Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Cordaid

Reactie Cordaid op het regeerakkoord

Cordaid waardeert de voorgenomen inzet van het kabinet Rutte III op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, en sluit zich aan bij de reactie van de branchevereniging Partos.

Gezien de vele uitdagingen, vooral in de meest fragiele landen, is de inzet van extra middelen hard nodig. Na jaren van bezuinigingen is de internationale norm van 0,7% van het BNI ver uit het zicht geraakt, maar dit kabinet breekt met deze negatieve trend.

Cordaid-directeur Kees Zevenbergen: “Cordaid is verheugd met de hernieuwde waardering voor de belangrijke rol van maatschappelijke organisaties in het bieden van structurele oplossingen voor armoede en ongelijkheid. We zijn ook blij met de voorgenomen extra middelen voor vluchtelingen en de positieve waardering voor het werk van de Dutch Relief Alliance. Waar het volgende kabinet kiest voor het voortzetten van de bestaande speerpunten, pleit Cordaid voor het vergroten van aandacht voor universele (basis)gezondheidszorg, waarop de afgelopen 10 jaar zo sterk is bezuinigd.”

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Het regeerakkoord verwijst terecht naar de duurzame ontwikkelingsdoelen die eind 2015 ook door Nederland zijn omarmd. Het lijkt er echter op dat dit beleidskader uitsluitend relevant gezien wordt voor de inspanningen op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, hoewel deze doelen net zo goed richtinggevend zouden moeten zijn voor Nederland zelf. Ook om de grensoverschrijdende uitdagingen van bijvoorbeeld het klimaat en de vluchtelingenproblematiek aan te pakken zijn de doelen van belang.

Negatieve toonzetting

Kees Zevenbergen: “Cordaid is bezorgd over de veelal negatieve toonzetting over migratie en vluchtelingen en het mogelijk heroverwegen van het Vluchtelingenverdrag. Het is vooral de gedwongen migratie en ontheemding die moet worden aangepakt. De keuze voor nieuwe focuslanden zoals Jordanië, Libanon en Irak is begrijpelijk vanuit de keuze voor opvang van vluchtelingen in de regio, maar dit mag niet ten koste gaan van de belangrijke inzet voor fragiele landen in het midden en zuiden van Afrika.”