Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina. Sla het menu over en ga direct naar zoeken.
Cordaid EN
Armoede in Nederland

Coöperatief ondernemen

Cordaid ondersteunt lokale sociale coöperaties in Nederland die zich richten op het tegengaan van armoede en sociale uitsluiting. Samen met andere partijen helpen we coöperaties (of vergelijkbare samenwerkingsverbanden) om innovatieve plannen concreet van de grond te krijgen.

In Breda bijvoorbeeld ondersteunen we lokale coöperaties van mensen die vanuit een uitkering aan het werk willen door wijkdiensten aan te bieden of via ‘scharrelondernemerschap’: kleine bedrijfjes, eventueel gestart met behoud van uitkering.

Eind 2013 verscheen het Armoedesignalement 2013. Daaruit blijkt dat het aantal mensen in Nederland dat moet rondkomen van een laag inkomen in 2012 is gestegen naar ruim 1,3 miljoen mensen. De uitgaven van burgers stijgen, inkomsten worden instabieler, de druk op zelfontplooiing neemt toe en de samenleving wordt complexer. De overheid trekt zich tegelijkertijd terug en legt de verantwoordelijkheid bij de burger om problemen als armoede en sociale uitsluiting zelf te adresseren. Cordaid vindt dat de overheid een vangnet moet blijven vormen voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Tegelijkertijd zien wij op veel plekken allerlei initiatieven ontstaan van mensen die werken aan het verbeteren van hun positie. Dit initiatief verdient een kans om van de grond te komen.

Cordaid is al jaren actief op het terrein van armoede in Nederland. Met deze nieuwe, innovatieve aanpak waarin Cordaid onder andere samenwerkt met de ‘sociale ondernemers’ van Enviu en ook Conclusion, willen we mensen helpen weer actief deel te gaan uitmaken van hun wijk, in hun eigen bestaan te kunnen voorzien en toegang te krijgen tot diensten en producten waarmee ze hun kosten kunnen verlagen.

We investeren in de kracht van de gemeenschap, hun eigen ideeën, middelen en mogelijkheden. We combineren sociale impact met slim ondernemerschap dat economisch rendeert voor de wijkbewoners. Met als doel dat ze armoede kunnen ontstijgen. Cordaid brengt meerdere partijen, bijvoorbeeld gemeentes, bedrijven en maatschappelijke instellingen samen om dit ondernemerschap te steunen, zowel met financiën als met kennis. Geïnteresseerde partijen zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij ons netwerk.

Cordaid bestrijdt al vele jaren armoede in Nederland via het fonds Cordaid Bond Zonder Naam. Wij bevorderende naastenliefde en solidariteit in onze samenleving door financiële hulp te bieden aan mensen die buiten hun schuld in problemen zijn gekomen. Meer weten en ondersteunen? Steun Cordaid in Nederland!