor er mensonterende en zelfs levensbedreigende situaties ontstaan. De verspreiding van het coronavirus heeft de urgentie alleen maar vergroot.

Vluchtelingen Venezuela op Aruba en Curaçao

Als lid van de Europese Unie, en als onderdeel van het Koninkrijk, heeft Nederland een gezamenlijke verantwoordelijkheid om steun te verlenen. Het niet nakomen van die verantwoordelijkheid is niet alleen in strijd met internationale afspraken en het Koninkrijkstatuut, maar schaadt ook onze vooraanstaande positie op het gebied van mensenrechten en internationaal recht.

Wat is er gaande op Aruba en Curaçao?

Zowel op Curaçao als Aruba verblijven naar schatting 15.000 tot 25.000 Venezolanen die de crisis in hun land zijn ontvlucht. Dat zijn grote aantallen voor deze kleine eilanden. Ze bevinden zich veelal in erbarmelijke en onbeschermde omstandigheden. Hun mensenrechten staan steeds meer onder druk. Ze leven onder de radar, bang om opgepakt, vastgezet en gedeporteerd te worden. Ze zijn erg kwetsbaar voor uitbuiting, prostitutie (zgn. ‘trago meisjes’ die in bars werken) en mensenhandel.

 

Zonder onderlinge solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid kunnen deze vluchtelingen niet geholpen worden.

 

Dat vraagt om een snel en gezamenlijk ingrijpen van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, op basis van onderlinge solidariteit en ondersteuning. Denk daarbij aan toegang tot gezondheidszorg en onderwijs, huisvesting en voedsel, hulp bij taal en integratie, en vervolgens ook om werk en inkomen. Het is van groot belang dat deze mensen een vluchtelingen- dan wel een tijdelijke beschermingsstatus krijgen op humanitaire gronden. Dit betekent een tijdelijke verblijfstatus zolang het conflict en de crisis in Venezuela voortduren.

Vorig jaar stelde Nederland bijna € 24 miljoen beschikbaar maar dat geld is niet of nauwelijks terecht gekomen bij de mensen die het zo hard nodig hebben. We vragen daarom aan Rutte om dat geld nu snel beschikbaar te maken voor humanitaire hulpverlening. We willen geen detentie en repressie, maar humane opvang van mensen in nood.

Vluchtelingen hardste getroffen door corona crisis

In de huidige coronacrisis is dat extra belangrijk. Het toerisme en daarmee de economie is grotendeels stilgevallen, en ongedocumenteerde vluchtelingen worden het hardste getroffen. Zij hebben vooral tekort aan voedsel en medicijnen. De overheden van Aruba en Curaçao hebben Nederland ook al meermaals om hulp gevraagd.

Onze regering heeft toegezegd te hulp te schieten, maar alleen met een lening om de economie te ondersteunen. Wat echter vooral ontbreekt zijn subsidies voor noodpakketten van voedsel en medicijnen voor de armste en meest kwetsbare mensen. De tienduizenden Venezolaanse vluchtelingen behoren zeker tot die groep. Ook Cordaid maakt daar extra middelen voor vrij.

 

We willen geen detentie en repressie, maar humane opvang van mensen in nood.

 

De humanitaire hulp om de situatie op de eilanden te verbeteren komt tot nu toe onvoldoende van de grond. Als dit niet verbetert, dan moeten de vluchtelingen op de eilanden zo snel mogelijk worden overgebracht naar veilige, humane en hygiënische opvang, met voldoende medische zorg. Desnoods in Nederland.

Zonder onderlinge solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid kunnen deze vluchtelingen niet geholpen worden. We hebben de premier al eerder opgeroepen om zich in te zetten voor vluchtelingen op Aruba en Curaçao en op de Griekse eilanden. De regering moet nu echt in actie komen. Er is geen tijd te verliezen!

Ja, ik ondersteun deze oproep!

 

Meer nieuws

Cordaid zeer bezorgd over uitholling grondrechten in Nederland

Activisten van Extinction Rebellion (XR) blokkeren morgen de A12 bij Den Haag. Ze eisen dat de Nederlandse overheid niet langer de fossiele sector met miljarden euro’s subsidieert. Cordaid staat pal achter de eis van deze …

Lees meer
Klimaat

Standpunt Cordaid over verbod vrouwelijk NGO-personeel in Afghanistan

In Afghanistan kunnen noodhulp en structurele projecten niet van elkaar gescheiden worden, en het werk van NGO’s kan niet worden uitgevoerd zonder de inzet van vrouwelijke humanitaire en ontwikkelingswerkers.

Lees meer
Cordaid Afghanistan
Kees Zevenbergen

Podcast: Cordaid directeur in gesprek over de toekomst van ontwikkelingssamenwerking

In de podcast ‘Toekomst Leiders’ spreekt Kees Zevenbergen, directeur van Cordaid, over leiderschap en de toekomst van ontwikkelingssamenwerking.

Lees meer